Scrisoare pastorală: Maria - Sanctuar al Duhului Sfânt

Cu acest titlu, dat Mariei din Nazaret de Conciliul Vatican II în constituția dogmatică Lumen gentium ("Lumina popoarelor") la nr. 53, vrem să o întâmpinăm și să o venerăm anul acesta pe Madona din Cacica în zilele pelerinajului din 14 și 15 august 1998, sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului.

Atunci când îngerul Gabriel a coborât la Nazaret și i-a adus vestea că ea a fost aleasă să fie Mama lui Isus, el a salutat-o cu aceste cuvinte: Bucură-te cea plină de har; Domnul este cu tine (Lc 1,28).

De fapt, plină de har nu înseamnă altceva decât plină de Spiritul Sfânt, plină de viața și darurile pe care el le-a revărsat în sufletul ei. Această prezență specială și revărsare divină a făcut din ființa ei un adevărat templu sau un sanctuar, lăcaș vrednic de acela care trebuia să se întrupeze în sânul ei.

Sfântul Ioan Damaschinul spunea despre Maria, aleasă să fie Mama lui Isus, că "Tatăl a predestinat-o, dar puterea sfințitoare a Spiritului a cercetat-o, a purificat-o și a făcut-o sfântă" (Omelia I. 3).

Iată cum o prezintă sfântul Conciliu pe Maria:

Într-adevăr, Fecioara Maria, care la vestirea îngerului a primit în inima și în trupul ei cuvântul lui Dumnezeu și a adus lumii viața, e recunoscută și cinstită ca adevărată Mamă a lui Dumnezeu și a Mântuitorului. Răscumpărată în mod atât de sublim în vederea meritelor Fiului ei și unită strâns și indisolubil cu el, este înzestrată cu suprema menire și demnitate de a fi Născătoarea Fiului lui Dumnezeu și de aceea fiica predilectă a Tatălui și templul Duhului Sfânt, întrecând cu mult pe toate celelalte făpturi din cer și de pe pământ, prin acest har cu totul deosebit. (...) De aceea, ea este cinstită și ca membru supraeminent și cu totul deosebit al Bisericii, chipul și exemplul ei desăvârșit în credință și dragoste, iar Biserica catolică, ascultând de Duhul Sfânt, o venerează cu afecțiunea pietății filiale ca pe o mamă preaiubitoare (LG 53).

Fericiți să cunoaștem și să avem o astfel de mamă nu încetăm de a o venera și cinsti nu numai în sufletul propriu și în casa noastră, nu numai în bisericile noastre comunitare sau parohiale, dar iată și în comun, în sanctuarul dedicat ei din Cacica.

Pentru a-l cunoaște pe Tatăl care ne-a iubit și ne iubește atât de mult, pentru a-l înțelege pe Fiul care a venit în lume printr-o fecioară, este bine să privim spre Maria care a conlucrat cu Duhul Sfânt și să descoperim în ea faptele minunate ale lui Dumnezeu și drumul spre misterul mântuirii noastre, drumul spre Isus, centrul istoriei și al cosmosului, drumul spre marele jubileu al anului 2000.

La Cacica o vom întâlni pe aceea care ni-l oferă pe Isus, Fiul Tatălui veșnic și Fiul ei născut în timp și între oameni.

La Cacica vom înțelege cum Maria a știut să colaboreze cu Duhul Sfânt pentru a se realiza în ea și prin ea planul cel veșnic al Tatălui, vom pătrunde în sfințenia originală a Mariei, plăsmuită și făcută o creatură nouă de către Spiritul Sfânt, față de care ea n-a fost și n-a rămas pasivă, dar a conlucrat activ cu el încă de la vârsta priceperii pentru a face cât mai intensă și mai profundă unirea ei cu Dumnezeu.

La Cacica trebuie să descoperim în Maria drumul nostru către Dumnezeu și modelul nostru de a conlucra cu Duhul Sfânt, cel care trebuie să ne facă și pe noi să fim și să rămânem sanctuarele sale pe acest pământ.

Ajutați de cea care s-a învrednicit să fie cea plină de har, la Cacica, trebuie să simțim cum Domnul și de viață dătătorul lucrează în noi și ne face să ne adăpăm fără încetare din izvorul vieții nemuritoare, din iubirea Sfintei Treimi.

Facem precizarea că anul acesta la pelerinajul de la Cacica vom avea ca invitat pe episcopul de Münster, dr. Reinhard Lettmann, care va adresa tuturor participanților un mesaj de credință și de iubire.

Ajutorul frățesc și sprijinul pe care l-am primit până acum din partea Diecezei de Münster a fost deosebit de mare, iar prezența Excelenței sale în mijlocul nostru vrea să fie o întărire a dragostei și o desăvârșire a înfrățirii și a colaborării între Episcopia de Iași și Episcopia de Münster.

După pelerinajul de la Cacica vom celebra în catedrala din Iași, în construcție, Liturghia solemnă a hramului la ora 18.30. Aici vom întâlni pe toți credincioșii din Iași și din comunitățile vecine.

Tot programul pelerinajului spre Cacica și apoi spre Iași am dori să fie un prilej de a cunoaște și mai mult lucrarea harului în sufletul preacuratei Fecioare Maria, Mama lui Isus și a noastră, Regina înălțată cu trupul și cu sufletul la cer, și să devină un imbold în drumul nostru de credință.

Vă invit, așadar, să dăm ascultare Duhului Sfânt și să o descoperim pe aceea care ne este nu numai model și icoană, ci cu adevărat mama noastră plină de iubire.

În dragostea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt,

Petru Gherghel, episcop de Iași

(publicat în Lumina creștinului, august 1998)