Sărbători mariane

Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu - 1 ianuarie

Nu se poate ca în prima zi din an să nu ne gândim la măreţia darului lui Dumnezeu care s-a realizat prin naşterea Fiului Isus dintr-o femeie ca Maria. Maria, noua Evă, acceptând planul lui Dumnezeu, ea devine mama celui care avea să fie iubire crucificată. Ea a îmbrăţişat cu tot sufletul această voinţă mântuitoare a lui Dumnezeu şi s-a consacrat în întregime ca fiind "slujitoarea Domnului" slujind la împlinirea misterului răscumpărării ajutată de harul lui Dumnezeu. Nu putem înţelege misterul acestei sărbători minunate dacă nu ne întoarcem la solemnitatea Bunei Vestiri atunci când Maria fără şovăire a răspuns "DA" planului de mântuire a lui Dumnezeu.

Acest mister ne este oferit spre reflexie chiar de la început de an cu scopul de a ne strădui să ne însuşim, pe tot parcursul anului însuşirile divine necesare vieţii noi cu care trebuie să ne îmbrăcăm, spre a deveni prin Cristos fii adoptivi ai lui Dumnezeu.

Prin misterul maternităţii divine a Fecioarei noi sărbătorim măreţia artei divine. Această lucrare a început, dar nu s-a terminat, ea continuă în noi, prin sfintele sacramente, mai ales prin Euharistie, în care avem trupul şi sângele lui Cristos. Dar trupul şi sângele lui Cristos au fost iniţial ale mamei sale. Prin urmare, într-un fel, putem spune că ne împărtăşim din sânul ei cu trupul şi sângele Fiului ei şi astfel ea devine mama sacramentală, mama Bisericii.

Solemnitatea Maternităţii Divine a Sfintei Fecioare devine solemnitatea Maternităţii Divine a Bisericii, prin care noi ne naştem pentru viaţa veşnică. A recunoaşte maternitatea Fecioarei este un act de credinţă, întrucât maternitatea sa este strâns legată de fecioria sa perfectă. Acest adevăr a existat dintotdeauna în tezaurul credinţei catolice deşi a fost proclamat oficial şi definitiv abia la Conciliul de la Efes, în anul 431.

Maternitatea Mariei este în primul rând o maternitate biologică reală dar şi spirituală. Biserica ne invită să admirăm bogăţia harurilor oferite sfintei Fecioare şi să ne bucurăm de minunatul dar al maternităţii sale pe care Dumnezeu ni l-a făcut, dar şi pentru faptul ca Maria este şi mama noastră. Maria este şi Regina Păcii, pentru că ea a avut inima copleşită de darul păcii.

Sfânta Biserică ne îndeamnă să punem tot anul sub ocrotirea Mariei, pentru că ea este plină de har şi ne poate mijloci harurile de care avem nevoie.

Prelucrare de Diana Gal