Invitație pentru persoanele consacrate: Cu Maria pornim din nou

În lume există în cadrul Bisericii Catolice mai mult de 1.000.000 de bărbați și femei care formează împreună marea familie religioasă a persoanelor consacrate și a membrilor societăților de viață apostolică.

Dacă în fiecare zi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții, se cuvine totodată să-i aducem recunoștința noastră și pentru marele și inestimabilul dar al vieții consacrate, pe care îl oferă cu atâta generozitate nu numai Bisericii noastre, ci și altor Biserici creștine. Cei care la inspirația Duhului Sfânt se simt chemați la un astfel stil de viață, se oferă lui Dumnezeu în mod special și încearcă să-și însușească trăsăturile caracteristice ale lui Cristos, sărac, curat și ascultător (cf. Mt 8,20; Fil 2,8), se străduiesc să se facă părtași de nemărginitele și nebănuitele bogății ale misterului său (Ef 3,8) și prin viața lor exemplară să fie în lume pentru toți un semn și o invitație continuă și insistentă de a accepta împărăția lui Dumnezeu, trăind ca adevărații fii și fiice demnitatea de moștenitori ai acestei împărății.

La cinci ani de la publicarea exortației apostolice postsinodale Vita consecrata, plecând de la invitația insistentă a Sfântului Părinte: "Duc in altum", Congregația pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică au dat un document important care încearcă să fie un răspuns la drama pe care o trăiește omenirea, victimă a urii și a morții. Acest document, care are titlul A porni din nou de la Cristos, vrea să motiveze o dată în plus angajarea reînnoită a vieții consacrate în mileniul al treilea.

Cu ocazia pelerinajului la Cacica din 6 octombrie, așa cum a dorit și propus Preasfințitul Petru Gherghel, toate persoanele consacrate din Dieceza de Iași vor avea posibilitatea să reflecteze împreună asupra propunerilor făcute de congregație, pentru ca apoi în mod unitar și organizat să poată contribui la găsirea soluțiilor ce vor duce cu operativitate mărită la îndepărtarea pericolelor ce amenință omenirea și la conștientizarea a cât mai multe persoane și categorii de persoane care, pornind din nou de la Cristos, împreună cu el, în el și prin el să contribuie la însănătoșirea omenirii, care să fie și să se simtă salvată efectiv.

Biserica prețuiește dăruirea constantă și generoasă a acestei elite de fii și fiice, contează pe dorința lor de sfințire, pe entuziasmul lor de slujire pentru a favoriza și susține tendința fiecărui creștin spre perfecțiune și a asigura solidaritatea cu aproapele, mai ales cu cei nevoiași și suferinzi.

Operele social-caritative puse în slujba poporului lui Dumnezeu și ale societății în diferitele sectoare de evanghelizare, cum ar fi: activități pastorale, educație, grija pentru cei bolnavi, săraci și părăsiți, descoperă fața maternă a Bisericii.

Având în vedere că toate aceste activități externe solicită la maxim pe cei care le efectuează, respectiv persoanele consacrate, acestea nu vor putea face față cerințelor mereu crescânde și din ce în ce tot mai obositoare decât dacă vor încerca să-și mențină echilibrul în toate privințele, lucru pe care-l vor atinge dacă vor rămâne permanent în contact cu Cristos căruia i s-au dăruit, dacă-l vor avea mereu tovarăș de drum, de la care să primească lumină, putere, sfat și încurajare. De douăzeci de secole Isus care a spus: "Iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii" (Mt 28,20), încă nu s-a dezis; el a rămas mereu prezent în Biserica sa, pe care a luminat-o și a inundat-o cu harul său, dându-i forța de a trăi mereu cu mai multă intensitate cuvântul său, pentru a-și împlini misiunea de mântuire, ca sacrament al unității oamenilor cu Dumnezeu și între ei.

Suntem convinși că pelerinajul la Cacica din ziua de 6 octombrie 2002, la care alături de toate persoanele consacrate vor participa și numeroși credincioși din parohii, va aduce prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria, regina sfântului Rozariu, mult folos spiritual pentru întreaga noastră dieceză.

Îndreptându-ne spre Cristos, fiul ei și fratele nostru, Maria, prima consacrată, care a trăit plenitudinea carității în cel mai înalt grad, ne va ajuta să privim mereu înainte, mereu mai sus, să devenim martorii invizibilului și, expunându-ne luminii lui Cristos, să știm să ne deschidem total harului său care ne va face oameni noi (cf. Novo millennio ineunte, nr. 54), care vor fi în stare să transforme lumea, care la rândul ei să se lase mântuită de cel pe care Tatăl ni l-a trimis pentru a ne face fericiți aici și în cer.

Mons. dr. Alois Fechet, vicar episcopal pentru viața consacrată

(publicat în Lumina creștinului, octombrie 2002)