Sărbători mariane

Buna Vestire - 25 martie

Iată slujitoarea Domnului.
Fie mie după cuvântul tău.

Aceasta este o sărbătoare în care ne amintim de frumosul şi măreţul dar pe care Dumnezeu prin îngerul Gabriel l-a făcut Mariei şi Bisericii întregi.

O sărbătoare a "Vestirii Naşterii Domnului" se ţinea în Răsărit încă din anul 550, la 25 martie. La Roma s-a introdus în secolul al VII-lea de papa Leon al II-lea.

Buna Vestire făcută Mariei inaugurează împlinirea timpului, adică împlinirea făgăduinţelor şi pregătirilor venirii lui Isus Cristos. Maria este chemată să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Fiind conştientă de marea demnitate la care a fost chemata sfânta Fecioară răspunde afirmativ şi astfel devine Născătoare de Dumnezeu şi mama Mielului divin.

Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, sfântul Augustin îşi imaginează că se adresează îngerului, întrebând: "Spune-mi, îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu Maria?". Îngerul îi arată că răspunsul este cuprins chiar în cuvintele salutului: "Bucură-te, cea plină de har!".

Maria primeşte cu disponibilitate "valul de iubire" al lui Dumnezeu care se revarsă în ea. Şi prin aceasta este o ucenică desăvârşită a Fiului ei, care, în ascultare faţă de Tatăl, îşi împlineşte libertatea ascultând. Ziua Bunei Vestiri este o zi a bucuriei pentru întreaga Biserică pentru că prin Maria începe mântuirea oamenilor. Evenimentul Bunei Vestiri, depăşind hotarele timpului şi ale spaţiului, rămâne mereu actual în viaţa Bisericii. Crearea lumii şi întruparea lui Isus Cristos cer o schimbare personală: aceea de a face şi noi la fel cum a făcut Maria.

Biserica ne invită să privim la mama noastră cereasca şi la măreţia misterului divin pe care Dumnezeu l-a făcut prin întruparea lui Isus Cristos dintr-o fecioară ca Maria.

Prelucrare de Diana Gal