Scrisoare pastorală: Cu Maria în anul jubiliar 2000

Pelerinaj marian diecezan

Iubiți frați și surori,
Dragi cinstitori ai Mariei,

Bucuria jubileului n-ar fi completă dacă privirea nu s-ar îndrepta spre aceea care, în deplină ascultare față de Tatăl, l-a născut pentru noi în trup pe Fiul lui Dumnezeu" (IM 14).

Cu aceste cuvinte ne invită Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea să privim spre Maria, să ne îndreptăm spre ea și cu ea să trăim jubileul credinței noastre, anul 2000.

În luna august vom celebra sărbătoarea ridicării la cer a preacuratei Fecioarei Maria și, desigur, în același timp și încoronarea ei ca regina cerului și a pământului.

Maica Domnului și Maica Bisericii, deci și a noastră, parcurgând drumul acestei vieți în ascultare, umilință și iubire, este învrednicită să fie înălțată la cer cu trupul și cu sufletul și să se bucure de a fi regină peste îngeri și peste oameni.

Acesta este drumul înălțării adevărate, al împlinirii depline pe care trebuie să-l străbată orice om, orice creștin. Destinul nostru este cerul, acolo unde Isus s-a dus înaintea noastră ca să ne pregătească un loc (cf. In 14,3) și acolo unde Maria s-a bucurat să fie ridicată de către îngeri.

Maria, către care se îndreaptă în aceste zile privirea noastră, fiind chemată să fie Mama lui Dumnezeu chiar din ziua conceperii feciorelnice, și-a trăit pe deplin maternitatea, ducând-o la desăvârșire pe Calvar, la picioarele crucii. Acolo, printr-un admirabil dar al lui Cristos, a devenit Maica Bisericii, arătând tuturor calea care conduce la Fiul său (cf. IM 14). În acest plan divin Maria a mers înaintea noastră și ne arată calea ce trebuie s-o parcurgem.

Ea își îndreaptă privirea spre toți fiii Bisericii și îi primește în orice loc și în orice sanctuar. Noi avem un sanctuar unde Maria ne așteaptă: Cacica. În acest sanctuar marian, Maria ne cheamă să o întâlnim și cu ea să găsim calea care ne conduce la Fiul său. La Cacica vom înțelege mai mult și mai bine care sunt chemarea și responsabilitățile noastre. La Cacica ne vom simți mai uniți sub mantia ocrotitoare a Mariei pentru a fi în jurul altarului lui Isus.

Sanctuarul din Cacica, scump tuturor credincioșilor din întreaga dieceză, din toată țara, dar mai ales scump credincioșilor din Bucovina, a devenit la cererea noastră insistentă "basilica minor" - sanctuar privilegiat, fiind onorat cu acest titlu de însuși Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea prin decretul nr. 268/00/L din 14 martie al Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor din Roma.

La 15 august, în cadrul Liturghiei pontificale se va proclama acest titlu de onoare "basilica minor" de către trimisul special al Sfântului Părinte, cardinalul Luigi Poggi și vor fi prezenți nunțiul apostolic Jean Claude Périsset, ÎPS mitropolit Ioan Robu, alți episcopi din țară și străinătate.

Pentru a oferi tuturor cinstitorilor Mariei posibilitatea de a participa efectiv la acest moment particular, hramurile obișnuite din această zi (15 august) vor fi reprogramate.

La Cacica vor fi prezenți seminariști din toate seminariile din dieceză, elevii și elevele din școlile catolice, tinerii care fac parte din diferite asociații și ceilalți tineri care vor veni în pelerinaj, după cum va fi stabilit de organizatori, și vor participa la celebrarea sfintei Liturghii cu tinerii și pentru tineri din seara zilei de 14 august, ora 18.00.

În felul acesta se va realiza o comuniune spirituală cu tinerii din întreaga lume ce se vor afla adunați la Roma pentru Ziua Mondială a Tineretului și pentru jubileul tinerilor.

Apoi, în solemnitatea Ridicării la cer a Mamei noastre, vom celebra jertfa sfintei Liturghii cu toți pelerinii prezenți.

"Cu Maria în anul jubiliar 2000" - aceasta va fi deviza și programul cu care ne vom îndrepta spre Cacica, spre sanctuarul nostru marian, ca și spre toate celelalte locuri de cinstire a Maicii Domnului.

Ne vom simți cu toții fericiți știind că ne aflăm sub mantia ei ocrotitoare și sub umbrela iubirii sale protectoare, pentru că ea ne este Mamă și ne duce la Isus.

Ne vom ruga și vom cânta cu toții:

O Marie, o preadulce Mamă,
România e sub scutul tău.
Ascultă ruga celor ce te cheamă
Și-o-nalță sus la Dumnezeu!

Cu binecuvântarea și îmbrățișarea noastră arhierească,

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Programul pelerinajului jubiliar și al hramului:

Duminică, 13 august 2000
11.00 - Sfânta Liturghie solemnă duminicală
12.00 - Concert de orgă
18.00 - Sfânta Liturghie de seară

Luni, 14 august 2000
10.00 - Celebrare penitențială și spovezi
12.00 - Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului
14.00 - Sosirea seminariștilor și a tinerilor
16.00 - Calea sfintei cruci
17.00 - Adorație euharistică
18.00 - Sfânta Liturghie pontificală pentru tineri și seminariști
22.00 - Priveghere mariană (vespere, predică, rozariu, procesiune cu lumânări)
24.00 - Întâlnirea tinerilor la grotă
Marți, 15 august 2000
06.00 - Sfânta Liturghie
07.30 - Sfânta Liturghie greco-catolică (în biserică)
08.00 - Sfânta Liturghie în limba maghiară (la grotă)
09.15 - Sfânta Liturghie în limba polonă (în biserică)
09.15 - Sfânta Liturghie în limba germană (la grotă)
11.00 - Sfânta Liturghie solemnă pontificală concelebrată, încheiată cu procesiunea și binecuvântarea euharistică