Scrisoare pastorală: Sanctuarul - loc privilegiat

Spre marele jubileu

Este cunoscută dorința Sfântului Părinte de a pregăti cu viu interes și cu însuflețire trăirea și celebrarea marelui jubileu al anului 2000 și am avut ocazia să aprofundăm înțelesul mesajului său din scrisoarea apostolică Tertio millennio adveniente și din bula de declarare a marelui jubileu Incarnationis mysterium din ziua de 29 noiembrie 1998. Marele eveniment al credinței pe care vrem să-l retrăim împreună cu întreaga Biserică și întreaga creștinătate se află în centrul istoriei noastre și deschide perspective veșnice.

"Nașterea lui Isus la Betleem este un eveniment pe care nu-l putem izola în trecut. În realitate în fața lui se plasează întreaga istorie umană; prezentul nostru și viitorul lumii primesc lumină prin prezența sa. El este "cel viu", "cel care este, cel care era și care vine" (Ap 1,4), ne învață Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea.

Evocând acest eveniment al mântuirii, nu facem altceva decât să aducem un cânt de laudă Trinității, Dumnezeului suprem care ne-a iubit cu o iubire veșnică și ni l-a trimis în lume pe Fiul său ca să ne facem părtași de această iubire prin Duhul Sfânt care s-a revărsat din plin în inimile noastre.

Vom începe celebrarea anului sfânt în ziua de Crăciun a acestui an și o vom încheia la începutul anului 2001, cu ocazia Epifaniei Domnului. Va fi un lung pelerinaj spre întâlnirea cu Dumnezeu, în orice clipă a anului sfânt și vom trăi din plin experiența drumului nostru de trăire a credinței și de făurire a fericirii veșnice.

Vom beneficia de momente particulare și de manifestări de credință și de iubire împreună cu ceilalți frați și surori ale noastre. Vom simți alături de noi exemplul sfinților și al mărturisitorilor, dar mai ales o vom simți alături pe Maria, cea care l-a născut în trup pe Fiul lui Dumnezeu și a devenit, prin colaborarea ei la misterul mânturirii, mama Bisericii și mama noastră.

În cel mai recent document pontifical - din ziua de 29 iunie 1999 - Sfântul Părinte ne oferă o șansă unică de a trăi din plin sensul credinței în locurile legate de istoria mântuirii, adică în sanctuarele pe care Biserica le are, fie de la începuturile credinței, fie ridicate pe parcursul istoriei.

Sanctuarele sunt cu adevărat un loc privilegiat al întâlnirii dintre Dumnezeu și poporul pelerin. Ele aparțin Vechiului Testament cum ar fi Ur din Caldeea, muntele Horeb, muntele Nebo, celebra mănăstire de la poalele muntelui Sinai - "Sfânta Ecaterina", sau sunt legate de viața pământească a lui Isus și a Mariei: Nazaretul, Betleemul, Muntele Fericirilor, Cenacolul și întreg Ierusalimul.

La aceste locuri sfinte ar dori Sfântul Părinte să poată fi pelerin de credință în acest an de grație, anul sfânt al marelui jubileu.

În finalul scrisorii sale despre pelerinajul anului 2000 spune: "Nu îmi rămâne decât să invit cu mare căldură întreaga comunitate creștină să se dispună sufletește pentru a celebra și trăi marele pelerinaj jubiliar. El va putea fi celebrat în multe feluri și locuri - așa cum am indicat în bula de anunțare a anului sfânt.

Mulți vor trăi acest pelerinaj mergând efectiv spre aceste locuri, care au așa de mare relevanță în istoria mântuirii; toți în schimb vor trebui să procedeze la acel pelerinaj interior care are drept scop ruperea de tot ceea ce e în noi sau în jurul nostru, care este contrar legii lui Dumnezeu, pentru a fi capabili de a-l întâlni cu adevărat pe Cristos, mărturisind cu tărie credința în el și primind de la el harurile bogate ale milostivirii sale.

Însuși Isus ne este prezentat de evanghelii ca un pelerin continuu trecând dintr-un loc în altul pentru a anunța împărăția lui Dumnezeu. El i-a chemat pe apostoli, spunându-le: "Urmează-mă!" și ei l-au urmat. Să simțim cu toții glasul său, vocea și apelul său la această viață nouă".

În acest sens vrem să pornim și noi în pelerinajul nostru local, atât la glasul Sfântului Părinte, al Maicii Domnului, dar mai ales al lui Isus, spre locurile noastre de întâlnire cu el, spre sanctuarele noastre din țară, și iată acum spre Cacica. Aici o vom întâlni pe Maria, ea ni-l va arăta pe Isus; aici vom întâlni pe ceilalți frați ai noștri și aici vom experimenta cu toții milostivirea Domnului, dragostea Sfintei Treimi.

Cu dorința fierbinte de a ne pregăti cât mai bine la marele jubileu și cu intenția de a o simți alături pe Maria în aceste zile premergătoare la evenimentul anului sfânt și cu convingerea că împreună cu ea îl vom întâlni mai bine pe Isus în bisericile noastre și mai ales în sanctuarul din Cacica, vă dăm întâlnire la acest mare pelerinaj împreună cu tinerii diecezei în ziua de 14 august 1999 și împreună cu ceilalți cinstitori ai Maicii sfinte în ziua de 15 august 1999 în jurul altarului lui Isus și lângă icoana ei.

Cu aleasă prețuire și cu dor de întâlnire în Isus Cristos, prin Duhul Sfânt, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl.

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Programul pelerinajului de la Cacica - 1999

În drumul de pregătire la marele jubileu, Maria ne este mereu alături. Chemată să fie mama lui Dumnezeu, Maria și-a trăit pe deplin maternitatea, ducând-o la desăvârșire pe calvar la picioarele crucii. Acolo, printr-un dar admirabil al lui Cristos, ea a devenit și mama Bisericii, mama noastră, arătând tuturor calea care duce la Fiul său.

Fie ca ea, care împreună cu Isus și Iosif, a fost pelerină spre templul sfânt al lui Dumnezeu, să protejeze calea tuturor acelora care vor merge în pelerinaj în acest an la Cacica.

Vineri, 13 august 1999
19.00: Sfânta Liturghie
24.00: Sfânta Liturghie la altarul principal

Sâmbătă, 14 august 1999
10.00: Deschiderea: celebrare penitențială, mărturisiri
12.00: Sfânta Liturghie concelebrată
16.00: Calea Sfintei Cruci
17.00: Adorație la preasfântul Sacrament
18.00: Sfânta Liturghie solemnă pentru tineri
22.00: Priveghere mariană: vigilia mariană, vespere, predică
23.00: Procesiunea mariană cu lumânări și recitarea sfântului Rozariu

Duminică, 15 august 1999
06.00: Sfânta Liturghie concelebrată
07.30: Sfânta Liturghie greco-catolică, în biserică
08.00: Sfânta Liturghie în limba maghiară, la grotă
09.15: Sfânta Liturghie în limba polonă, în biserică
09.15: Sfânta Liturghie în limba germană, la grotă
11.00: Sfânta Liturghie solemnă pontificală, urmată de procesiune, binecuvântarea bolnavilor și sfințirea devoționalelor
Încheierea pelerinajului

Pr. Iulian Eugen Kropp, paroh de Cacica

(publicat în Lumina creștinului, august 1999)