Scrisoare pastorală: Per Mariam ad Iesum

O nouă scrisoare pastorală a fost semnată de PS Petru Gherghel în ziua de 25 iulie 2004, cu titlul "Per Mariam ad Iesum. Cu privirea îndreptată spre Maria, în drum spre încheierea Sinodului diecezan". Scrisoarea oferă îndemnuri legate de patroana Diecezei de Iași, stabilind programul celebrărilor mariane de la Cacica și Iași din 15 și 22 august, luna octombrie, 10 octombrie și 8 decembrie.

* * *

Per Mariam ad Iesum

Cu privirea îndreptată spre Maria, în drum spre încheierea Sinodului diecezan

Luna august ne oferă o întâlnire specială, în ziua de 15 august, cu Maria, ridicată cu trupul și sufletul la cer.

Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, cinstitorul fidel al Preacuratei Fecioare Maria, ne asigură că împreună cu ea și prin mijlocirea ei, folosindu-ne de privirea și rugăciunile ei, îl vom putea descoperi și contempla cel mai ușor și cel mai bine pe Isus, Mântuitorul nostru, Domnul istoriei și al lumii, care călătorește cu noi în noul mileniu pe care nu de mult l-am început.

Sunt diferite momente în care Biserica ne cheamă să ne îndreptăm spre Maria, ca împreună cu ea să-l descoperim și să-l contemplăm pe Isus: timpul Adventului, timpul Crăciunului, luna mai, luna octombrie și marile sărbători ale Preacuratei.

Suntem, de asemenea, fericiți că înaintașii noștri au avut o predilecție pentru cinstirea Maicii Preacurate și s-au îndreptat spre ea în momentele cheie ale istoriei Bisericii locale, alegând-o drept călăuză și ocrotitoare încă de la întemeierea ei, cum a făcut-o episcopul Nicolae Iosif Camilli, când a declarat-o patroana principală a noii episcopii acum 120 de ani sau în momentele de cumpănă apelând la ocrotirea ei specială, cum a făcut-o episcopul Anton Durcovici, așezând întregul popor creștin sub ocrotirea ei de mamă, prin consacrarea din anul 1948.

Celebrând anul acesta momentul istoric de la 27 iunie 1884, am considerat și considerăm că avem datoria să ne îndreptăm cu multă bucurie și încredere spre aceea care ne-a fost dată drept mamă și ocrotitoare, sfânta Fecioară Maria.

Ca și fii devotați ai Bisericii locale și ai Maicii Preacurate, având acest tezaur lăsat de înaintașii noștri, dorim să celebrăm cu mult respect și pietate, pe lângă momentele trăite în luna mai - lună închinată Maicii Domnului - și în zilele comemorative de la sfârșitul lunii iunie:

- ziua de 15 august - solemnitatea Adormirii Maicii Domnului (hramul catedralei) - cu celebrări în centrul diecezei și la sanctuarul din Cacica, precum și în fiecare biserică parohială și cu rugăciuni de reînnoire a consacrării diecezei, după modelul și formularul episcopului Anton Durcovici;

- ziua de 22 august - Sfânta Fecioară Maria, Regină - în catedrala din Iași, cu celebrări speciale, cu o notă de venerare și cinstire a Maicii Domnului, înălțată la cer și încoronată ca regină;

- întreaga lună octombrie, cu recitarea zilnică a Rozariului, lanț de rugăciune din partea tuturor credincioșilor, pentru binecuvântarea ce o implorăm și o așteptăm la încheierea anului istoric și a Sinodului diecezan;

- ziua de 10 octombrie - centenarul consacrării altarului și bazilicii din Cacica de către episcopul J. Weber;

- încheierea Sinodului diecezan, în ziua de 8 decembrie - solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, cu o celebrare solemnă în catedrala catolică din Iași, în prezența tuturor membrilor sinodali și a invitaților.

Fie ca în toate prin Maria să ajungem la Isus!

Tuturor, o binecuvântare arhierească specială și o invitație de suflet:
Priviți cu vie credință spre Maria!
Veniți cu drag la altarul ei de la Iași și de la Cacica!

Înaintați cu mult curaj în larg!

Iași, 25 iulie 2004

Petru Gherghel, episcop de Iași