Pelerinajul credincioșilor din Parohia Barticești

"Totul din iubire" - sunt cuvintele Maicii Speranța, ele fiind și motoul grupului de pelerini din Barticești, membri ai Asociației Laicilor "Iubirii Milostive", care au mers la Cacica, în ziua de 3 iunie 2006. Pelerinii au fost însoțiți de părintele paroh Ștefan Vacaru și de sr. Damiana Innocenti, din Congregația "Surorile Iubirii Milostive" din Barticești, care este și responsabila Asociației Laicilor "Iubirii Milostive".

A fost o zi cu totul deosebită, deoarece membrii asociației au ales ca în sanctuarul Maicii Domnului din Cacica să celebreze cu solemnitate și devoțiune către Preacurata, adeziunea a 20 de persoane la această organizație, iar un alt grup de 19 persoane a reînnoit adeziunea lor, fiind însoțiți de un număr numeros de simpatizanți.

În timpul predicii, pr. Ștefan Vacaru a subliniat importanța căutării lui Dumnezeu în viața noastră și, o dată descoperit, plin de credință, speranță și bucurie, trebuie să-l păstrăm pe Dumnezeu ca pe un dar unic și prețios.

La sfârșitul programului pelerinajului întregul grup de pelerini și-a consacrat întreaga activitate consfințindu-se Preacuratei Fecioare Maria.

Scopul respectivei asociații este de a favoriza sfințenia vieții creștine a laicilor și de a-i stimula pe credincioși să fie mai activă în răspândirea Împărăției lui Dumnezeu în lume după indicațiile Magisteriului Bisericii, la lumina spiritualității iubirii milostive.

Conținutul de bază al spiritualității transmise Maicii Speranța de către Duhul Sfânt este Dumnezeu, iubire milostivă, care în Domnul Isus s-a arătat în mod minunat "plin de milostivire" fața de oameni mai ales față de cei săraci, nefericiți, suferinzi și păcătoși.

Asociația a fost aprobată la 20 decembrie 2005, de către Congregația pentru Institutele de Viață consacrată din Vatican.