Icoana miraculoasă a Maicii Domnului

De la începutul activității sale în Cacica, pr. Jakub Bogdanowicz a sensibilizat populația în privința cultului deosebit al Mariei. Probabil în anul 1810, cu prilejul sfințirii primei biserici, a adus copia miraculoasei icoane a Maicii Domnului de la Czestochowa. Chiar de la început, această icoană s-a bucurat de respectul cuvenit, lucru dovedit de faptul că a fost amplasată în altarul central închinat Neprihănitei Zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria. Problema genezei icoanei rămâne deschisă în continuare. Totuși, există câteva ipoteze pe care încercăm să le prezentăm și să le evaluăm critic.

Conform tradiției orale, icoana a fost adusă dintr-o biserică armeano-catolică din Stanislawow, aflată în Ucraina. Biserica de rit armean, cu hramul Preasfintei Fecioare Maria din Stanislawow, construcție din lemn, a fost ridicată în 1663, cu ajutorul fundației lui Jedrzej Potocki. O sută de ani mai târziu, s-a înălțat o biserică mai mare, zidită, în care se afla miraculoasa icoană a Maicii Domnului.

Această icoană era copia icoanei de la Czestochowa executată, de bătrânul Daniel de 70 de ani, pentru un oarecare scriitor Dominic care, rugându-se în fața acestei icoane, s-a însănătoșit într-un mod miraculos. Din cauza caracterului excepțional al acestei icoane, ea a fost amplasată în altarul central, la 22 august 1742. După aceasta, în biserică s-a săvârșit miracolul "lacrimilor" ce curgeau din ochii Madonei. Aloizy Friedrich în lucrarea sa "Istoria miraculoaselor icoane ale Preasfintei Fecioare Maria din Polonia" amintește că, atunci când oamenii adunați au cântat "Fii binecuvântată", chipul Preasfintei Fecioare Maria imediat s-a luminat și însuflețit. Din alte analize reiese că icoana a rămas mult timp în biserica armeană, chiar după 1862 când aceasta a fost restaurată din temelii.

După unii cercetători, pr. Bogdanowicz a adus această icoană dintr-o biserică preluată de la iezuiți și nu din una armeană. Biserica iezuită cu hramul "Sfântul Stanislaw Kostka" a fost construită în 1729. După desființarea Ordinului Iezuiților, biserica a fost destinată elevilor. Între 1829-1835, biserica a fost închisă, iar din 1847 a devenit în același timp și biserică parohială unită. După înființarea episcopiei unite în 1885, ea a fost destinată catedralei episcopale. Iezuiții s-au întors la Stanislawow abia în 1883, dar au fost nevoiți să construiască din nou o biserică.

Având în atenție aceste evenimente negative ce au loc la începutul sec. al XIX-lea se poate accepta ca ipoteză credibilă că icoana a fost adusă de la biserica iezuiților. Mai trebuie amintită legătura existentă între numele pr. Bogdanowicz și capela cimitirului de rit armean care a aparținut familiei Bogdanowicz. Nu s-au găsit izvoare care să confirme strânsa legătură a pr. Bogdanowicz cu familia din Stanislawow. Luând în considerare că pr. Jakub era armean din Stanislawow, se poate afirma că el. probabil, a fost membru al aceleiași familii bogate. De aici decurge o altă concluzie: fiind dintr-o familie influentă, n-a avut mari greutăți în a aduce la Cacica copia icoanei Maicii Domnului de la Czestochowa din biserica cu hramul "Sfântul Stanislaw Kostka", părăsită de către iezuiți.

Deoarece lipsește o documentație exactă asupra provenienței icoanei, este dificil, pe baza acestor date, de afirmat și de indicat izvorul acesteia. După analizarea tuturor ipotezelor posibile, cea mai credibilă pare a fi aceea potrivit căreia icoana provine de la biserica iezuiților. Pentru aceasta pledează faptul că la începutul secolului al XVIII-lea acest ordin a fost desființat, iar iezuiții au părăsit orașul Stanislawow. Probabil, după interzicerea ordinului, când bisericile erau închise sau transformate în alte scopuri, pr. Bogdanowicz a decis să amplaseze această icoană în noua biserică din Cacica.

Se poate observa că locuitorii din Cacica, la fel cu cei din întreaga Bucovină, au venerat foarte repede această icoană.

Incertă rămâne data exactă când icoana a fost adusă la Cacica. Conform protocoalelor de vizitare, icoana a fost întronată festiv în altarul principal al bisericuței construite de pr. Bogdanowicz în 1809. Festivitatea a avut loc un an mai târziu, în 1810, în timpul sfințirii bisericii. Cultul acestei icoane a trecut repede dincolo de granițele Bucovinei și s-a păstrat până în zilele noastre.

De când a fost înălțată noua și impunătoarea biserică, sfințită în 1904, icoana miraculoasă a Maicii Domnului de la Cacica a devenit și mai populară. Mărturie stă descrierea întronării festive a icoanei în altarul principal de către arhiepiscopii Jozef Bilczewski și losif Weber: "Emoționant a fost momentul când reverendissimii arhiepiscopi, după terminarea ceremoniei sfințirii, au adus în biserică icoana Maicii Domnului, din capela unde s-a aflat până acum, și de la altar au binecuvântat cu ea lumea. Mulți au plâns atunci, căci era greu să nu plângi când Maica Domnului, ca și cum ar vrea să răsplătească faptul că, în locul bisericuței sărace și vechi, l-am închinat o biserică somptuoasă, ne-a binecuvântat. Am împodobit repede altarul, pe care și-a ocupat locul Regina Cerului și a locuit Domnul Isus în Sfântul Sacrament - apoi a urmat o frumoasă slujbă. Aceasta a fost oficiată de arhiepiscopul Weber cu o bogată mitră, pe care o dăruise deja bisericii Cacica, asistat de pr. prelat Schmid, și el cu mitră, doi canonici onorifici și asistenți îmbrăcați în veșminte aurite, slujba oferită de inepuizabilul în generozitatea sa arhiepiscop Weber".

Icoana este un basorelief de 86 x 60 cm, executată din lemn aurit și argintat. Doar fețele și palmele Maicii Domnului și ale Pruncului Isus sunt pictate. Icoana reprezintă pe Preasfânta Fecioară Maria ținând în brațe pe Pruncul Isus care cu mâna stângă strânge la piept o carte, iar dreapta o are ridicată învățând poporul. Palma dreaptă a Mariei este îndreptată către Isus, ca și cum ar spune: "Faceți tot ce el vă zice!" Ambele figuri au coroane de stele.

Când, în mai 1999, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a efectuat primul pelerinaj în România, printre darurile primite de Sfântul Părinte, cel mai valoros a fost copia icoanei Maicii Domnului de la Cacica.

Alte articole: