Invitație la rugăciuni pentru unitatea familiilor

Sanctuarul diecezan din Cacica împreună cu Oficiul pentru Pastorația Familiei și a Laicilor invită toți credincioșii, în perioada 16-24 decembrie 2009, la rugăciune, prin mijlocirea Maicii Domnului de la Cacica, pentru refacerea unității familiei.

Advent, 2009

Sfințiile voastre, dragi persoane consacrate,
Dragi frați și surori,

Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea întâlnirii cu pruncul Isus în mijlocul familiei din Betleem și Nazaret, dar și în bisericile și familiile noastre.

La bucuria familiei sfinte s-au adăugat, rând pe rând, îngerii din ceruri, păstorii și magii. Această bucurie s-a transmis până în zilele noastre. Copiii stau alături de părinți și se bucură de venirea Mântuitorului.

Ne bucurăm că Oficiul pentru Pastorația Familiei, împreună cu Rectoratul sanctuarului din Cacica, au pregătit pentru anul acesta un mesaj pentru toți cei plecați din familii să se reîntoarcă acasă, să stea alături de cei dragi, mai ales lângă părinți, lângă mame, pentru a-l întâlni pe pruncul divin coborât pe pământ, pe care ni-l arată și ni-l oferă ea, Maica Preasfântă, Fecioara Maria, în ieslea cea săracă, iar noi îl întâlnim pe altarul bisericilor noastre.

Felicităm și binecuvântăm acest gând și această inițiativă și-i încredințăm pe toți credincioșii plecați în diferite țări, departe de casă, ocrotirii Maicii Domnului și rugăciunilor îndreptate spre ea, în sanctuarul din Cacica și în celelalte sanctuare și biserici. Isus este singurul în stare să păstreze unite familiile noastre și să le redea frumusețea și demnitatea primită de la Creator.

Pe toți, cu bucurie, să vă binecuvânteze pruncul divin, născut din Fecioara Maria.

(Afișele și pliantele le veți găsi la centrele decanale, iar alăturat rugăciunea către Maica Sfântă).

Petru Gherghel, episcop de Iași

* * *

Rugăciune

Dumnezeule, părinte iubitor de oameni, care, prin Preacurata Fecioară Maria, l-ai trimis în lume pe unicul tău Fiu pentru a forma din toți oamenii răscumpărați familia ta sfântă, privește, te rugăm, cu iubire milostivă asupra tuturor copiilor tăi plecați din familie și adună-i în casa ta.

Fă ca sărbătoarea Crăciunului să-i aprindă pe toți cei înstrăinați de tine și de familia lor de dorul casei tale. Dă-le putere să se întoarcă în sânul familiei creștine, unde să simtă bucuria de a fi împreună și de a se ști ocrotiți de Mama lui Isus.

Te rugăm ca, prin mijlocirea Maicii Sfinte de la Cacica, să faci ca pacea și bucuria familiei regăsite să reîmprospăteze în inimile tuturor creștinilor speranța că vor ajunge la fericirea veșnică, în marea familie a celor răscumpărați din ceruri. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Imprimatur
Iași, 1 decembrie 2009

Petru Gherghel, episcop de Iași

(Cu recomandare specială pentru sanctuarul din Cacica)