Organizarea unui pelerinaj la Cacica pentru absolvenţii de liceu

Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, organizează, în ziua de sâmbătă, 27 aprilie 2013, pelerinajul absolvenţilor de liceu, promoţia 2013, care se va desfăşura la sanctuarul diecezan de la Cacica.

Pelerinajul se va intitula "Cu Maria la începutul maturităţii noastre".

Program:

Persoane de contact pentru pelerinajul absolvenţilor la Cacica:

Informaţii şi înscrieri se mai pot găsi şi face la părinţii parohi sau profesorii de religie.

Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli