Sărbători mariane

Naşterea Sfintei Fecioare Maria - 8 septembrie

Biserica sărbătoreşte ziua venirii în lume a Mariei tocmai pentru faptul că este un moment hotărâtor în realizarea planului de mântuire urmat de iubirea veşnică a lui Dumnezeu. Naşterea Mariei este minunată şi sublimă că până şi îngerii se bucură şi tresaltă de bucurie, căci prin Maria a venit bucuria în toată lumea.

Sfinţilor Ioachim şi Ana lumea întreagă le este îndatorată pentru ca prin ei Dumnezeu a făcut cel mai frumos dar făcut lumii de-a lungul veacurilor. Se bucură întreg pământul deoarece naşterea sfintei Fecioare prevesteşte ceasul apropiatei eliberări. De această naştere se bucură însăşi Sfânta Treime pentru că în Maria Tatăl îşi vede Pruncul ca şi capodoperă a mâinilor sale, Fiul îşi priveşte mama, iar Duhul Sfânt îşi admiră mireasa.

Această naştere nu a fost ca la ceilalţi copii deoarece ei se nasc cu păcatul strămoşesc şi e necesar ca apa botezului să-i purifice de acest păcat cu care se nasc, iar Maria nu. Ea a fost aleasă încă din veşnicie ca să fie mama celui care este iubire crucificată. Ea este aleasa lui Dumnezeu, dar simultan este exemplu demn de urmat pentru noi creştinii.

Această naştere semnifică vestea cea bună adusă întregii Biserici, dar şi a inaugurat viaţa preasfântă a ei, viaţa şi mai minunată a lui Isus şi viaţa Bisericii care este extensiunea misterioasă a lui Isus Cristos.

Originea acestei sărbători datează din secolul al V-lea. Între anii 430-480 pe locul unde tradiţia spune că s-a aflat casa în care s-a născut sfânta Fecioară, la Ierusalim, s-a ridicat o biserica închinată Mariei. Sărbătoarea Naşterii Mariei s-a extins mai întâi în Răsărit apoi, începând cu secolul al VII-lea şi în Apus. Papa Serghei I (687-701) a introdus-o la Roma.

După cum bine se ştie cele patru evanghelii nu vorbesc nimic despre părinţii Fecioarei. Dar informaţii despre mama Mântuitorului şi părinţii săi descoperim în mai multe documente vechi. Cel mai vechi document care vorbeşte despre părinţii Mariei este evanghelia apocrifă "Protoevanghelia lui Iacob" ce a circulat printre creştini în secolul al II-lea. Biserica ne invită în această zi să contemplăm lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu începută în mod minunat încă de la naşterea ei şi să încercăm să o imităm cât mai bine în viaţa noastră de fiecare zi.

Prelucrare de Diana Gal