Scrisoare pastorală: Cacica va fi declarat sanctuar național

Cu Maria spre marele jubileu al anului 2000

În scrisoarea apostolică "Tertio millennio adveniente", prin care Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea invită lumea la întâmpinarea celui de-al III-lea mileniu cu credință reînnoită și cu speranță vie, figura Mariei, Maica lui Cristos și a Bisericii, are un loc aparte și rolul ei este același cu acela pe care l-a avut acum 2000 de ani dăruindu-l pe Mântuitorul Isus lumii înfometate și însetate după adevăr și dreptate. Misiunea ei este și astăzi, și mai ales astăzi, hotărâtoare.

«Maica Răscumpărătorului, Maica iubirii frumoase va fi pentru credincioșii care se îndreaptă spre mileniul al III-lea steaua care le va călăuzi în siguranță pașii spre întâlnirea cu Domnul. Fie ca smerita Fecioară din Nazaret, care acum 2000 de ani l-a dat lumii întregi pe Cuvântul Întrupat, să orienteze omenirea noului mileniu spre cel care este "Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul" (In 1,9) TMA 59».

Cu aceste cuvinte o prezintă și o recomandă Sfântul Părinte. În această lumină vrem s-o privim și s-o recunoaștem și noi în drumul de credință spre marele jubileu: steaua noastră călăuzitoare spre întâlnirea cu Domnul.

Cunoscând-o și contemplând-o ca pe aceea care a fost aleasă să-l primească în sânul ei pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, noi vom putea mai ușor să-l cunoaștem și să-l iubim pe cel care a venit ca să locuiască între noi (cf In 1,14). «Maria, într-adevăr, îl arată mereu pe Fiul său dumnezeiesc și se propune tuturor credincioșilor ca model al credinței trăite. Biserica, gândindu-se la ea cu pietate și contemplând-o în lumina Cuvântului făcut om, pătrunde mai adânc, cu venerație în sublimul mister al întrupării și devine tot mai asemenea cu Mirele său», ne asigură Sfântul Părinte în aceeași scrisoare (cf nr. 43).

Întregul an 1997 (primul din cei trei ani pregătitori ai marelui jubileu) este dedicat cunoașterii mai profunde, iubirii mai adevărate și urmării mai fidele a Cuvântului întrupat. Vom găsi în Maria un ghid și un sprijin în cunoașterea și iubirea adevărată a lui Isus. Cultul ei, dacă este înțeles bine, va favoriza apropierea de Isus și va face mai eficace iubirea pe care o datorăm unicului Mijlocitor și Mântuitor, Domnul nostru Isus Cristos.

Conciliul Vatican II, dorind să arate locul adevărat pe care l-a avut și-l are Maria în planul de mântuire voit de Tatăl și realizat prin Cristos sub puterea și lucrarea Duhului Sfânt, precizează cu fermitate și claritate: «În Maria Biserica admiră și preamărește vasul cel mai ales al răscumpărării și contemplă cu bucurie, ca într-o icoană preacurată, ceea ce ea însăși dorește și speră să fie în întregime (S.C. 103)» și continuă în alt document: «Răscumpărată în mod atât de sublim în vederea meritelor Fiului ei și unită strâns și indisolubil cu el, este înzestrată cu suprema menire și demnitate de a fi născătoare a Fiului lui Dumnezeu și de aceea fiica predilectă a Tatălui și Templul Duhului Sfânt" (L.G. 53).

Cunoscând-o astfel și urmând-o pe acest drum pe care i l-a trasat însuși Dumnezeu noi vom avea mereu o lumină particulară și un exemplu puternic în întâmpinarea lui Cristos care vine. E firesc, ca o mamă, așa cum este ea, să conducă cu bucurie și cu siguranță pe fiii ei adoptivi la acela pe care l-a purtat în sânul său imaculat și l-a dăruit omenirii. Cinstirea și ascultarea de ea nu este piedică în descoperirea lui Isus, cum ar vrea unii să afirme, ci este un drum firesc de iubire și prețuire a Fiului ei, Mântuitorul lumii. Este o adevărată stea sub oblăduirea căreia vom pătrunde mai ușor în misterul lui Cristos, Cuvântul Tatălui.

