Scrisoare pastorală: Ne cheamă Sfânta Fecioară

Către toți preoții și credincioșii din Moldova

"Sufletul meu preamărește pe Domnul... pentru că mari lucruri a făcut în mine Cel Atotputernic" (Lc 1,46.49).

Cu acest imn de laudă, sfânta Fecioară recunoaște că ea este în întregime darul lui Dumnezeu, că a primit de la el lucruri mari, iar pentru toate acestea atitudinea ei este de recunoștință, pentru că a fost făcută vrednică să devină Mama lui Dumnezeu, pentru că a scutit-o de păcatul strămoșesc, pentru că a asociat-o la realizarea planului de mântuire, pentru că a creat-o "plină de har".

Pentru toate acestea, sfânta Fecioară îl laudă pe Dumnezeu...

Sfânta Fecioară este aceea care și-a deschis larg brațele și inima pentru a primi plinătatea darului lui Dumnezeu și astfel a devenit modelul oricărui om, care trebuie să se lase iubit de Dumnezeu și față de care trebuie să fie plin de recunoștință.

De aceea, Maria ne cheamă să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru "lucrurile mari pe care le-a făcut și în noi Cel Atotputernic...". Ne cheamă sfânta Fecioară să fim recunoscători pentru darul vieții, pentru răscumpărarea adusă de Cristos, pentru toate darurile cu care Dumnezeu ne copleșește în fiecare zi. Maria ne cheamă să cântăm împreună: "Preamărește suflete al meu pe Domnul...".

Sfânta Fecioară este Mama Răscumpărătorului, Fecioara înțeleaptă, Mama familiei din Nazaret. Biserica a văzut în Maria, de la început, imaginea femeii atentă și capabilă să accepte planul lui Dumnezeu, să asculte de glasul Duhului Sfânt, să coopereze la realizarea planului de răscumpărare. Maria este imaginea femeii capabilă să-l laude pe Domnul pentru minunile săvârșite în viața ei. Maria este Mama Bisericii încă de la începuturile ei.

"Dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu!" (In 4,10), spune Isus samaritencei în timpul unui colocviu minunat, în care se vede câtă stimă și prețuire are pentru demnitatea oricărei femei și pentru vocația care-i permite să participe la misiunea sa.

De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a continuat să realizeze "lucruri mari" în istoria neamului omenesc prin femei generoase și capabile de sacrificii, care și-au înțeles vocația lor. "Biserica mulțumește tuturor femeilor și fiecăreia în parte: mamelor, surorilor, soțiilor; mulțumește pentru persoanele consacrate lui Dumnezeu, pentru femeile dăruite slujirii atâtor ființe umane... pentru femeile care veghează asupra ființei umane în familie, care este semn fundamental de comunitate umană; pentru femeile care lucrează... așa cum au ieșit din inima lui Dumnezeu cu atâta frumusețe și bogăție... așa cum au fost cuprinse de iubirea veșnică a lui Dumnezeu... Biserica ne îndeamnă să mulțumim pentru toate aceste manifestări ale "genului feminin", pentru toate carismele pe care Duhul Sfânt le-a dat femeilor în istoria poporului lui Dumnezeu, pentru toate victoriile pe care ea le datorează credinței, speranței și iubirii lor" (Ioan Paul al II-lea, Mulieris dignitatem).

Maria, care "precede Biserica pe calea credinței, a iubirii și a unirii perfecte cu Cristos" (Lumen gentium, 63), ne îndeamnă să ne cinstim mamele care vor accepta viața ce se va naște din ele, care vor primi copiii ca adevărate daruri ale lui Dumnezeu, care vor învăța pe copiii lor, văzându-i cum cresc "în vârstă, înțelepciune și har", care vor fi exemple de virtuți umane și creștine. Mame și femei care, asemenea Mariei, trebuie să fie capabile să ofere ocrotirea și gingășia lor și altor persoane.

La aceasta ne îndeamnă sfânta Fecioară: să ne rugăm pentru darul vieții, pentru copii, pentru mame sfinte.

O, sfântă Fecioară din Cacica, împreună cu toți pelerinii de la marele sanctuare din Loreto, Lourdes, Fatima, Czestochowa, Maria Radna, te rugăm binecuvântează mamele și surorile noastre și fă să fie binecuvântate pe pământ și în România! Ai tăi suntem și voim să fim ai tăi!

În această lună, sfânta Fecioară ne cheamă la Cacica. Ne îndreptăm spre acest sanctuar pentru a arăta cinstirea pe care o dăm Mamei noastre cerești. Ei am fost încredințați încă de pe cruce, am devenit copiii ei prin prețul sângelui lui Cristos.

Către ea ne îndreptăm și vrem să-i spunem că ne încredințăm ocrotirii ei de mamă, că dorim să rămânem mereu statornici credinței noastre.

Cu ea vrem să-l lăudăm și să-l preamărim pe Dumnezeu pentru că este mereu cu noi.

Ne vom uni în lauda lui Dumnezeu cu toți pelerinii din Moldova, din întreaga Românie, precum și cu cei veniți din alte țări, în special cu Excelența sa Kupinski Rysford, episcop auxiliar de Lublin (Polonia) și Excelența sa Giuseppe Molinari, episcop de Rieti (Italia).

Petru Gherghel, episcop de Iași

(publicat în Lumina creștinului, august 1995)