Scrisoare pastorală: Pelerinajele și sanctuarele, "locuri de pace și milostivire divină"

Dragi și iubiți credincioși,
Dragi fii și fiice ale Maicii Domnului
,

Multe sunt locurile și spațiile de pe pământ, pe care Dumnezeu le-a îndrăgit și s-a aplecat spre ele. Istoria mântuirii este plină de astfel de locuri, începând cu paradisul pământesc, cu arca lui Noe și cu pământul făgăduinței, cu Țara Sfântă, cu Nazaretul și Ierusalimul, cu locul sacrificării marilor martiri, cu Roma și Efes din Asia Mică, cu Lourdes și Fatima, cu Czestochowa și Radna... Credința ne face să ne întâlnim cu locurile predilecției lui Dumnezeu identificate într-o salbă binecuvântată de centre și sanctuare de aduceri aminte ale faptelor minunate ale lui Dumnezeu și de întâlnire vie cu sacrul, cu Duhul iubirii sale, cu sfinții și aleșii săi.

Fiecare popor are astfel de locuri privilegiate de milostivire și de pace.

Țara noastră, numită cu multă însuflețire și vie convingere "grădina Maicii Domnului" de însuși Sfântul Părinte papa Ioan Paul al II-a, are atâtea locuri privilegiate de Dumnezeu și iubite de preasfânta Fecioară Maria.

Pe lângă toate catedralele, bazilicile, bisericile noastre, chiar și umilele capele răspândite prin munți și pe la încrucișări de drumuri; pe lângă marile metropole paleocreștine din Dobrogea, Dacia Proconsulară, din Munții Măcinului, din Carpații Apuseni și din alte ținuturi răspândite pe întregul teritoriu românesc; pe lângă locurile sfinte din toate veacurile, pe lângă mănăstirile și vetrele de spiritualitate prețuite și cunoscute de poporul nostru credincios, trebuie să subliniem aici marile sanctuare din Radna, Șumuleu Ciuc, Cărbunari-Blaj, Nicula și Putna, care ne vorbesc despre grija și iubirea Maicii Sfinte față de fiii ei și față de poporul nostru.

Pentru noi, cei din Dieceza de Iași, pe lângă atâtea biserici și lăcașuri sfinte din toate localitățile, există un loc cu totul privilegiat - sanctuarul de la Cacica - care ne-a unit în vremuri grele în jurul Mamei noastre cerești și ne cheamă fără încetare, lângă altarul și grota ei, pentru a-l întâlni pe Dumnezeu, indiferent din ce parte a țării și a diecezei am fi, indiferent ce limbă vorbim și indiferent de portul pe care-l purtăm.

Cultul Maicii sfinte n-a încetat niciodată aici lângă sanctuarul ei, chiar dacă uneori acest lucru s-a făcut cu mari sacrificii și eforturi. El a continuat să crească și să ne unească pe toți: prelați și episcopi, preoți diecezani și călugări, persoane consacrate de diferite carisme, tineri și tinere, plini de iubire și entuziasm, familii creștine împreună cu copiii lor, romano-catolici și greco-catolici, bătrâni și bolnavi, bogați și săraci, învățați și oameni simpli, oaspeți din toate părțile țării și de peste hotare, politicieni și autorități; toți animați de o singură dorință: să o întâlnească pe Maica Domnului și prin ea să ne unim în jurul lui Isus.

La Cacica, lângă sanctuarul Maicii Domnului, găsim un loc de unire și de pace, un loc unde experimentăm milostivirea lui Dumnezeu.

Dragi și iubiți cinstitori ai Maicii Domnului,

Cacica a devenit locul nostru de întâlnire cu sacrul, cu Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Domnului și sub mantia ei ocrotitoare.

Ne bucurăm să vă invităm la acest sanctuar pentru a ne simți o familie unită, pentru a forma un popor binecuvântat și ocrotit de o Mamă iubitoare și generoasă.

Vă invităm să vă adăpați sufletul cu darul lui Isus ce-l promite celor ce întâlnesc pacea - "Pacea mea o dau vouă!" -, vă invităm să simțiți milostivirea divină, în sacramentul sfintei Spovezi, sacramentul iertării și al reconcilierii, și la împărtășirea cu însăși viața divină, în sacramentul Euharistiei.

La Cacica anul acesta ne chemă și ne dă întâlnire marele papă Ioan Paul al II-lea, care, prin grija autorităților centrale și locale, prin grija părintelui paroh și a Comunității "Dom Polschi" din Bucovina va avea o piață, un bust și ne invită să spunem și noi "totus tuus" - "cu totul suntem ai tăi, Marie!".

Ne bucurăm, așadar, ca anul acesta să inaugurăm lucrările la această piață din fața sanctuarului pentru a simți și mai mult prezența și dorința Maicii Domnului de a ne uni în jurul sanctuarului și deci în jurul lui Isus.

Vă dăm, așadar, dragi și iubiți cinstitori ai Maicii Sfinte, întâlnire la Cacica pentru marea sărbătoare a Mamei noastre cerești, începând cu ziua de 14 august, ora 11.30, când pornește pelerinajul tinerilor spre sanctuar, apoi o dată cu deschiderea solemnă a pelerinajului de la ora 12.00, și apoi în ziua de 15 august, ora 11.00, pentru celebrarea solemnă a hramului bazilicii minore, precum și pentru așezarea pietrei de temelie în noua piață ce se va construi în fața sanctuarului.

