Peregrinatio Mariae - Sagna

Credincioșii Parohiei "Înălțarea Domnului" din Sagna, împreună cu păstorii ei, pr. Iacob Stolnicu și pr. Ciprian Laslău, împreună cu toți consilierii parohiali și primarul Iacob Gheorghe, după o perioadă de pregătire, au primit cu multă pietate și căldură, duminică, 9 decembrie 2012, venerata icoană a Maicii Domnului de la Cacica. Am dorit sub privirile Maicii noastre cerești să medităm și să participăm cu familiile noastre la misiunile populare, în care părintele predicator, Adrian Ciobanu (paroh de Slobozia, NT), ne-a propus să facem o evaluare a credinței și a principiilor morale așa cum le-a lăsat Dumnezeu și cum le-a întemeiat Cristos.

Duminică, 9 decembrie 2012, la ora 16.30, preoții păstori, preoți vecini și fii ai comunității, înconjurați de credincioși ai parohiei, precum și pelerini din satele vecine au primit în cântare și entuziasm icoana sfintei Fecioare de la Cacica, unde an de an în pelerinaj mergeau s-o venereze la sanctuarul diecezan de la Cacica. Icoana a fost însoțită de un custodele al acesteia, pr. Cristian Pal.

După primirea veneratei icoane, s-a celebrat sfânta Liturghie în cadrul căreia au început sfintele misiuni. Părintele predicator, după ce a expus rolul și importanța sfintelor misiuni, a prezentat în fiecare din cele șase predici credința familiei creștine, demnitatea la care sunt chemați soții în viața de familie și rolul fiecărui soț, soție, tată, mamă, fiu, fiică, tânăr sau copil.

Misiunile populare sunt un timp potrivit pentru revigorarea vieții creștine în familiile noastre, un timp propice pentru a lucra, mai profund ca de obicei, pentru a ne purifica și a primi sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletul nostru; un timp al mântuirii și al harurilor bogate pentru fiecare creștin; întrucât misiunile sunt zile în care sufletul stă sub ploaia bogată a harurilor, a rugăciunii asidue, a învățăturii și a exemplelor bune, a cererii de iertare. Un timp de gândire, de trăire mai intensă a adevărurilor evanghelice, un timp de rugăciune mai arzătoare, un timp de convertire. Iar scopul sfintelor misiuni a fost convertirea personală, familială și comunitară.

Marți, 11 decembrie, după sfânta Liturghie de seară, ne-am bucurat de prezența Preasfințitului Aurel Percă. Episcopul auxiliar a celebrat sfânta Liturghie și a participat la procesiunea solemnă cu icoana preacuratei Fecioare Maria pe străzile satului. Preasfințitul ne-a încredințat prin rugăciune preasfintei Fecioare Maria, iar prin cuvintele sale pastorale ne-a întărit în credință, asigurându-ne de prețuirea episcopului Petru Gherghel.

După sfânta Liturghie de încheiere a vizitei icoanei de la Cacica și a misiunilor populare, am primit prin părintele predicator indulgența plenară.

Deși vremea s-a arătat vitregă (prezentând ninsoare și viscol), în ziua de miercuri, printr-o consfințire solemnă a familiilor în fața icoanei preasfintei Fecioare Maria a trebuit să ne luăm rămas bun, deoarece alți fii ai ei o așteaptă în comunitățile lor.

Momentul despărții a fost înduioșător! Prin prezența și sub privirile Mariei atâtea suflete și familii au primit haruri nebănuite și atâtea mângâieri. Atâția credincioși și-au plecat inima, mintea, durerea și bucuria. Întreaga parohie a fost reînnoită și pregătită frumos și bine pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Mulțumim episcopilor noștri, preoților de la sanctuar, preoților care au stat la dispoziția noastră la spovadă, tinerilor organizatori și tuturor celor care și-au adus contribuția în reușita acestor zile sfinte și binecuvântate pentru parohia noastră!

În aceste zile Dumnezeu a venit cu harul său în parohia și casa noastră. În aceste zile sfânta Fecioară Maria a asistat și condus multe familii și suflete la Fiul său. În aceste zile sfântul Iosif a însoțit rugăciunea noastră și lucrarea tainică a lui Dumnezeu în familiile noastre. Familia Sfântă de la Nazaret a închis în inima noastră sărutul lor plin de învățătură și de iubire. Să ținem în inima noastră amintirea acestor zile, să dăruim și altora din iubirea lui Dumnezeu, a sfintelor sacramente pe care le-am primit.

O, Marie, veghează asupra satului nostru, asupra diecezei care te cinstește ca patroană a ei, binecuvântează pe toți cei care se încredințează grijii tale, eliberează-ne țara și întreaga lume de flagelul răului, al păcatului și obține-ne dorința de a rămâne fideli Fiului tău!

Pr. Iacob Stolnicu

* * *