Sărbători mariane

Prezentarea la templu a Sfintei Fecioare - 21 noiembrie

Comemorarea Prezentării la templu a sfintei Fecioare este de o însemnătate deosebită, nu numai pentru că aminteşte unul dintre misterele vieţii. Aceea care a fost aleasă de Dumnezeu să fie Mamă a Fiului său şi Mamă a Bisericii a acceptat încă din veşnicie să se dăruiască slujirii lui Dumnezeu. Această prezentare este o prefigurare în faţa Tatălui ceresc a tuturor creştinilor. Această comemorare este un act de ecumenism şi de întâlnire cu fraţii noştri din Orient. Aducerea de către părinţi şi prezentarea la templu a sfintei Fecioare nu este amintit în nici unul dintre textele canonice în schimb este descris cu lux de amănunte în cărţile apocrife pe care Biserica nu le consideră ca inspirate de Dumnezeu şi care nu sunt cuprinse în Biblie. Cărţile apocrife afirmă că tot timpul cât a stat la templu, Maria s-a hrănit cu o mâncare nepământească, adusă de îngeri şi spre deosebire de celelalte fetiţe, a locuit în "Sfânta Sfintelor". Se ştie că în acest loc nu intra decât Marele Preot o singură dată pe an.

Scriitorii apocrifelor în dorinţa lor de a pune în lumina darurile şi lucrările dumnezeieşti din viaţa şi sufletul Mariei au pierdut în vedere că înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu străluceşte în viaţa obişnuită şi în legile sfinte date de El şi de aceea Biserica nu le primeşte în Sfânta Scriptură. În realitate, prezentarea în templu a copilei Maria s-a petrecut într-un cadru simplu, modest şi luminat de razele soarelui mântuirii întregului neam omenesc. Fecioara Maria îşi dăruieşte fiinţa sa întreaga lui Dumnezeu pentru totdeauna, oferindu-i Tatălui Veşnic un suflet cu totul nevinovat, adevăratul Templu pe care încă de la începutul lumii îl caută şi îl aştepta. Este mişcător să vezi o copilă ce este atrasă de sfinţenia lui Dumnezeu, care vrea să se dăruiască lui Dumnezeu, o copilă ce înţelege că opera lui Dumnezeu e importantă, o copilă înţelege că nu se poate împlini opera lui Dumnezeu fără să te consacri lui pentru totdeauna. Oferirea copilei Maria nu este un eveniment care putea să atragă atenţia cuiva sau să fie înregistrat undeva. Imnul Magnificat exprimă sentimentele care s-au format în inima Mariei înainte de ziua Bunei Vestiri, sentimente ce sunt baza oferirii sale totale: deja din momentul oferirii sale ca şi copilă, apoi al oferirii sale la Buna Vestire şi în sfârşit al oferirii sale pe Calvar. În tradiţia populară această zi este numită şi Sărbătoarea luminii. Pentru noi creştinii evlavioşi, sărbătoarea prezentării la Templu a sfintei Fecioare este un fericit prilej de a ne reînnoi hotărârile şi promisiunile pentru o viaţă sufletească cât mai adâncă.

Prelucrare de Diana Gal