Peregrinatio Mariae - Tuta

În perioada 3-6 februarie 2013, credincioșii din comunitatea Tuta au avut marea bucurie și fericire ca, sub privirile veneratei icoane miraculoase de la Cacica, să celebreze sfintele misiuni populare.

Duminică după-amiază, la ora 16.10, întreaga suflare din Tuta era în fața bisericii împreună cu Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, cu părintele paroh Mihai Cătău și cu alți preoți oaspeți ca să întâmpine venerata icoană de la Cacica ce venea în mijlocul nostru.

După ce am aplaudat plini de bucurie sosirea icoanei Mamei noastre cerești și am așezat-o la locul pregătit în fața altarului, grupul de copii de la chitară i-au adresat cântecul lor: "Bine-ai venit, sfântă Fecioară!/ Bine-ai venit, sfântă Marie!/ Bine-ai venit, o sfântă mamă!" și alte patru strofe.

La sfânta Liturghie de la ora 16.30, părintele predicator, Iacob Stolnicu, paroh de Sagna, prin cuvintele calme și profunde, le-a prezentat credincioșilor itinerarul pe care urmau să-l parcurgă în perioada misiunilor populare.

Cunoscând faptul că cei mai mulți bărbați din Tuta lucrează în construcții, părintele predicator s-a folosit de aceasta pentru a le vorbi despre familie ca fiind o casă spirituală ce trebuie să aibă o fundație solidă (iubirea de Dumnezeu), cel puțin patru stâlpi (credința, iubirea reciprocă, speranța și fidelitatea), o centură (capacitatea de a ierta) și un acoperiș (consacrarea unul pentru celălalt și amândoi lui Dumnezeu). Toate predicile părintelui au fost ascultate cu cea mai mare atenție și luare aminte din partea credincioșilor..

Având o evlavie deosebită față de Maica Domnului, tutenii au cerut ca pe toată perioada prezenței veneratei icoane de la Cacica biserica să fie deschisă și noaptea pentru ca Mama noastră să nu fie lăsată niciodată singură în biserică.

Au fost trei zile de har, de binecuvântare, de bucurie și fericire pentru comunitatea noastră. Cu fiecare zi și cu fiecare sfântă Liturghie, inimile noastre se înălțau tot mai mult spre Dumnezeu și prin Maria erau învăluite de iubirea lui Dumnezeu.

Când a sosit ultima sfântă Liturghie, tristețea a luat locul bucuriei: se terminau acele zile atât de emoționante în care totul fusese lăsat deoparte și mintea, sufletul și trupul erau îndreptate spre Dumnezeu și sfânta Fecioară Maria.

Mare bucurie s-a aprins în sufletul credincioșilor noștri când pr. Cristian Pal, însoțitorul veneratei icoane, miercuri seara ne-a anunțat un lucru nemaipomenit: venerata icoană rămâne la noi până joi la ora 14.

Dacă la primire era prezentă toată suflarea din Tuta, era imposibil să lipsească cineva la plecarea veneratei icoane. La fel copiii de la chitară i-au cântat sfintei Fecioare Maria: "Îți mulțumim, sfântă Fecioară!/ Îți mulțumim, sfântă Marie!/ Îți mulțumim, o bună mamă!" , iar ultima strofă a fost: "La revedere, sfântă Marie!/ La revedere,o bună mamă!/ La revedere, în sanctuarul tău!"

Cântecul copiilor era "acompaniat" de suspinul și lacrimile celor prezenți.

Mulțumim preoților, fii ai satului și celorlalți oaspeți, care au binevoit să înfrumusețeze sărbătoarea noastră prin prezența lor.

Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate harurile pe care le-a revărsat prin preasfânta Fecioară Maria asupra comunității noastre!

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

Pr. Mihai Cătău