Scrisoare pastorală: Chemare la al doilea pelerinaj

Cacica - 11 octombrie 1998

Spre marele jubileu de mână cu Maria

Pentru fiecare suflet și pentru fiecare credincios, Maria, slujitoarea cea mai devotată a lui Cristos, este un model și o chemare. Am încercat să înțelegem acest lucru la toate sărbătorile mariane din acest an.

Pentru sufletele consacrate este nu numai un model de sfințenie generală, ci este o provocare la o chemare specifică și particulară la o iubire totală în sânul poporului lui Dumnezeu: la colaborarea directă și nemijlocită, la sfințirea lumii prin dăruirea inimii fără rezerve și fără încetare.

Maria este așadar modelul și icoana fiecărui suflet consacrat care a simțit și a primit carisma sfințeniei în curăție, ascultare și sărăcie și ea este calea cea mai sigură de a-l descoperi pe Cristos în Duhul Sfânt.

Fiecare întemeietor de ordin sau congregație o prezintă pe Maria, modelul și mijlocitoarea sfințeniei vieții în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor.

În îndemnul apostolic postsinodal "Vita consecrata" Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea cheamă toate sufletele consacrate la o redescoperire a carismei proprii, la o aprofundare a chemării la sfințenie, în spiritul fondatorului sau a fondatoarei și în lumina dată de însuși autorul sfințeniei, Duhul Sfânt.

Tot în același document Sfântul Părinte încredințează toate sufletele consacrate Fecioarei Maria și se roagă pentru fiecare.

În același spirit și cu aceeași prețuire și dragoste vă chem la Cacica, la pelerinajul special al sufletelor consacrate spre marele jubileu și ne rugăm împreună cu papa pentru toți și pentru toate.

Mă bucur să devin vocea Sfântului Părinte în dieceza noastră și la Cacica la pelerinajul persoanelor consacrate, al călugărilor și călugărițelor din orice ordin, congregație și institut, precum și al fecioarelor consacrate.

"O Marie, mireasa cea fără pată, susține persoanele consacrate, care tind la fericirea unică și veșnică.

O Mamă, care voiești reînnoirea spirituală și apostolică a fiilor și fiicelor tale, printr-un răspuns de iubire și de oferire totală lui Cristos, îți adresăm rugăciunea noastră cu încredere.

Tu care ai făcut voia Tatălui, promptă în ascultare, curajoasă în sărăcie, primitoare în fecioria ta rodnică, dobândește de la dumnezeiescul tău Fiu, ca aceia care au primit darul de a-l urma în viața consacrată să știe să dea mărturie printr-o viață transfigurată menținută în bucurie, împreună cu toți ceilalți frați și surori spre patria cerească și spre lumina cea neînserată.

Îți cerem acest lucru pentru ca în toți și în totul să fie preamărit, binecuvântat și iubit stăpânul a toate, care este Tată, Fiu și Spirit Sfânt!".

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Program de la Cacica
- Dimineața - program pentru credincioși și ocazie de rugăciuni și meditații, precum și sfânta Spovadă. (ora 8.00: sfânta Liturghie în limba ucraineană; ora 9.30: sfânta Liturghie în limba polonă)
- Pentru cei care vor să meargă pe jos se va organiza din Vârfu Dealului, de unde se vede sanctuarul (din dreptul stației de autobuz), un pelerinaj organizat începând cu ora 9.00.
- Sfânta Liturghie pontificală, prezidată de episcopul Petru Gherghel, pentru și cu sufletele consacrate - ora 11.00 (la începutul Liturghiei, sfințirea orgii)
- Procesiune în jurul bisericii - ora 12.30
- Adorație euharistică - ora 14.30
- Plecarea în procesiune spre Vârfu Dealului - ora 15.30
- Încheierea pelerinajului cu rugăciunea de consacrare la Inima Neprihănită a Mariei - ora 13.00

(publicat în Lumina creștinului, octombrie 1998)