Peregrinatio Mariae - Ştefan cel Mare

În perioada 7-10 martie 2013, Parohia "Coborârea Duhului Sfânt" din Ştefan cel Mare, Bacău, s-a bucurat de vizita veneratei icoane a Maicii Domnului de la Cacica şi de celebrarea misiunilor populare.

Cu toţii am încercat ca această sărbătoare să fie cât mai frumoasă prin implicarea fiecăruia, pentru a o putea primi aşa cum se cuvine pe Mama noastră cerească.

În seara zilei de joi, 7 martie, întreaga comunitate alături de Preasfinţitul Aurel Percă şi alţi câţiva preoţi invitaţi am oferit o primire deosebită icoanei Maicii Domnului.

În cadrul Liturghiei de primire, Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar, ne-a îndemnat să ne apropiem cât mai mult de Sfânta Fecioară, să simţim dragostea ei de Mamă şi să trăim cât mai intens valorile familiei.

În aceste zile, adunaţi în jurul icoanei sfintei Fecioare Maria de la Cacica, fiecare dintre noi a avut ocazia să-i vorbească personal prin intermediul vizitelor făcute; să-i încredinţeze Mariei grijile, necazurile, suferinţele şi bucuriile care ne însoţesc. Fiecare dintre noi a avut posibilitatea de a-i aduce mulţumire, cinste şi laudă celei care ne veghează şi ne ocroteşte de sus. Am înţeles că prin Maria ajungem mai uşor la Cristos, Domnul nostru.

Au fost zile minunate, de har şi rugăciune, zile in în care ne-am oprit să medităm asupra a două aspecte: primul - familia, darul cel mai preţios, imaginea cea mai frumoasă a Sfintei Treimi, iar al doilea - familia ca realitate concretă de construit si reconstruit zi de zi. Părintele predicator Lucian-Iosif Dumea, OFMCap. ne-a invitat să redescoperim principalele valori din familie: valoarea omului şi a vieţii, valoarea iertării, valoarea rugăciunii şi valoarea iubirii faţă de cei săraci, începând cu cei din familiile noastre. Un alt aspect punctat a fost familia privită ca darul lui Dumnezeu, sanctuar domestic al Bisericii. Toate acestea sub ocrotirea Mariei, Regina familiilor!

După Liturghia din cea de-a treia zi a pelerinajului marian, înconjurată de o mulţime de credincioşi atât catolici, cât şi ortodocşi, icoana Maicii Domnului a fost purtată într-o scurtă procesiune pe străzile satului nostru, convinşi fiind de faptul că avem nevoie de protecţia ei, nu numai personal, cât şi la nivel de comunitate.

Aceste evenimente au fost pregătite sub îndrumarea atentă a părintelui paroh Marcelin Chelaru, care ne-a insuflat o stare sufletească potrivită contemplării imaginii Sfintei Fecioare, dar şi pentru o trăire intensă a misiunilor populare.

Mulţumim părintelui Cristian Pal, OFMConv., pentru că a avut bunăvoinţa de a însoţi venerata icoană a Maicii Domnului în comunitatea noastră şi mai ales pentru invitaţia adresată la sfârşit credincioşilor de a o vizita în sanctuarul marian de la Cacica.

Deşi duminică, 10 martie, venerata icoană a Maicii Domnului a plecat fizic către o altă comunitate, ea a rămas in sufletele noastre umplându-le de bucurie şi pace.

Alexandru-Ionuţ Imbrea

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]