Scrisoare pastorală: Maria ne invită la Cacica

PS Petru Gherghel a semnat la 1 august 2008 scrisoarea pastorală "Maria ne invită la Cacica". La celebrările de la Cacica de anul acesta, va fi prezent și card. Georg Sterzinsky din Berlin. Programul pentru pelerinajul la Cacica din 14 și 15 august 2008 a fost pregătit împreună cu pr. paroh Romuald Bulai, rectorul sanctuarului marian "Adormirea Maicii Domnului" de la Cacica.

* * *

Maria ne invită la Cacica

"Toată frumoasă ești, Marie!"

Pe parcursul anului pastoral 2007-2008, gândul nostru, programul liturgic-pastoral ne-au oferit și ne oferă încă fericitul prilej de a ne apropia de cuvântul Domnului - Sfânta Scriptură, "făclie pentru pașii noștri", "cale, adevăr și viață", în care să descoperim frumusețea misterelor creștine și voința lui Dumnezeu pentru drumul vieții noastre, pentru pelerinajul nostru terestru.

În acest sens, ne-am bucurat să aprofundăm - prin catehezele, predicile și mulțimea de inițiative pastorale - darul "familiei și misterul sfintei Căsătorii", "leagăn al vieții", "sanctuar al iubirii" și "biserică domestică", unde cresc, se desăvârșesc, se produc roade și se realizează lucrarea lui Dumnezeu în suflete.

Începând cu ziua de 28 iunie 2008, Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea, în numele și împreună cu întreaga Biserică Catolică și având alături pe patriarhul ecumenic al Bisericii Ortodoxe, Bartolomeu I, și pe alți reprezentanți ai altor Biserici și comunități ecleziale, a declarat deschis și a inaugurat Anul Paulin, care se va desfășura până la 29 iunie 2009, moment de har și un mare eveniment spiritual și pastoral, pentru creșterea tuturor în credință și iubire.

Este vorba de celebrarea a două milenii de la nașterea marelui "apostol al neamurilor", vestitor înflăcărat al evangheliei, cel care a căutat prin întreaga sa operă și prin toate scrisorile sale să poarte lumina lui Cristos la toate neamurile, pentru a le uni în jurul Celui pe care l-a descoperit pe drumul Damascului și de care nu l-a mai despărțit nimic și nimeni.

Ne bucurăm să continuăm programul nostru pastoral, străduindu-ne să pătrundem mai mult în magistrala sa doctrină, ca, urmându-i exemplul său de convertire și de angajare la lupta cea bună, să înaintăm și noi spre coroana răsplății, cum ne-a învățat și a făcut-o el.

Ne bucurăm să știm că mijloacele noastre de comunicare, revista Lumina creștinului, situl diecezei și temele scoase din scrisorile pauline ne vor alimenta pe tot parcursul acestui an pastoral, astfel încât întreaga noastră Biserică să fie în sintonie cu ceilalți frați întru credință și cu toți cei ce doresc să-l descopere pe Dumnezeul vieții, al familiei și al pământului.

Dar să nu uităm, noi avem o mamă și o iubim nespus, sfânta Fecioară Maria.

Acum doi ani, cu scrisoarea noastră circulară, anunțam că nouă, creștinilor din Moldova, ne este dat să retrăim cu mai mare credință cultul Maicii Domnului de Lourdes ca astfel să celebrăm, plini de entuziasm filial, marele jubileu al celor 150 de ani de la aparițiile Mamei noastre cerești în grota de la Massabielle, în munții Pirinei. Maria s-a arătat sfintei Bernadeta și și-a dezvăluit numele: "Eu sunt Neprihănita Zămislire", cu alte cuvinte: "Eu sunt toată frumoasă și sfântă".

Poporul nostru a cinstit-o și o cinstește cu mare însuflețire, așa cum a făcut-o și în ultimii 150 de ani, din momentul aparițiilor de la Lourdes, la Iași, la Butea, la Cacica, în orice biserică și în orice casă.

Mă bucur să vă chem ca împreună s-o proclamăm pe Maria "toată frumoasă" și s-o cinstim cu adevărat, ea fiind cea mai frumoasă făptură pe care Cristos a binevoit să o aleagă pentru ca prin ea să intre în lume.

În toate bisericile, capelele, casele călugărești, ca și în toate familiile, icoana ei să îmbucure pe toți creștinii și să-i înalțe spre Isus, dar mai ales să îndreptăm gândul nostru spre Lourdes, unde vor ajunge atâția pelerini ai Mariei, împreună cu Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea și cu mulți dintre credincioșii noștri, pentru a-i cânta și a o cinsti pe ea, care s-a apropiat așa de mult de oameni.

Pentru noi, creștinii Diecezei de Iași, așa cum aminteam și în scrisorile anterioare, există un loc privilegiat, Cacica, un sanctuar internațional, o "basilica minor", titlu acordat de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea la marele jubileu al anului 2000, unde Maria, mama noastră, ne invită, ne așteaptă și dorește să reverse în sufletele noastre, frumusețea iubirii sale, căldura ei de mamă și tezaurul ei de favoruri cerești.

Anul acesta, așadar, vom celebra cu o bucurie deosebită pelerinajul de la Cacica, având ca oaspete de onoare și pelerin special pe cardinalul Georg Sterzinsky din Berlin, alți episcopi din țară și străinătate, împreună cu care vom aduce Maicii Domnului de Cacica prinosul nostru de recunoștință și iubire, pentru faptul că ea a rămas mereu cu noi, mai ales în momentele grele ale istoriei noastre recente și continuă să ne împartă surâsul ei fermecător și nenumărate daruri de la Fiul ei, Isus.

Același lucru îl vom face și în catedrala noastră din Iași, unde o recunoaștem și o venerăm ca pe cea care ne ocrotește, unindu-ne pe toți în jurul altarului lui Isus, împreună cu episcopul și colaboratorii săi, răspândiți în întreaga dieceză.

Programul pentru Cacica este anunțat de rectorul sanctuarului, pr. paroh Romuald Bulai, și constituie parte integrantă a acestei scrisori circulare și a acestei invitații la Maica Domnului, Fecioara Maria, din grădina ei.

Vă invit pe toți ca, în lumina și atmosfera anului pastoral, s-o descoperim pe Mama noastră și să-i cântăm:

Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine!
Tu ești slava Ierusalimului, tu ești bucuria lui Israel,
Tu ești cinstea neamului nostru, tu ești mijlocitoarea păcătoșilor.
O Marie, fecioară prea înțeleaptă, Maică preaîndurată,
Roagă-te pentru noi, mijlocește pentru noi, la Domnul Isus Cristos!

Iași, 1 august 2008

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Program

Joi, 14 august:
10.00 - Celebrare penitențială;
12.00 - Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului;
16.00 - Calea sfintei cruci;
17.00 - Adorație euharistică;
18.00 - Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate;
22.00 - Priveghere mariană, urmată de procesiunea lumânărilor în jurul bisericii.

Vineri, 15 august:
06.00 - Sfânta Liturghie de dimineață;
07.30 - Sfânta Liturghie greco-catolică (în biserică);
08.00 - Sfânta Liturghie în limba maghiară (la grotă);
09.15 - Sfânta Liturghie în limba polonă (în biserică);
09.15 - Sfânta Liturghie în limba germană (la grotă);
11.00 - Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, încheiată cu procesiunea și binecuvântarea euharistică.