Pelerinajul tinerilor

"Viața este un pelerinaj!" a fost motoul tinerilor care s-au îndreptat către sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica, pentru a celebra împreună cu mii de credincioși solemnitatea Adormirii Maicii Domnului din 2008. Tinerii voluntari au depus un efort deosebit pentru ca aceste celebrări de la Cacica să se desfășoare în cel mai bun mod posibil.

Tinerii voluntari din Acțiunea Catolică și Scout au sosit la Cacica chiar din ziua de 13 august 2008, dându-și disponibilitatea pentru pregătirea a tot ceea ce era necesar pentru ca toți credincioșii care urmau să vină la Cacica să poată să trăiască din plin acest moment.

În ziua de 14 august începând cu ora 12.00, împreună cu PS Aurel Percă, un mare grup de tineri au pornit în pelerinaj, pe jos, de la o distanță de 5 km. Soarele dogoritor a oferit ocazia ca penitența specifică unui pelerinaj să nu lipsească. Recitarea rozariului și cântările au făcut ca pe întregul parcurs al pelerinajului, căldurii excesive de afară să îi corespundă înflăcărarea din inimile tinerilor! Drumul s-a încheiat în sanctuar unde tinerii pelerini au fost întâmpinați de pr. Romuald Bulai, rectorul sanctuarului marian de la Cacica.

Toate celebrările au fost animate de tinerii voluntari care s-au implicat, cu multă dragoste și responsabilitate, în partea liturgică și în cea logistică. Disponibilitatea acestor tineri a arătat încă o dată că se poate avea încredere în ei, că ei știu să răspundă chemării Bisericii.

Efortul lor a fost ca un răspuns la îndemnul Sfântului Părinte făcut la Sydney: "Dragi prieteni tineri, Domnul vă cere să fiți profeți ai acestei noi ere, mesageri ai iubirii sale, capabili să-i atrageți pe oameni către Tatăl și să construiți un viitor de speranță pentru toată omenirea. Lumea are nevoie de această reînnoire! În multe societăți ale noastre, alături de prosperitatea materială, se lărgește deșertul spiritual: un gol interior, o frică indefinibilă, un sens ascuns de disperare. Câți dintre contemporanii noștri sunt ca niște cisterne găurite și goale (cf. Ier 2,13) într-o căutare disperată de semnificație, a acelei semnificații ultime pe care numai iubirea poate s-o dea? Acesta este darul mare și eliberator pe care Evanghelia îl aduce cu sine: ea revelează demnitatea noastră de bărbați și femei creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Revelează chemarea sublimă a omenirii, care este aceea de a găsi propria plinătate în iubire. Ea dezvăluie adevărul despre om, adevărul despre viață" (Papa Benedict al XVI-lea, Predica la Liturghia de încheiere a Zilei Mondiale a Tineretului din Sydney 2008).

Sfânta Fecioară de la Cacica să mijlocească binecuvântarea tuturor tinerilor din dieceza noastră și din lumea întreagă!

* * *

Maria a chemat credincioșii la Cacica, pelerinii au răspuns

Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului adună în fiecare an la sanctuarul diecezan de la Cacica mii de credincioși care răspund chemării sfintei Fecioare Maria de a se uni în rugăciune pentru a-l preamări pe Fiul său și a rămâne statornici în credință.

Predicatorul din acest an fost pr. Cristian Vacaru, păstorul comunității romano-catolice române din Ierusalim și responsabilul pelerinajelor în Țara Sfântă.

Pelerinajul s-a deschis joi, 14 august, la ora 10, cu salutul rostit de pr. Romuald Bulai, parohul comunității din Cacica și rectorul sanctuarului, după care a urmat celebrarea penitențială. La ora 11.30 un grup numeros de tineri a plecat pe jos în pelerinaj spre sanctuar, de la circa 5 km de Cacica, împreună cu PS Aurel Percă. La ora 12.00 s-a celebrat sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului, prezidată de pr. Emilian Cătălin, provincial al Provinciei franciscane. După sfânta Liturghie tinerii porniți la drum au ajuns la sanctuar unde au fost întâmpinați de pr. Romuald Bulai. Programul a continuat cu celebrarea Căii sfintei cruci, a adorației euharistice, iar la ora 18.00 a sfintei Liturghii pentru tineri, seminariști și persoane consacrate, prezidată de PS Aurel Percă. Privegherea a început la ora 22.00 prezenți fiind ES card. Georg Sterzinsky din Berlin, PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă și PS József Tamás. Celebrarea a început cu binecuvântarea lumânării mariane, de la care 12 tineri au primit lumina ce a fost transmisă tuturor pelerinilor, creându-se astfel o atmosferă deosebită pentru rugăciune.

În ziua de 15 august, solemnitatea Adormirii Maicii Domnului, după sfânta Liturghie de dimineață de la ora 06.00, au avut loc Liturghii în mai multe limbi și rituri, fie în sanctuar, fie la grota Sfintei Fecioare Maria. În centrul sărbătorii a fost sfânta Liturghie de la ora 11.00 prezidată de ES card. Georg Sterzinsky, alături de care au fost ceilalți episcopi și numeroși preoți. Card. Georg Sterzinsky, vorbind despre importanța sărbătorii și a devoțiunii către Sfânta Fecioară Maria, și-a exprimat uimirea și mulțumirea față de modul în care pelerinii își manifestă dragostea față de Maica Domnului. Sfânta Liturghie s-a încheiat cu procesiunea cu sfântul sacrament, prin care au fost binecuvântate florile și obiectele religioase și binecuvântarea finală solemnă.

Pr. Felix Roca

Mai multe imagini puteți vedea în albumele foto de la:
- [ Pelerinajul tinerilor și Liturghia din ajun ]
- [ Privegherea mariană ]
- [ Sfânta Liturghie solemnă ]