Invitație la pelerinajul special pentru bolnavi la Cacica

Oficiul pentru Pastorația Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iași, în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas, Oficiul pentru Pelerinaje, sanctuarul de la Cacica și parohiile Diecezei de Iași organizează un pelerinaj special pentru bolnavi, la Cacica, în ziua de 13 mai 2011.

Prin scrisoarea care le-a fost adresată de către Oficiul pentru Pastorația Sanitară, preoții parohi, persoanele consacrate și credincioșii sunt rugați:
- să organizeze la nivel parohial pregătirea bolnavilor (cel puțin un bolnav din parohiile mici, iar din parohiile mari mai mulți), care să participe la pelerinajul diecezan al bolnavului de la Cacica;
- pe cât este posibil, să fie selectați bolnavii care dețin cărucioare medicale, pentru a ușura participarea lor la celebrări;
- să organizeze deplasarea spre Cacica și să susțină financiar, acolo unde este necesar, costurile aferente pelerinajului;
- să li se reamintească bolnavilor cu probleme speciale că trebuie să aibă tratamentul medicamentos cu ei;
- să fie sensibili la această acțiune diecezană și să organizeze rugăciuni speciale în biserica parohială pentru bolnavii care nu pot să se deplaseze la Cacica, deoarece în această zi se celebrează la nivel diecezan Ziua Bolnavului.

Pentru aceeași zi, invitația călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată și personalului medical catolic al Diecezei de Iași. Prin prezența lor, medicii, asistenții medicali, personalul auxiliar medical sunt chemați să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă.

Programul pelerinajului:
- 09.30-10.00: sosirea pelerinilor
- 10.00: Ritualul de primire solemnă a pelerinilor și Celebrarea penitențială
- 10.30: Recitarea Sfântului Rozariu
- 11.00: Sfânta Liturghie pontificală, prezidată de către episcopul Petru Gherghel, urmată de rugăciuni speciale către Sfânta Fecioară pentru bolnavi
- 13.00-14.00: Prânzul din pachetele proprii
- 14.00: Adorația Euharistică și binecuvântarea bolnavilor cu sfântul sacrament
- 14.45: Plecarea spre casă.

Toate datele vor fi transmise către dr. Gema Băcoanu - coordonator diecezan al Programului Servicii de Îngrijiri la Domiciliu, la telefon: 0742.034.062 și fax 0232.276.393 sau d-na Antonina Dogariu - coordonator executiv al Programului Servicii de Îngrijiri la Domiciliu la telefon: 0741.217.381. Pentru detalii suplimentare poate fi contactat și pr. Laurențiu Dăncuță la telefonul 0721.565.663.

Din inițiativa papei Ioan Paul al II-lea, începând cu anul 1992, pentru ziua de 11 februarie, a fost instituită Ziua Mondială a Bolnavului, o zi specială de rugăciuni pentru bolnavi, prin care se dorește sensibilizarea credincioșilor față de cei care suferă.

Din dispoziția episcopului Petru Gherghel, din motive pastorale, Ziua Bolnavului se celebrează în Dieceza de Iași în ziua de 13 mai, ziua apariției Sfintei Fecioare Maria la Fatima.

* * *

"Dragi frați și surori doresc să exprim iubirea mea față de toți și față de fiecare, simțindu-mă părtaș de suferințele și de speranțele pe care le trăiți zilnic în unire cu Cristos răstignit și înviat, ca să vă dăruiască pacea și vindecarea inimii. Împreună cu el să vegheze alături de voi Fecioara Maria, pe care o invocăm cu încredere Tămăduitoarea bolnavilor și Mângâietoarea mâhniților. La picioarele crucii se realizează pentru ea profeția lui Simeon: inima ei de mamă este străpunsă (cf. Lc 2,35). Din abisul durerii ei, participare la durerea Fiului, Maria este făcută capabilă să primească noua misiune: să devină Mamă a lui Cristos în mădularele sale. În ora crucii, Isus îl prezintă ei pe fiecare dintre discipolii săi spunându-i: «Iată fiul tău!» (cf. In 19,26-27). Compasiunea maternă față de Fiul devine compasiune maternă față de fiecare dintre noi în suferințele noastre zilnice..."

(Din Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea
pentru a XVII-a Zi Mondială a Bolnavului
din 11 februarie 2011 )

"Fiecare persoană și întreaga societate trebuie să-și îndrepte atenția spre cei în suferință, să-i accepte cu grijă și iubire între toți membrii familiei umane și, arătându-le compasiunea, să-i prețuiască și să-i considere ca și pe ceilalți frați și surori, ba, și mai mult, ca pe adevărate comori lăsate de Dumnezeu, care să le amintească mereu de condiția precară și efemeră a vieții, ca pe o jertfă și o contribuție la creșterea solidarității umane".

(Din Mesajul PS Petru Gherghel, episcop de Iași,
pentru Ziua Mondială a Bolnavului
din 11 februarie 2011)