Timpul care ne-a rămas din acest an ne oferă mai departe prilejul de a înainta în credința și în cunoașterea celui care s-a întrupat acum 2000 de ani și care rămâne cu noi mereu același ieri, azi și întotdeauna (cf Evr 13,8).

Sanctuarele mariane din întreaga lume devin în aceste zile catedre adevărate unde se va putea învăța mai ușor și mai bine cunoașterea lui Cristos și iubirea față de el.

Cacica, sanctuarul nostru diecezan, ne așteaptă și anul acesta pentru a-l cunoaște mai bine pe Domnul care vine și pentru a-l întâmpina împreună cu Maria, speranța noastră și steaua călăuzitoare a vieții către mileniul trei.

Cacica este locul predilect al Maicii Domnului, care și-a arătat și-și arată iubirea sa față de noi an de an, și locul unde noi, fiii ei, vrem s-o însoțim pe drumul credinței și al iubirii față de Cristos și față de Tatăl prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt.

Cacica este și rămâne pentru Bucovina, pentru Moldova, pentru Dieceza de Iași, centru de spiritualitate mariană, locul unde Maria continuă să ne spună: "Faceți ceea ce vă va spune el" (cf In 2,7) și unde ne asigură de iubirea fără de sfârșit a Fiului său, Mântuitorul nostru.

Sanctuarul din Cacica vrem să devină casa noastră comună, lăcașul iubirii materne a Mariei și termometrul credinței și evlaviei noastre mariane.

Sanctuarul din Cacica, din voința poporului creștin, a preoților noștri și a noastră, cu binecuvântarea și bucuria întregului cor episcopal al Conferinței Episcopilor din România, în ziua de 15 august, în prezența nunțiului apostolic din România, va fi declarat Sanctuar național spre slava lui Dumnezeu și cinstirea Maicii noastre Maria.

La acest sanctuar îi așteptăm pe tineri, pe credincioși, pe păstorii credincioșilor noștri din toate colțurile diecezei, pe călugării și călugărițele noastre - nu numai pentru 15 august din anul acesta, dar mereu - pe parcursul acestor ani pregătitori la marele jubileu al anului 2000, pelerini în credință și încrezători în steaua noastră călăuzitoare. În acest sanctuar, Maria va fi cea care vă va întâmpina și vi-l va arăta pe Isus care rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor (cf Mt 28,20).

Ne bucură, așadar, să vă îndreptăm invitația de a porni în pelerinaj spre marele jubileu cu Maria pentru a vesti lumii că Isus Cristos este stăpânul timpului și al istoriei; a lui să fie și mileniul trei și lui să-i fie cinste și slavă în vecii vecilor!

În dragostea lui Cristos și a Maicii sale Maria,

PS Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Programul pelerinajului

Miercuri, 13 august
18.00: Sfânta Liturghie

Joi, 14 august
10.00: Deschiderea, Celebrare penitențială, Mărturisiri
12.00: Sfânta Liturghie concelebrată
16.00: Calea sfintei cruci
17.00: Adorație la preasfântul Sacrament
18.00: Sfânta Liturghie concelebrată
22.00: Recitarea sfântului Rozariu, cu predică
23.00: Procesiunea mariană cu lumânări

Vineri, 15 august
6.00: Sfânta Liturghie concelebrată
8.00: Sfânta Liturghie în limba maghiară, în biserică
9.15: Sfânta Liturghie în limba polonă, în biserică
9.15: Sfânta Liturghie în limba germană, la grotă
11.00: Sfânta Liturghie solemnă pontificală concelebrată, urmată de procesiune și de binecuvântarea bolnavilor
Încheierea pelerinajului

Pr. Iulian Kropp, paroh de Cacica

(publicat în Lumina creștinului, august 1997)