Mesajul PS Petru Gherghel pentru copiii pelerini

Dragi copii,
Dragi fii și fiice ale Mariei,

Coroana mea este Fiul meu.

Vă salut cu bucurie pe voi, toți, dragi și prețuiți pelerini, lângă icoana Maicii Domnului din Cacica.

Vă invit, așa cum am făcut-o și în scrisoarea mea pastorală, să vă îndreptați gândul și privirea spre Maria, iar prin ea și cu ea spre Isus, care este singurul izvor adevărat al bucuriei și al fericirii.

Priviți spre icoana Maicii sfinte, restaurată și frumos împodobită, care poartă în brațe pe pruncul divin.

În iconografia veche și, mai ales, în cea orientală, niciodată sfânta Fecioară nu este reprezentată singură, ci mereu cu pruncul Isus în brațe.

În toate bisericile din Orient, ca și în toate sanctuarele mariane se află Maica Domnului - Theothokos - Născătoare de Dumnezeu cu Fiul ei în brațe, arătându-l lumii și oferindu-l spre adorare și venerare.

Poporul creștin, știind cine este Maica Domnului, a ținut să o împodobească în cele mai frumoase culori și cu cele mai scumpe podoabe.

Icoana, pe care noi o venerăm și o cinstim aici la Cacica, este o copie a cunoscutei imagini de la Czestochowa din Polonia, adusă acum mai bine de două sute de ani, de către credincioșii veniți în Bucovina să lucreze la extragerea sării și la exploatarea forestieră.

Ei, cu o vie credință și venerație, au voit să fie însoțiți de imaginea ei ocrotitoare, iar Maria și-a extins ocrotirea peste toți fiii și fiicele sale din Bucovina, și, desigur, din întreaga dieceză și țară.

Cinstirea ei nu a încetat niciodată, ci a crescut mereu și iată că astăzi ea este prețuită de toți.

Acum e rândul vostru, dragi copii și adolescenți, să o înconjurați și să o venerați.

Priviți la ea cât este de frumoasă și de generoasă, priviți la pruncul divin pe care ea l-a numit coroana mea și ni-l arată nouă. Ea poartă acum o coroană, dăltuită de mâna omului, dar de fapt coroana ei este pruncul divin, pe care îl ține în brațe.

Aici, lângă Cacica, la Zazo, lângă Sasca, Fălticeni (după unii biografi) s-a născut un fiu al poporului nostru, Ion Costist, ajuns să fie declarat fericit de papa Ioan Paul al II-lea, cu numele de Fericitul Ieremia. El a moștenit de la mama sa, Margareta, o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Nu a uitat-o niciodată și a venerat-o și aici acasă, în Valahia Minor, în Moldova, împreună cu părinții săi, dar mai ales acolo, în Italia, la Napoli, unde a ajuns și a trăit o viață de mare sfințenie, adăpându-se mereu din iubirea lui Isus și bucurându-se de ocrotirea Maicii Sfinte.

Așa de mult o iubea pe sfânta Fecioară, încât zilnic o invoca și o recomanda tuturor, spre a fi iubită și cinstită. Într-una dintre zile, aflându-se în fața altarului, în rugăciune profundă, a avut o viziune, un moment special de har, să o poată vedea și admira pe Maica Sfântă. Era cucerit și extaziat; în fața sa se afla Maica Sfântă cu pruncul în brațe, împodobită cu o haină strălucitoare, plină de flori și lumini, care îi zâmbea cu multă delicatețe. În uimirea sa a putut să observe că sfânta Fecioară nu purta coroană pe cap, așa cum știa el, și și-a permis cu mult curaj să o întrebe: "Doamna mea, tu ești regină, și nu porți coroană?" Ea i-a răspuns surâzând: "Coroana mea este acest Fiu al meu!".

Confesorul său care aflase de viziune și de dialog, scria mai târziu: "Oriunde ar fi mers, orice lucru ar fi făcut, el era însoțit de această minunată viziune. Frumusețea Fecioarei se întipărise atât de profund în sufletul său, încât nici o forță externă nu ar fi reușit să o șteargă".

Nu a putut să o uite până la moarte și imaginile pictate, după descrierea lui, s-au răspândit în tot ținutul Napoliului. Când îi era greu, imaginea Maicii Domnului îl revigora și îl întărea, așa încât pe drept ea devenise "Fecioara fratelui Ieremia și Măicuța sa" - Mamarela, în dialect napolitan. Și de atunci cu și mai mult avânt o cinstea și o cânta, intonând imnul: Salve regina - Bucură-te, regină.

Ce frumos exemplu pentru toții copiii și tinerii din țara noastră, din Moldova și din Bucovina.

Un copil al pământului nostru, născut pe aici, prin preajmă, ne cheamă și pe noi să o întâlnim pe Măicuța noastră din Cacica, cu pruncul în brațe și cununa de stele, ce-i înconjoară fruntea.

Dragi copii, dragi ministranți, cu voi am dorit să începem acest pelerinaj, aici la Cacica, și cu voi am dorit să ne apropiem de ea ca pelerinii cei dintâi, cu inimi curate, ca să formăm cea mai frumoasă coroană pe fruntea Maicii noastre cerești, care s-o îmbucure mereu.

Ea ni-l arată pe Isus și ne spune: "Iată coroana mea" cea mai scumpă pe care o am.

Ea vă spune și vouă, aici la Cacica, și oriunde mergeți: Voi trebuie să fiți pentru mine, ca și Isus, cea mai frumoasă coroană și comoară.

Pe voi, Maica Sfântă vrea să vă arate lumii, iar voi să vorbiți lumii despre Isus, cel ce singur poate să astâmpere setea omenirii, sete după dreptate, adevăr și frumos.

Voi, care îi stați acum alături, voi care stați mereu lângă icoana sa, care slujiți la altare ca ministranți și coriști, care stați cel mai aproape de preoți, voi formați cu adevărat un cerc în jurul ei și deveniți, prin tot ce faceți, o adevărată coroană pentru mama noastră cerească.

Nu peste mult timp icoana pe care o vedeți acum și o înconjurați (cum frumos s-au exprimat în imaginea pe care asistenții voștri spirituali, preoții și toți cei care vă însoțesc v-au prezentat-o) va veni la voi, în parohiile voastre, în bisericile și în satele voastre.

Maria, care se bucură astăzi, văzându-vă aici, vrea să vă întâlnească acasă pe voi și pe toți colegii și prietenii voștri, ca să vă umple inima și viața de bucurie, cum a făcut-o și o face la sanctuarele ei, cum a făcut-o cu fericitul Ieremia, confratele nostru din Moldova.

Să nu uitați această imagine, acest pelerinaj; să nu uitați că trebuie să fiți mesagerii Maicii Sfinte către toți oamenii, arătându-le tuturor că Isus, pruncul divin, Fiul mamei cerești, este adevăratul prieten și adevăratul izvor al fericirii și al bucuriei.

Întorcându-vă acasă de la acest moment petrecut împreună, de la Vara împreună la Cacica, spuneți tuturor că avem o Mamă care ne iubește, îl avem pe Isus, adevăratul nostru prieten. La sfârșitul acestui pelerinaj veți primi, pe lângă ecusonul frumos ce-l purtați pe pieptul vostru, o imagine specială unde va sta scris numele vostru. Numele vostru lângă inima Maicii Domnului. Amin.

Cacica, 14 august 2010

Petru Gherghel, episcop de Iași