Mesajul episcopului către toate mamele creștine

"Fiule, iată mama ta!" Cu aceste cuvinte adresate de la înălțimea crucii, Isus i-a făcut sfântului Ioan cel mai mișcător dar, oferindu-i în grijă și ca ocrotitoare pe Maria - cea mai sfântă și privilegiată Mamă, cea mai iubitoare și fericită Mamă.

În același timp s-a adresat Mamei: "Iată, fiul tău!" Atunci a avut loc actul promulgării maternității spirituale a Mariei față de toți oamenii și actul înfierii fiecăruia și așezării tuturor sub aripile ocrotitoare ale Mamei cerești.

Astăzi, aici la Cacica, noi am proclamat măreția ta și iubirea ta unică și extraordinară fiind aleasă de însuși Dumnezeu să te bucuri de privilegiul de a sta cu trupul și cu sufletul alături de tronul său.

Bucură-te, Marie, bucură-te, Mama noastră, bucură-te, căci toți fii tăi te laudă și te binecuvântează.

Am venit aici, la Cacica, dornici ca să-ți simțim ocrotirea și să ne învrednicim de iubirea ta. Am venit să te admirăm, să-ți cântăm, să-ți încredințăm grijile și necazurile.

Maică Preasfântă, Fecioară Preacurată, Mama noastră a tuturor, avem atâtea să-ți spunem și să-ți cerem. Ți le-am făcut cunoscute în taină, lângă icoana ta. Dă-ne voie, Mamă, să-ți prezentăm o durere publică și un dezastru, o povară care paște România, acest popor credincios al tău.

Întunericul vrea să acopere și să distrugă tot ce avem mai scump - sufletul nobil al tinerelor și al mamelor noastre.

Mamele noastre din România te-au iubit și te-au venerat și te-au urmat, fiind credincioase și bune. Mamele și surorile noastre au văzut în tine modelul cel mai frumos, curat, și au iubit viața și copiii. Mamele noastre au știut și au prețuit demnitatea de a fi colaboratoare cu Creatorul în transmiterea vieții. Mamele noastre sunt credincioase. De unde dar, acest teribil flagel, ce s-a abătut peste poporul nostru? De unde, așadar, acest val pustiitor al pruncuciderii? De unde și de ce milioane de copii nu s-au mai născut și nu au mai văzut lumina vieții și frumusețea creației?

Marie, Tu cea mai frumoasă și sfântă Mamă, Marie, Maica noastră sfântă din Cacica, privește spre poporul tău de aici, spre mamele și tinerele noastre din Moldova, din România, și cu privirea ta, cu iubirea ta, intervină și fă ca iubirea lor să fie frumoasă și neîntinată, fă să se oprească întunericul și fața cea urâtă a neocomunismului, a noii politici demografice.

Marie, dă voie episcopului de Iași, ca în numele tău și al iubirii tale, să exprime un mesaj către toată țara, către toți fiii și fiicele tale, către toată Moldova și Bucovina, către toate tinerele și mamele: Opriți întunericul! Opriți pruncuciderea! Opriți avortul!

Faceți loc iubirii adevărate! Faceți ca numele voastre să fie frumoase, tinere, curate, mame bune și sfinte, mame fericite. Faceți ca țara de la gurile Dunării și după numele ei străvechi "Dacia Felix" să fie binecuvântată cu viață, cu speranță și cu lumină. Nu uitați că cine primește un copil, îl primește pe însuși Dumnezeu!

România are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de credință, are nevoie de mame adevărate și fericite. România are nevoie de tine, Marie, România are nevoie de mame bune și sfinte!

Bucură-te, Marie, și îmbucură-ne cu astfel de mame! Amin.

Cacica, 15 august 1992

Petru Gherghel, episcop de Iași

(publicat în Lumina creștinului, august 1992)