Sărbători mariane

Inima Neprihănită a Mariei

Cultul Inimii Neprihănite a Mariei este un cult de hiperdulie iar originea acestuia se regăseşte în evanghelia lui Luca unde se spune că "medita toate aceste lucruri în inima ei". Sfinţii Părinţi vor menţiona această devoţiune în scrierile lor, iar începând cu secolul al XIII-lea va dobândi popularitate.

Această sărbătoare a fost instituită în anul 1805. În 1917, Fecioara Maria a cerut celor trei copii de la Fatima consfinţirea omenirii la Inima sa: "... Eu voi veni să vă cer consfinţirea lumii către Inima mea neprihănită şi împărtăşania de reparare în prima sâmbătă a lunii". În ziua de 10 decembrie 1925, Fecioara Maria a apărut sorei Lucia având alături pe Pruncul Isus. Fecioara puse o mână pe spatele Luciei şi îi arată o inimă încoronată cu spini ce o avea în cealaltă mână. În acelaşi timp Isus spuse: "Fie-ţi milă de Inima Preasfintei mele mame, care este acoperită cu spinii pe care oamenii nerecunoscători îi înfing fără încetare, fără ca vreunul să facă un act de reparaţie pentru a le scoate". Apoi Preasfânta Fecioară spuse: "Priveşte fiica mea, inima mea încoronată de spini, pe care oamenii nerecunoscători înfing fără încetare cu înjurăturile de Dumnezeu şi ingratitudinile lor. Măcar tu încearcă să mă mângâi, şi spune tuturor că toţi cei care timp de cinci luni în fiecare primă sâmbătă din lună se vor spovedi, vor primi sfânta Împărtăşanie, vor recita o parte din Rozariu şi vor sta împreună cu mine timp de 20 minute meditând cele 20 mistere ale Rozariului, cu intenţia de a-mi oferi reparaţia, eu le promit ca îi voi asista în ora morţii cu toate harurile necesare pentru mântuirea lor". Cultul a fost extins la întreaga Biserică Catolică în anul 1944, după consacrarea întregii omeniri făcută de papa Pius al XII-lea, în seara zilei de 31 octombrie 1942, consacrare reînnoita în ziua de 8 decembrie a aceluiaşi an. Consfinţirea cerută de Preasfânta Fecioara s-a împlinit la 25 martie 1984 când papa Ioan Paul al II-lea a consacrat omenirea la Inima Neprihănită a Mariei în comuniune cu cea mai mare parte a episcopilor Bisericii Catolice.

Inima Mariei este reuşita minunată a adevărului, a harului şi a iubirii lui Cristos, care a venit pe acest pământ să refacă inima omului. În timpul Bunei-Vestiri, în inima Mariei au fost jucate destinul omenirii şi sensul istoriei. În inima umilă a Mariei credinţa a exprimat acel DA, adică: Amen-ul care deschide inima umană pentru planul lui Dumnezeu. În inima Mariei Dumnezeu a pus toate calităţile unei inimi care este mereu disponibilă să împlinească voinţa sa. Maria a fost din veşnicie ferită de păcatul strămoşesc şi este martora principală a ascultării credinţei împreună cu Abraham.

Credincioşii trebuie sa fie conştienţi că cinstind-o pe Maria asigură tronul Fiului lui Dumnezeu pentru veşnicie.

Prelucrare de Diana Gal