Sărbători mariane

Prezentarea la templu a Sfintei Fecioare - 21 noiembrie

Comemorarea Prezentării la templu a sfintei Fecioare este de o însemnătate deosebită, nu numai pentru că amintește unul dintre misterele vieții. Aceea care a fost aleasă de Dumnezeu să fie Mamă a Fiului său și Mamă a Bisericii a acceptat încă din veșnicie să se dăruiască slujirii lui Dumnezeu. Această prezentare este o prefigurare în fața Tatălui ceresc a tuturor creștinilor. Această comemorare este un act de ecumenism și de întâlnire cu frații noștri din Orient. Aducerea de către părinți și prezentarea la templu a sfintei Fecioare nu este amintit în nici unul dintre textele canonice în schimb este descris cu lux de amănunte în cărțile apocrife pe care Biserica nu le consideră ca inspirate de Dumnezeu și care nu sunt cuprinse în Biblie. Cărțile apocrife afirmă că tot timpul cât a stat la templu, Maria s-a hrănit cu o mâncare nepământească, adusă de îngeri și spre deosebire de celelalte fetițe, a locuit în "Sfânta Sfintelor". Se știe că în acest loc nu intra decât Marele Preot o singură dată pe an.

Scriitorii apocrifelor în dorința lor de a pune în lumina darurile și lucrările dumnezeiești din viața și sufletul Mariei au pierdut în vedere că înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu strălucește în viața obișnuită și în legile sfinte date de El și de aceea Biserica nu le primește în Sfânta Scriptură. În realitate, prezentarea în templu a copilei Maria s-a petrecut într-un cadru simplu, modest și luminat de razele soarelui mântuirii întregului neam omenesc. Fecioara Maria își dăruiește ființa sa întreaga lui Dumnezeu pentru totdeauna, oferindu-i Tatălui Veșnic un suflet cu totul nevinovat, adevăratul Templu pe care încă de la începutul lumii îl caută și îl aștepta. Este mișcător să vezi o copilă ce este atrasă de sfințenia lui Dumnezeu, care vrea să se dăruiască lui Dumnezeu, o copilă ce înțelege că opera lui Dumnezeu e importantă, o copilă înțelege că nu se poate împlini opera lui Dumnezeu fără să te consacri lui pentru totdeauna. Oferirea copilei Maria nu este un eveniment care putea să atragă atenția cuiva sau să fie înregistrat undeva. Imnul Magnificat exprimă sentimentele care s-au format în inima Mariei înainte de ziua Bunei Vestiri, sentimente ce sunt baza oferirii sale totale: deja din momentul oferirii sale ca și copilă, apoi al oferirii sale la Buna Vestire și în sfârșit al oferirii sale pe Calvar. În tradiția populară această zi este numită și Sărbătoarea luminii. Pentru noi creștinii evlavioși, sărbătoarea prezentării la Templu a sfintei Fecioare este un fericit prilej de a ne reînnoi hotărârile și promisiunile pentru o viață sufletească cât mai adâncă.

Prelucrare de Diana Gal