Peregrinatio Mariae - Roman "Isus, Bunul Păstor"

V-aţi întrebat vreodată cine a provocat cele mai puternice emoţii în viaţa dumneavoastră? Eu sunt de părere că răspunsul este întâlnirea cu mama. De ce? Pentru că în ciuda numeroaselor supărări, mama are curajul de a ierta. Mai mult de atât, în ciuda nevredniciei, a comodităţii, a mizeriei sufleteşti, Mama cerească nu ezită să-şi caute fii risipiţi pe suprafaţa pământului şi să se întâlnească cu ei!

După ce membrii Parohiei "Isus, Bunul Păstor" din Roman, de la mic până la cel mare, s-au pregătit conştiincioşi, atât prin organizare şi curăţenie exterioară, cât şi prin intermediul celei interioare, după ce ne-am adunat în jurul sfântului altar pentru a ne ruga Rozariul şi a medita Calea crucii, joi, 21 februarie 2013, la ora 17.45, am beneficiat de vizita Icoanei de la Cacica şi de binecuvântatele misiuni populare parohiale. Deschiderea acestor momente a avut loc în cadrul sfintei Liturghii de la ora 18.00, celebrată de păstorul nostru, ep. Petru Gherghel.

"Mama a venit la noi", afirma convingător pr. predicator Andrei Cociangă, invitând copiii, tinerii şi pe cei mari, să o întâmpine cel puţin cu o floare, întruchipând disponibilitate, recunoştinţă pentru că a venit la noi, respect pentru ceea ce face pentru noi. Părintele predicator a insistat prin numeroase invitaţii ca membrii familiei să petreacă cât mai mult timp împreună, în faţa crucifixului, pentru rugăciune, luând masa împreună, pentru dialog; astfel se vor evita: suspiciunile, închiderea în sine, divorţul, cât mai ales "fuga" copiilor din mijlocul celor care le-au dat viaţa.

În ciuda vremii care era morocănoase şi a distanţei, "copiii Mariei" nu au ezitat să se întâlnească cu Mama. Biserica răsuna la unison de glasurile creştinilor atât la celebrările euharistice, cât şi la numeroasele momente devoţionale: priveghere mariană, adorarea crucii, Calea crucii, sfântul Rozariu.

Invitatul special la privegherea mariană a fost pr. Ioan Blaj, misionar în Ecuador, care ne-a convins de importanţa rugăciunii şi a pelerinajului în viaţa creştinului, provocându-ne şi cu o întrebare: "De ce a venit Maria la noi?". În ciuda ezitărilor noastre, tot sfinţia sa a oferit răspunsul: "Pentru a facilita întâlnirea noastră cu ea, deoarece, din cauza crizei economice sau a comodităţii, ne era mai dificil să ajungem noi la sanctuarul din Cacica".

Zilele treceau, sufletul iradia de bucurie. Îmi spunea sâmbătă seara un creştin dintr-o localitate vecină: "Părinte, îmi pare rău că trebuie să plec. Las aici o biserică minunată, rugăciuni înălţătoare, celebrări solemne, o atmosferă paradisiacă!". Această stare a fost posibilă datorită trudei pr. paroh Francisc Fărcăşel, a pr. vicar Claudiu Cocuţ, cât şi a colaborării armonioase cu fraţii capucini, surorile dorotee, membrii AC, comitetul bisericesc, corul şi, mai ales, a credincioşilor parohiei, care prin ruga şi jertfele lor, au contribuit la buna desfăşurare a acestor zile.

După ce am cules numeroase daruri spirituale, a sosit clipa încheierii misiunilor şi plecarea Icoanei. Ne-am reunit în rugăciune şi, prin cântec şi lacrimi, am însoţit icoana spre maşină, plecând în căutarea altor fii, rămânând vie în memorie cuvintele pr. Cristian Pal, însoţitorul icoanei: "Maria v-a vizitat. Rămâne să-i întoarceţi vizita!"

Câteva mărturii de la credincioşi:

"Mulţumesc lui Dumnezeu şi sfintei Fecioare că în aceste zile am descoperit cea mai frumoasă comoară sufletească: să apreciez jertfa sfintei Liturghii. Chiar dacă celebrările au fost mai lungi decât de obicei, nu m-am plictisit, ba chiar mi-au dat o mare satisfacţie. Sunt convinsă că icoana Mamei cereşti, la care familia mea se roagă zilnic, mi-a dat o forţă suprafirească". (Carmena - ACT)

"Cât de mult ne iubeşte Isus! Iubirea sa pentru noi merge până acolo că ne oferă privilegiul de a fi vizitaţi de însăşi Mama sa". (Mircea - ACT)

"Prezenţa icoanei în biserica noastră a fost un motiv de bucurie deoarece ne-a atras în număr mare în jurul ei, apropiindu-ne mai mult de semenii noştri". (Valeria - ACA)

"Adunaţi în jurul icoanei am descoperit splendoarea Mariei, precum şi imensa ei bunătate, căldura cu care de fiecare dată ne primeşte şi ne ocroteşte, dar şi numeroasele haruri pe care ea ni le mijloceşte de la Fiul ei iubit, Isus. Aici, fiecare a avut posibilitatea de a-i încredinţa grijile şi necazurile, suferinţele şi bucuriile care ne însoţesc zi de zi. Fiecare a avut posibilitatea de a-i mulţumi, a o cinsti şi lăuda pentru că ne veghează permanent". (Monica - ACA)

"Zilele de misiuni în prezenţa icoanei de la Cacica, ne-au oferit posibilitatea să descoperim calitatea şi necesitatea hranei pentru suflet şi totodată să ne întărim în credinţă". (Claudina - ACA)

"Misiunile populare şi prezenţa Icoanei ne-au motivat pe toţi (catolici şi ortodocşi) să ne închinăm sfintei Fecioare, încredinţându-i tot ce avem pe suflet. Predicile ne-au atenţionat în privinţa comportamentului, iar atmosfera din Biserică ne-a consolidat credinţa. Binecuvântează, Doamne, comunitatea noastră şi cu alte misiuni populare!" (L.L. - ACA)

"Stările de pace, emoţiile, rugăciunile, au împodobit biserica noastră în aceste zile pentru care cuvintele nu sunt îndeajuns pentru a prezenta starea spiritului. Cântările oferite Mamei cereşti, care de obicei se intonau în luna mai, au făcut să vină primăvara mai devreme în sufletele noastre, şi orice inimă rece să se topească îndreptându-şi paşii spre Maica sfântă". (Paulina - ACA)

Pr. Claudiu Cocuţ

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]