Centenarul bisericii catolice din Cacica

În zilele de 9-10 octombrie 2004, la Cacica, s-au desfășurat o serie de manifestări prilejuite de împlinirea a o sută de ani de la consacrarea altarului și sfințirea actualei biserici.

Deschiderea acestor festivități a fost făcută de către pr. Romuald Bulai, paroh de Cacica, după care a urmat o conferință prezentată de către pr. Alfons Zelionka, vicar de Suceava, cu istoricul comunității din Cacica, istoria icoanei Maicii Domnului, care se află în altarul principal al bisericii. După această prezentare, oaspeții din țară și din străinătate, oficialități ecleziastice și civile, au transmis salutul lor ES Petru Gherghel, episcop de Iași, parohului locului și credincioșilor din Cacica.

După această întâlnire a avut loc un concert de orgă clasică, flaut, oboi și vioară, susținut de domnul profesor Marcel Costea care a fost însoțit de către mai mulți maeștri ai muzicii. La casa pelerinului, copii din Cacica, Solonețu Nou și un ansamblu artistic venit cu această ocazie din Polonia au susținut un mic program artistic.

Seara, s-a coborât din altarul central, după o sută de ani, icoana Maicii Domnului; credincioșii din Cacica, recitând sfântul Rozariu, au putut admira și venera mai îndeaproape acest simbol al Cacicăi. Imediat a urmat sfânta Liturghie, prezidată de către ES Petru Gherghel, episcop de Iași, concelebrând ES Cornel Damian, episcop auxiliar de București, pr. Ioan Ciuraru, ministru provincial al Provinciei Franciscane din România, parohul comunității din Cacica și mai mulți preoți din țară și din Polonia. În timpul acestei Liturghii, păstorul diecezei a declarat în mod solemn deschiderea Anului Euharistic în Dieceza de Iași. Această celebrare euharistică a fost urmată de adorația preasfântului sacrament care ne-a introdus mai profund în acest mister al prezenței lui Isus din tabernacol. După binecuvântarea cu preasfântul sacrament, ne-am întors cu toții la casele noastre gândindu-ne la cât de mult ne-a copleșit Dumnezeu cu harurile sale pe noi, în special comunitatea din Cacica, de-a lungul istoriei și îndeosebi pe parcursul celor o sută de ani.

A doua zi, dimineața, atmosfera era ca și cu o sută de ani în urmă, cerul ne-a binecuvântat cu picături mici de ploaie. Pr. Slominschi, parohul comunității din Cacica de acum o sută de ani, relata într-o scrisoare trimisă pentru Anuarul Congregației "Sfântul Vincențiu de Paul": "Pe o vreme frumoasă convoiul arăta splendid. La Cacica bubuiau săcălușele, al căror ecou se auzea până departe pe dealurile din împrejurimi. Toată lumea se bucura împreună cu oaspeții noștri. A fost o bucurie zgomotoasă și foarte cordială. Din nefericire, îndată a început și ploaia, care nu a încetat decât a doua zi, după terminarea ceremoniilor sfințirii".

Dimineața s-au celebrat Liturghii după obiceiul locului în mai multe limbi: la ora 9.00, în limba germană pentru comunitățile din Gura Humorului și Suceava; la orele 10.00 în limba polonă, sfânta Liturghie fiind prezidată de către episcopul auxiliar de Szczecin, ES Marian Blazej Kruszylowicz, înconjurat de mai mulți preoți veniți special pentru această ocazie din Polonia. Alături de credincioșii din comunitățile vecine, au fost prezenți ambasadorul și consulul Poloniei, însoțit de președintele Uniunii Polonezilor din România în persoana domnului deputat Ghervasen Longher.

Punctul culminant al acestei sărbători a fost sfânta Liturghie de la ora 11.00, care a fost prezidată de către nunțiul apostolic Jean-Claude Périsset, fiind însoțit la altar, de către un număr mare de episcopi și preoți împreună cu ES Petru Gherghel; au fost prezenți și ES György Iakubinyi, arhiepiscop de Alba-Iulia, ES Cornel Damian, episcop auxiliar de București, ES Marian Blazej Kruszylowicz, episcop auxiliar de Szczecin, pr. Ioan Ciuraru, ministru provincial al Provinciei Fraților Minori Conventuali, un număr mare de preoți din țară și din străinătate și foarte mulți credincioși care au trebuit să stea în jurul bisericii, devenită neîncăpătoare.

În timpul predicii, ES Jean-Claude Périsset a scos în evidență importanța cultului către Maica Domnului și rolul pe care l-a avut acest sanctuar pe parcursul istoriei. La ofertoriu, o delegație din Polonia a adus în dar o icoană a sfintei Ghinga, patroana sării. După cum ne relatează o veche legendă, Cacica este legată de acest nume. Corul credincioșilor din Cacica, prin frumusețea vocilor și acompaniați de orga clasică, a făcut ca toți cei care erau prezenți în biserică să trăiască momente intense de înălțare spirituală. La inițiativa pr. Romuald Bulai, parohul comunității din Cacica, la sfârșitul sfintei Liturghii episcopii prezenți împreună cu preoții și cu întreaga comunitate, au făcut consfințirea către Fecioara Maria, cerând pentru întreaga dieceză, dar mai cu seamă pentru credincioșii din Cacica, ajutorul și mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, după care s-a dat binecuvântarea finală cu icoana Maicii Domnului.

Momentele de sărbătoare de la Cacica au fost unice, cuvintele sunt de prisos, și nici mintea noastră nu poate înțelege ce atmosferă a fost și câte haruri s-au primit cu această ocazie a centenarului acestei biserici.

Nu putem spune decât: "Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste daruri pe care le-am primit din bunătatea ta preasfântă, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria.

Pr. Șerban-Ioan Manole, OFMConv.

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

* * *

Scurt istoric în date
1785 - s-a descoperit zăcământul de sare
1791 - încep lucrările de exploatare a zăcământului
Capela "Sfânta Varvara" din interiorul minei de sare este primul lăcaș de cult
1806 - a început construirea primei biserici.
1809 - este adusă icoana miraculoasă a Maicii Domnului
1826 - este sfințită prima biserică
1903 - încep lucrările de construire a actualei biserici
1904 - în ziua de 16 octombrie este sfințită actuala biserică
1905 - primul pelerinaj oficial
1996 - în ziua de 15 august este declarat sanctuar diecezan
1997 - este declarat sanctuar național
2000 - Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea acordă Bisericii sanctuarului titlul de basilica minor