Întâlnirea persoanelor consacrate din Dieceza de Iași

Duminică, 10 octombrie 2010, la Sanctuarul Marian de la Cacica a avut loc pelerinajul persoanelor consacrate, urmat de o solemnă sfântă Liturghie celebrată de PS Aurel Percă, episcopul auxiliar de Iași. La eveniment au participat persoanele consacrate din aproape toate institutele de viață consacrată din dieceză, precum și numeroși credincioși.

Întâlnirea a început cu o procesiune condusă de pr. Alois Fechet, vicar episcopal pentru viața consacrată în Dieceza de Iași, și a dorit să fie o cunună de rugăciuni și cântări pentru a o cinsti pe Preasfânta Fecioară Maria, mama cerească și modelul vieții consacrate. La chemarea ei, am răspuns cu mare entuziasm, în pofida timpului mai puțin prielnic, și, asemeni unui "batalion al credinței", ne-am angajat de a o face tot mai cunoscută și slăvită în apostolatul nostru, în mod special în această lună dedicată sfântului Rozariu.

Când Maria dorește să-și exprime identitatea spirituală înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor o face cu cuvintele: "Iată, sunt slujitoarea Domnului!" (Lc 1,38). Ea a fost prima persoană consacrată și nu încetează de a fi o excelentă pedagogă învățându-ne să trăim cu maximă intensitate spiritualitatea ei prin credință, smerenie, sărăcie și disponibilitate desăvârșită în slujirea lui Dumnezeu și al aproapelui.

După-amiază, întâlnirea a continuat cu o conferință susținută de pr. dr. Ștefan Lupu, vicerectorul Institutului Teologic "Sfântul Iosif" din Iași, având ca temă: "Actualitatea mesajului fericitului John Henry Newman", cardinal beatificat de puțin timp de către Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea cu ocazia vizitei sale în Anglia.

Trei sunt elementele care au caracterizat viața și gândirea acestui mare om: modernitatea existenței sale, cultura și spiritualitatea sa. "Mai degrabă sfințenia decât pacea" a fost principiul călăuzitor care a făcut din card. John Henry Newman o personalitate remarcată în căutarea adevărului fie în teologia protestantă, cât și cea catolică. Sfințenia - afirma el - este rezultatul multor acte de credință și se realizează prin împlinirea fidelă a datoriilor de fiecare zi.

La Cacica, Preasfânta Fecioară Maria ne-a invitat să-i urmăm drumul, să parcurgem aceeași cale de credință și umilință, să privim deseori spre ea pentru a face parte din poporul celor fericiți. Da, o Maria! Fericiți cei care în mijlocul întunericului nopții au crezut in strălucirea luminii! Iar lumina ești tu. Așteptăm icoana ta pelerină în parohiile comunitățile și casele noastre, pentru ca, venerându-te cu evlavie, să te avem mereu cu noi!

Sr. Gabriela Cibotariu,
Micile Slujitoare ale lui Cristos Rege

* * *

Meditând sfințenia

Duminică, 10 octombrie 2010, a avut loc la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica întâlnirea persoanelor consacrate la nivel diecezan. Deși vremea nu s-a arătat prea favorabilă, un număr mare de persoane consacrate au răspuns afirmativ la chemarea Bisericii locale și a păstorilor ei.

Burnița rece n-a împiedicat intrarea în procesiune a participanților la întâlnire, în biserica sanctuarului, devenită neîncăpătoare și datorită unui număr însemnat de credincioși localnici și pelerini care au dorit să participe la sfânta Liturghie prezidată de PS Aurel Percă. Excelența sa a adus, de asemenea, salutul și reafirmarea prețuirii PS Petru Gherghel pentru persoanele consacrate.

Pr. Alberto Marson, SDV, a predicat despre sfânta Fecioară Maria, gazda întâlnirii noastre, cea dintâi persoană consacrată. Ea a împărtășit bucuria Bunei Vestiri, nu cu sfântul Iosif, ci cu sfânta Elisabeta, care trăia aceeași bucurie. Sigur că Fecioara Maria a trecut și prin dureri și necazuri, dar și-a îndeplinit cu bucurie misiunea de mamă a lui Isus, cea mai mare bucurie a Mariei fiind prezența lui.

După-amiază, pr. dr. Ștefan Lupu, vicerector al Institutului Teologic Romano-Catolic "Sf. Iosif" din Iași, a prezentat conferința "Actualitatea mesajului fericitului John Henry Newman". Părintele a încercat să schițeze personalitatea omului John Henry Newman, trecând în revistă momentele importante ale vieții sale. Astfel, John Henry Newman poate fi caracterizat drept un om de o mare spiritualitate, de o mare cultură și de relații profunde cu oamenii. Modernitatea vieții sale interioare implică o căutare permanentă a adevărului, o aspirație în întregime spre Dumnezeu, un drum de reînnoire și de convertire.

Apoi, pr. dr. Ștefan Lupu ne-a prezentat esența gândirii fericitului John Henry Newman despre sfințenie. Am reținut câteva idei:
- Sfințenia este necesară pentru fericirea viitoare, pentru că numai un sfânt poate contempla un sfânt.
- Sfințenia trebuie să fie concretă: ca s-o trăiești în viața zilnică e nevoie de luptă și purificare.
- Sfințenia este dăruită: ea trebuie implorată mereu cu umilință.
- Sfințenia este o provocare pentru natura umană, pentru că ea implică curajul de a merge contra curentului societății.
- Sfințenia este drumul bazat pe relația personală a lui Dumnezeu cu fiecare om, care este unic și irepetabil.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune la Maica Domnului de Cacica și cu binecuvântarea acordată de PS Aurel Percă. Bucuria spirituală a acestei întâlniri s-a transmis și naturii. La ieșirea din biserică ne-a întâmpinat o atmosferă caldă. Ploaia se oprise. A rămas tăcută în fața exemplului de sfințenie a fericitului John Henry Newman, care a știut să recunoască, lucrarea lui Dumnezeu în viața sa: "Ceea ce am reușit se datorează milostivirii lui Dumnezeu".

Sr. Patricia Gherca, OA

* * *

Textul conferinței părintelui Ștefan Lupu a fost publicat pe situl www.infosapientia.ro

Mai multe imagini puteți vedea [ albumul foto ]