Scrisoare pastorală: Invitație la bucurie

"Bucură-te, Marie!" (Lc 1,28)

Dragi cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica
dragi copii și tineri,
dragi pelerini,

Răsună fără încetare în urechile noastre îndemnul la bucurie, pe care mesagerii lui Dumnezeu l-au adus omenirii.

Salutul arhanghelului Gabriel și îndemnul său adresat tinerei Fecioare din Nazaret au umplut de bucurie inima Mariei și au rămas drept cea mai sfântă împărtășire din partea lui Dumnezeu unei ființe omenești: "Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine! Bucură-te cea plină de har! Bucură-te, pentru că însuși Dumnezeu îți umple inima și viața de bucurie! Bucură-te, căci ești aleasă să porți în sânul tău pe autorul bucuriei, pe Cristos Domnul nostru!"

Bucuria oferită de Dumnezeu oamenilor are punctul cel mai înalt în întruparea și nașterea lui Isus pe pământ prin opera Duhului Sfânt și prin Fecioara Maria.

La nașterea lui Isus în Betleemul Iudeii, îngerii îi încurajează pe păstori spunându-le: "Iată, vă vestesc o mare bucurie, care va fi pentru tot poporul; astăzi în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul" (Lc 2,11).

Această bucurie nu mai încetează, pentru că el, izvorul și autorul bucuriei, rămâne mereu cu oamenii: se naște, crește, predică, este prezent pe pământ, se dăruiește pentru toți, moare pe cruce pentru ca toți să se bucure de viață dumnezeiască, iar înviind din morți să dea tuturor bucuria și garanția învierii.

De această bucurie s-a învrednicit Maica Sfântă și un astfel de dar l-a mijlocit pentru oameni, prin Fiul pe care l-a primit în sânul ei și pe care l-a oferit, cu mare generozitate, prin nașterea sa, tuturor celor care-l caută și îl doresc.

De două mii de ani bucuria Mariei continuă, iar această bucurie divină, revărsată și primită în inima ei, nu poate rămâne doar pentru ea, ci se împărtășește tuturor fiilor săi spirituali.

Dragi și iubiți credincioși,
dragi cinstitori ai Maicii Domnului,
dragi copii și tineri,

Nu putem uita mesajul pe care papa Benedict al XVI-lea a voit să-l încredințeze tinerilor, și nu numai lor, ci tuturor, pentru Ziua Mondială a Tinerilor, celebrată la Madrid sau în diecezele proprii, cum s-a întâmplat și la noi în Duminica Floriilor, și a răsunat apoi în zilele de 25-29 iulie, când a avut loc, la Iași, Întâlnirea Națională a Tinerilor.

Suntem fericiți să trăim această atmosferă de speranță și de bucurie și în aceste zile, în care suntem invitați să-l întâlnim pe Isus, împreună cu Preacurata Fecioara Maria, la Cacica, care a experimentat în cel mai înalt grad bucuria prezenței sale în sânul ei și în familia din Nazaret.

Bucuria pe care i-a împărtășit-o Elisabetei, verișoara sa, spre care s-a grăbit să ajungă, după vestea cea bună adusă de înger, bucurie pe care a exprimat-o din nou prin imnul Magnificat, împreună cu ruda sa, bucuria pe care a simțit-o la naștere, auzind cântarea îngerilor și vizita păstorilor și a magilor, bucuria pe care a experimentat-o când l-a întâlnit înviat, împreună cu apostolii în Cenacol, aceiași bucurie vrea să ne-o împărtășească și nouă în momentele importante ale credinței noastre și, îndeosebi, la locurile de pelerinaj și de trăire sărbătorească și, desigur, și la sanctuarul nostru de la Cacica.

Aici, în basilica minor a diecezei noastre, ne așteaptă să o reîntâlnim și să retrăim împreună aceeași bucurie a întâlnirii cu Fiul ei, izvorul și autorul sfințeniei, cu el, împărțitorul iubirii și fericirii, cu el, cel care singur umple sufletul și viața omului cu pacea cerească și cu bucurie adevărată.

La Cacica, participând le celebrările sfinte, la rugăciunile ce se vor desfășura, vom putea simți din plin bucuria Mariei și darul pe care ea vrea să-l facă tuturor.

Suntem fericiți, știind că Maria, mama noastră cerească, ne iubește pe toți și vrea să ne vadă binecuvântați în grădina ei alături de ea și aproape de Isus fiul ei, mântuitorul și prietenul nostru.

După ce am avut bucuria de a primi vizita icoanei sale în cele mai multe dintre parohiile diecezei, ne grăbim acum să dăm răspuns la invitația ei: Veniți să vă arăt motivul bucuriei adevărate! Veniți să vă bucurați de prezența lui Isus!

Dragi cinstitori ai Maicii noastre de la Cacica,

Dorind să înțelegem bucuriile adevărate ale Maicii Domnului, pe care o venerăm la Cacica, și să ne facem părtași de prezența ei generoasă, îndrept, împreună cu Preasfințitul nostru episcop auxiliar Aurel, cu rectorul sanctuarului, pr. Romuald Bulai, către toți copiii, care an de an organizează pelerinajul iubirii lor nevinovate, către tinerii noștri, care pe diferite căi - pe jos, cu bicicletele, așa cum au făcut-o anul trecut, sau cu orice alt mijloc de locomoție, țin să ajungă lângă icoana ei miraculoasă, către familiile noastre, angajate în programul pastoral al diecezei, dedicat darului ceresc, familia și Căsătoria creștină, precum și către toți iubitorii Maicii Domnului din dieceză, din țară și din străinătate, și, desigur, cu multă bucurie, spre păstorii sufletești angajați cu toată dăruirea lor în programul pastoral de vestire a evangheliei și a trăirii creștine, o invitație specială, plină de respect și de încredere: să ne strângem cu toții, împreună cu distinșii noștri oaspeți din străinătate, Mons. Paolo de Nicolò, regentul Casei Pontificale din Vatican, cu Preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău, cu alți invitați speciali și cu mulțimea de pelerini, iubitori ai Maicii Sfinte, ca să ne împărtășim din plin din bucuriile Maicii Domnului, mama lui Isus și mama noastră.

Vă invit, așadar, la izvorul bucuriei adevărate, la bucuria pe care ne-o promite Maria, mama noastră iubitoare de la Cacica.

Cu bunul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

Iași, 1 august 2012

Petru Gherghel,
episcop de Iași