Sărbători mariane

Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu - 1 ianuarie

Nu se poate ca în prima zi din an să nu ne gândim la măreția darului lui Dumnezeu care s-a realizat prin nașterea Fiului Isus dintr-o femeie ca Maria. Maria, noua Evă, acceptând planul lui Dumnezeu, ea devine mama celui care avea să fie iubire crucificată. Ea a îmbrățișat cu tot sufletul această voință mântuitoare a lui Dumnezeu și s-a consacrat în întregime ca fiind "slujitoarea Domnului" slujind la împlinirea misterului răscumpărării ajutată de harul lui Dumnezeu. Nu putem înțelege misterul acestei sărbători minunate dacă nu ne întoarcem la solemnitatea Bunei Vestiri atunci când Maria fără șovăire a răspuns "DA" planului de mântuire a lui Dumnezeu.

Acest mister ne este oferit spre reflexie chiar de la început de an cu scopul de a ne strădui să ne însușim, pe tot parcursul anului însușirile divine necesare vieții noi cu care trebuie să ne îmbrăcăm, spre a deveni prin Cristos fii adoptivi ai lui Dumnezeu.

Prin misterul maternității divine a Fecioarei noi sărbătorim măreția artei divine. Această lucrare a început, dar nu s-a terminat, ea continuă în noi, prin sfintele sacramente, mai ales prin Euharistie, în care avem trupul și sângele lui Cristos. Dar trupul și sângele lui Cristos au fost inițial ale mamei sale. Prin urmare, într-un fel, putem spune că ne împărtășim din sânul ei cu trupul și sângele Fiului ei și astfel ea devine mama sacramentală, mama Bisericii.

Solemnitatea Maternității Divine a Sfintei Fecioare devine solemnitatea Maternității Divine a Bisericii, prin care noi ne naștem pentru viața veșnică. A recunoaște maternitatea Fecioarei este un act de credință, întrucât maternitatea sa este strâns legată de fecioria sa perfectă. Acest adevăr a existat dintotdeauna în tezaurul credinței catolice deși a fost proclamat oficial și definitiv abia la Conciliul de la Efes, în anul 431.

Maternitatea Mariei este în primul rând o maternitate biologică reală dar și spirituală. Biserica ne invită să admirăm bogăția harurilor oferite sfintei Fecioare și să ne bucurăm de minunatul dar al maternității sale pe care Dumnezeu ni l-a făcut, dar și pentru faptul ca Maria este și mama noastră. Maria este și Regina Păcii, pentru că ea a avut inima copleșită de darul păcii.

Sfânta Biserică ne îndeamnă să punem tot anul sub ocrotirea Mariei, pentru că ea este plină de har și ne poate mijloci harurile de care avem nevoie.

Prelucrare de Diana Gal