Peregrinatio Mariae - Galbeni (4-7 martie 2012)

La începutul binecuvântat al Postului Mare, în perioada 4-7 martie 2012, comunitatea din Galbeni a trăit un moment de nou avânt pe drumul convertirii și al credinței cu ocazia zilelor de misiuni populare. În acest timp de har am fost însoțiți de prezența veneratei Icoane de la sanctuarul din Cacica, care ne-a însuflețit și mai mult să parcurgem aceste zile de misiuni.

Bucuria ne-a fost sporită și de prezența Preasfințitului episcop auxiliar Aurel Percă, care a răspuns invitației noastre de a întâmpina venerata Icoana de la Cacica și de a binecuvânta zilele de misiuni.

Cuvintele de învățătură ale pr. Valeriu Ciorbă, parohul comunității din Chetriș, ne-au predispus să intrăm și mai mult în noi înșine, să ne descoperim nimicnicia înaintea lui Dumnezeu și măreția la care am fost chemați, de a fi sfinți, moștenitori ai împărăției cerului. Firul central al predicilor ne-a purtat în primă fază de a face o analiză sufletească mai amănunțită, mai apoi părintele a accentuat rolul fundamental pe care îl are familia creștină în planul lui Dumnezeu.

Sperăm ca aceste zile de reînnoire spirituală pentru comunitatea noastră să întărească credința, să înflăcăreze speranța, să sporească iubirea fiecăruia dintre noi, și într-un mod deosebit a familiei creștine.

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ].

Valeriu Ghiurca