Peregrinatio Mariae - Galați (9-12 iunie 2011)

Pentru noi, creștinii Parohiei "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul" din Galați, sanctuarul de la Cacica, "basilica minor", reprezintă un loc sfânt, privilegiat, unde Sfânta Fecioară Maria ne așteaptă mereu, iar noi, cu mare dor, mergem la ea, pentru ca să reverse în sufletele noastre frumusețea iubirii sale, copleșindu-ne cu o bogăție de favoruri cerești.

De aceea, o bucurie de nedescris a cuprins comunitatea noastră parohială, în timpul celor trei zile (9-12 iunie 2011), când, printr-o trăire intensă, am primit vizita de la Cacica a icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Fecioare, a Aceleia care continuă să fie prezentă alături de fiii ei preaiubiți. "Și de unde îmi este dată mie aceasta, să vină mama Domnului la mine?" (Lc 1,43).

Cu lacrimi pline de emoție a început celebrarea oficială a pelerinajului, joi, 9 iunie, ora 17.45, la vederea frumoasei icoane, împodobită cu un basorelief aurit și argintat, ce lăsa la vedere fețele și palmele Fecioarei și ale Pruncului Isus. Icoana protejată de o casetă de sticlă era așezată pe un postament de lemn.

Ceremonialul liturgic de deschidere s-a desfășurat în fața bisericii, prin salutul de bun-venit și lectura evanghelică, rostite de părintele paroh Cristian Blăjuț, însoțit de părinții confrați și de părintele-custode al icoanei, urmat apoi de o rugăciune a familiilor plină de simțire și evlavie. Icoana purtată în procesiune pe umerii a patru enoriași în interiorul bisericii a fost așezată la altar, luminată și împodobită cu flori. Credincioșii, în liniște, cu fețele radiind seninătate și bucurie, au îngenunchiat în fața icoanei miraculoase cu încredere și speranță.

A urmat Liturghia parohială, pătrunsă de o solemnitate înălțătoare. Extrem de mișcătoare a fost predica însuflețită, rostită de părintele paroh - cunoscut ca un bun predicator marian - care a invitat credincioșii la descoperirea și prețuirea Aceleia, care ne este nu numai model și icoană, ci cu adevărat Mama noastră plină de iubire, amintind că fiecare dintre noi a experimentat această iubire maternă, la Maria găsind mângâiere și îndreptare. A fost o chemare înflăcărată la înțelepciunea și înțelegerea darului familiei și al sacramentului căsătoriei, adevărat "leagăn al vieții", "sanctuar al iubirii" și "biserică domestică", loc în care cresc, se desăvârșesc și se produc roade, se realizează lucrarea lui Dumnezeu în sufletele oamenilor. Este acea pledoarie sfântă, pe care o face Mama noastră spirituală în aparițiile sale și pe care suntem datori să o încredințăm de fidelitatea noastră, atunci când ne spune: "Dacă ați ști cât de mult vă iubesc, ați plânge de bucurie!"

Programul pastoral a continuat prin adorații și meditații, credincioșii, indiferent de confesiune, perindându-se și îngenunchind în fața icoanei, cu ofrande însoțite de rugăminți de ajutor și îndreptare. Multe familii cu copilași în brațe și-au adus omagiul lor, conștienți de legătura Preasfintei cu sănătatea și viața familiilor lor, verificându-și propria identitate de creștini în acest moment deosebit de revelare a iubirii și îndurării divine. Căutând mângâiere și vindecare în rugăciune, spovadă și împărtășanie, devoțiune plină de recunoștință și de mulțumire, credincioșii parohiei au oferit buchetul lor de flori spirituale, ca răspuns la iubirea Maicii sfinte și a Fiului său Mântuitor.

"Faceți tot ce vă va spune el!", ne îndeamnă astăzi din nou Maria, Aceea căreia stând lângă crucea lui Isus, i-a fost destinată maternitatea spirituală față de toți oamenii. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, o găsim pe Maria alături de apostoli în Cenacol, implorând pe același Duh Sfânt, care coborâse asupra ei la Buna Vestire. Sărbătoarea Rusaliilor și aceea a Întrupării sunt unite prin Maria, voința Fiului și lucrarea Duhului Sfânt dând naștere misterului Bisericii, din care facem cu toții parte.

Pelerinajul de la Galați al icoanei miraculoase, reprezentând pe Preasfânta Fecioară Maria, s-a încheiat în lumina razelor Duhului Sfânt, cu voința reînnoită a familiilor comunității parohiale locale, de a îndepărta păcatul și viciile din viața cotidiană, de a imita prin florile virtuților creștine pe Mama noastră preaiubită cu sinceritate, stăruință și coerență. Bucuria noastră, a creștinilor din parohie, a fost și mai deplin sporită când, la sfârșitul acestor trei zile pline de har, am primit vizita Excelenței Sale Episcopul auxiliar al Diecezei, Mons. Aurel Percă, care a prezidat Liturghia solemnă a marii sărbători a Rusaliilor. Și, ca un corolar al acestor binecuvântate momente, parohia noastră a primit în dar o copie a sfintei icoane făcătoare de minuni, spre folos și rugăciune.

Mijlocește, Sfântă Fecioară, ca să rămână cu noi Sfântul Duh!

Ionel Gheorghiu

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]