Pelerinajul credincioșilor din Parohiile Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei

Parohiile romano-catolice din Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei au participat împreună la 23 septembrie 2006 la pelerinajul către sanctuarul diecezan de la Cacica. A fost o zi de mare bucurie și înălțare sufletească pentru toți cei prezenți.

La ora 9.30 a avut loc primirea pelerinilor de către părintele Romuald Bulai, paroh al Parohiei Cacica.

La ora 10.00 a avut loc celebrarea penitențială condusă de către părintele Romuald.

La ora 11.00, a fost Liturghia solemnă, concelebrată de către preoții: Iosif Agiurgioaei, paroh al Parohiei Câmpulung Moldovenesc, pr. Șerban-Ioan Manole și pr. Lucian Abalintoaei, ambii vicari la Parohia Cacica. Cântările liturgice au fost pregătite și susținute de către pr. Anton Egner, paroh al Parohiei Vatra Dornei.

Predica a fost rostită de către pr. Șerban-Ioan Manole, având următoarea temă: "Maria, mijlocitoarea noastră la Dumnezeu". Preasfânta Fecioară Maria este Mama Fiului lui Dumnezeu și corăscumpărătoarea noastră. Ca atare, în planul de mântuire al lui Dumnezeu, ea este aceea, care are o foarte mare grijă față de toți fiii săi spirituali. Fiind în clipele sfâșietoare ale agoniei de pe cruce, Isus l-a încredințat pe sfântul Ioan grijii deosebite a mamei sale zicând: "Iată, fiul tău". Prin sfântul Ioan, Isus ne-a încredințat și pe noi ocrotirii deosebite Preacuratei. Maria nu ne părăsește niciodată în dificultățile vieții noastre.

La ora 13.30, pr. Șerban-Ioan Manole a celebrat Calea sfintei cruci.

La ora 14.00, pr. Iosif Agiurgioaei a celebrat adorația euharistică, prin care s-a încheiat pelerinajul.

Participanții, în număr de peste o sută de persoane, au fost profund impresionați de atmosfera de reculegere și rugăciune, în care s-a desfășurat acest pelerinaj. A fost pentru fiecare o ocazie foarte oportună de meditație și revizuire a întregii vieți spirituale.

Pr. Iosif Agiurgioaei