În dragostea lui Isus și a Maicii sfinte.

Al vostru cu bucurie și speranță,

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Programul pelerinajului la Cacica

Pelerinajul la Cacica din zilele de 14 și 15 august 2007 se va desfășura după următorul program:

Marți, 14 august 2007
- 10.00: Celebrare penitențială
- 12.00: Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului
- 16.00: Calea Sfintei Cruci
- 17.00: Adorație Euharistică
- 18.00: Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate
- 22.00: Priveghere mariană, urmată de procesiunea lumânărilor în jurul bisericii.

Miercuri, 15 august 2007
- 06.00: Sfânta Liturghie de dimineață
- 07.30: Sfânta Liturghie greco-catolică (în biserică)
- 08.00: Sfânta Liturghie în limba maghiară (la grotă)
- 09.15: Sfânta Liturghie în limba polonă (în biserică)
- 09.15: Sfânta Liturghie în limba germană (la grotă)
- 11.00: Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, încheiată cu procesiunea și binecuvântarea euharistică

Tot în cadrul acestui pelerinaj va avea loc, la un moment care va fi stabilit ulterior, binecuvântarea locului și a pietrei de temelie a primei piețe din România dedicată papei Ioan Paul al II-lea.

Pr. Romuald Bulai

* * *

Spovezile

Ca în fiecare an, pentru solemnitatea Adormirii Maicii Domnului de la 15 august, mulți pelerini se vor îndrepta spre Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica. Multe persoane vor dori să se împace cu Dumnezeu în sacramentul Penitenței și vrem să aibă la dispoziția lor mai mulți confesori.

Programul spovezilor va fi asigurat de preoți din unele parohii și congregații din Dieceza de Iași, care vor fi prezenți la Cacica începând cu ziua de marți, 14 august, ora 12.00, până la încheierea solemnă a pelerinajului din ziua de 15 august. În același scop au fost invitați și toți preoții care nu au obligații pastorale speciale pentru această solemnitate.

Parohii: Adjudeni, Barticești, Botoșani, Butea, Buruienești, Câmpulung Moldovenesc, Cleja, Dărmănești, Dofteana, Fălticeni, Faraoani, Florești, Frumoasa, Galați, Gioseni, Gura Humorului, Hălăucești, Horlești, Huși - Corni, Huși "Sf. Anton", Luizi-Călugăra, Moinești, Oituz, Onești, Pașcani, Piatra Neamț "Sf. Tereza", Poiana Micului, Prăjești, Pustiana, Rădăuți, Roman "Sf. Tereza", Roman "Inima Neprihănită", Roman "Fericitul Ieremia", Săbăoani, Siret, Solonețu Nou, Suceava, Tămășeni, Târgu Trotuș, Valea Mare, Valea Seacă

Institute religioase: Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman, Misionarii Verbiți - Traian, Părinții Iezuiți - Iași, Părinții Capucini - Onești, Institutul "Don Orione" - Iași, Institutul "Don Calabria" - Răcăciuni, Părinții Iosefini - Roman Misionarii Oblați ai Mariei

Preoți fără misiuni pastorale în luna august: pr. Cristinel Farcaș, pr. Mihăiță Blaj, pr. Ciprian Petre, pr. Sergiu Antal, pr. Mihail Farcaș

* * *

Bucurie, speranță, încredere, mulțumire..., acestea sunt sentimentele pe care le nutresc cei care se adresează în rugăciune Preasfintei Fecioare Maria în Sanctuarul din Cacica.

În paginile Conciliului Vatican II găsim scris: "Adevărata evlavie ia naștere prin credința adevărată, prin care suntem îndemnați să o iubim ca pe o Mamă pe Fecioara Maria și să-i imităm virtuțile".

Pelerini din toate colțurile țării, dar și din străinătate, se apropie de altarul Maicii Sfinte de la Cacica cu propunerea de a se încredința în brațele ei și de a oferi inimii sale de Mamă toate bucuriile, durerile și suferințele lor. Ea este foarte sensibilă și la nevoile noastre materiale și ni le dobândește, dacă ele nu sunt o piedică pentru câștigarea vieții veșnice. Dacă suntem uniți cu inima preacuratei, vom primi de la ea viața lui Isus. Ea va uni rugăciunile sale cu ale noastre, va oferi lacrimile noastre Fiului răstignit, va cere pentru noi harurile folositoare și Isus nu va putea spune niciodată nu Mamei sale. Toți suntem păcătoși, iar dacă Fecioara Maria este Mama tuturor, în particular este a păcătoșilor asupra cărora își pleacă mereu capul.

Fecioara Maria este de neînlocuit. Dacă ea nu ar fi prezentă în viața noastră, atunci ar însemna să stingem lumina speranței și să înceteze orice tresărire de iubire și suflu a vieții.

Răspunzând îndemnului Conciliului Vatican II, să ne exprimăm credința noastră prin evlavia către sfânta Fecioară, venind în pelerinaj în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, oferindu-i, în același timp, recunoștința și iubirea noastră.