Peregrinatio Mariae - Tuta

În perioada 3-6 februarie 2013, credincioşii din comunitatea Tuta au avut marea bucurie şi fericire ca, sub privirile veneratei icoane miraculoase de la Cacica, să celebreze sfintele misiuni populare.

Duminică după-amiază, la ora 16.10, întreaga suflare din Tuta era în faţa bisericii împreună cu Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, cu părintele paroh Mihai Cătău şi cu alţi preoţi oaspeţi ca să întâmpine venerata icoană de la Cacica ce venea în mijlocul nostru.

După ce am aplaudat plini de bucurie sosirea icoanei Mamei noastre cereşti şi am aşezat-o la locul pregătit în faţa altarului, grupul de copii de la chitară i-au adresat cântecul lor: "Bine-ai venit, sfântă Fecioară!/ Bine-ai venit, sfântă Marie!/ Bine-ai venit, o sfântă mamă!" şi alte patru strofe.

La sfânta Liturghie de la ora 16.30, părintele predicator, Iacob Stolnicu, paroh de Sagna, prin cuvintele calme şi profunde, le-a prezentat credincioşilor itinerarul pe care urmau să-l parcurgă în perioada misiunilor populare.

Cunoscând faptul că cei mai mulţi bărbaţi din Tuta lucrează în construcţii, părintele predicator s-a folosit de aceasta pentru a le vorbi despre familie ca fiind o casă spirituală ce trebuie să aibă o fundaţie solidă (iubirea de Dumnezeu), cel puţin patru stâlpi (credinţa, iubirea reciprocă, speranţa şi fidelitatea), o centură (capacitatea de a ierta) şi un acoperiş (consacrarea unul pentru celălalt şi amândoi lui Dumnezeu). Toate predicile părintelui au fost ascultate cu cea mai mare atenţie şi luare aminte din partea credincioşilor..

Având o evlavie deosebită faţă de Maica Domnului, tutenii au cerut ca pe toată perioada prezenţei veneratei icoane de la Cacica biserica să fie deschisă şi noaptea pentru ca Mama noastră să nu fie lăsată niciodată singură în biserică.

Au fost trei zile de har, de binecuvântare, de bucurie şi fericire pentru comunitatea noastră. Cu fiecare zi şi cu fiecare sfântă Liturghie, inimile noastre se înălţau tot mai mult spre Dumnezeu şi prin Maria erau învăluite de iubirea lui Dumnezeu.

Când a sosit ultima sfântă Liturghie, tristeţea a luat locul bucuriei: se terminau acele zile atât de emoţionante în care totul fusese lăsat deoparte şi mintea, sufletul şi trupul erau îndreptate spre Dumnezeu şi sfânta Fecioară Maria.

Mare bucurie s-a aprins în sufletul credincioşilor noştri când pr. Cristian Pal, însoţitorul veneratei icoane, miercuri seara ne-a anunţat un lucru nemaipomenit: venerata icoană rămâne la noi până joi la ora 14.

Dacă la primire era prezentă toată suflarea din Tuta, era imposibil să lipsească cineva la plecarea veneratei icoane. La fel copiii de la chitară i-au cântat sfintei Fecioare Maria: "Îţi mulţumim, sfântă Fecioară!/ Îţi mulţumim, sfântă Marie!/ Îţi mulţumim, o bună mamă!" , iar ultima strofă a fost: "La revedere, sfântă Marie!/ La revedere,o bună mamă!/ La revedere, în sanctuarul tău!"

Cântecul copiilor era "acompaniat" de suspinul şi lacrimile celor prezenţi.

Mulţumim preoţilor, fii ai satului şi celorlalţi oaspeţi, care au binevoit să înfrumuseţeze sărbătoarea noastră prin prezenţa lor.

Mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate harurile pe care le-a revărsat prin preasfânta Fecioară Maria asupra comunităţii noastre!

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Pr. Mihai Cătău