Decret episcopal: Cacica - Sanctuar diecezan

Veniți la Cacica!
Prin Maria la Isus!

Omnibus lecturis salutem et benedictionem!

Spre slava Atotputernicului Dumnezeu, spre cinstea și preamărirea Mamei noastre cerești, spre binele sufletesc al tuturor credincioșilor, în baza normelor canonice, canoanele 1230-1234, ținând cont de pietatea neîntreruptă și profundă a credincioșilor din întreaga Bucovină și din toată Moldova și, mai ales, de prețuirea acestui loc în perioada dictaturii prin căutarea și aflarea unui sprijin moral și spiritual în viață, după ce am ascultat cererea preoților locali și după ce ne-am consultat cu cei în drept, în baza drepturilor ce ne sunt conferite declarăm și decretăm biserica parohială din Cacica "Sanctuar Diecezan" cu toate demnitățile și privilegiile acordate de dreptul comun și de statutele proprii.

Publicarea acestui decret episcopal se va face în revista diecezană "Lumina creștinului" și va fi anunțat și promulgat oficial în cadrul celebrării pelerinajului din 15 august 1996.

Acest act reprezintă un semn de prețuire pentru Maica Domnului din Cacica și un semn de venerație și prețuire a poporului nostru credincios care vizitează acest sanctuar, precum și un act de credință în întâmpinarea mileniului trei. Statutele sanctuarului elaborate de cancelaria episcopiei însoțesc acest decret.

Cu binecuvântarea noastră arhierească, în iubirea lui Cristos și a Maicii noastre Maria,

Petru Gherghel, episcop de Iași

(publicat în Lumina creștinului, august 1996)