Sărbători mariane

Buna Vestire - 25 martie

Iată slujitoarea Domnului.
Fie mie după cuvântul tău.

Aceasta este o sărbătoare în care ne amintim de frumosul și mărețul dar pe care Dumnezeu prin îngerul Gabriel l-a făcut Mariei și Bisericii întregi.

O sărbătoare a "Vestirii Nașterii Domnului" se ținea în Răsărit încă din anul 550, la 25 martie. La Roma s-a introdus în secolul al VII-lea de papa Leon al II-lea.

Buna Vestire făcută Mariei inaugurează împlinirea timpului, adică împlinirea făgăduințelor și pregătirilor venirii lui Isus Cristos. Maria este chemată să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Fiind conștientă de marea demnitate la care a fost chemata sfânta Fecioară răspunde afirmativ și astfel devine Născătoare de Dumnezeu și mama Mielului divin.

Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, sfântul Augustin își imaginează că se adresează îngerului, întrebând: "Spune-mi, îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu Maria?". Îngerul îi arată că răspunsul este cuprins chiar în cuvintele salutului: "Bucură-te, cea plină de har!".

Maria primește cu disponibilitate "valul de iubire" al lui Dumnezeu care se revarsă în ea. Și prin aceasta este o ucenică desăvârșită a Fiului ei, care, în ascultare față de Tatăl, își împlinește libertatea ascultând. Ziua Bunei Vestiri este o zi a bucuriei pentru întreaga Biserică pentru că prin Maria începe mântuirea oamenilor. Evenimentul Bunei Vestiri, depășind hotarele timpului și ale spațiului, rămâne mereu actual în viața Bisericii. Crearea lumii și întruparea lui Isus Cristos cer o schimbare personală: aceea de a face și noi la fel cum a făcut Maria.

Biserica ne invită să privim la mama noastră cereasca și la măreția misterului divin pe care Dumnezeu l-a făcut prin întruparea lui Isus Cristos dintr-o fecioară ca Maria.

Prelucrare de Diana Gal