Pregătiri pentru pelerinajul bolnavilor la Cacica

Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas, Oficiul pentru Pelerinaje, sanctuarul de la Cacica şi parohiile Diecezei de Iaşi organizează pelerinajul anual al bolnavilor la Cacica, în ziua de 11 mai 2013, ca o anticipare pentru Ziua Bolnavului în Dieceza de Iaşi, declarată pentru ziua de 13 mai.

Programul pelerinajului:

Mai multe informaţii se pot obţine de la dr. Gema Băcoanu (tel. 0745/465752), Sergiu Ungurianu (tel. 0747/131839), de la pr. Romuald Bulai, rector al sanctuarului din Cacica (tel. 0722/400146) şi pr. Laurenţiu Dăncuţă (tel. 0721/565663).

În scrisoarea Oficiului pentru Pastoraţia Sanitară, trimisă preoţilor din Dieceza de Iaşi ca pregătire a acestui pelerinaj, se mai precizează:

"În Dieceza noastră a devenit deja tradiţie ca în această zi bolnavii să nu fie însoţiţi doar cu o rugăciune, ci să fie purtaţi în pelerinaj spre Cacica, spre Sanctuarul Maicii Domnului. A fi alături de cei bolnavi, a-i însoţi, înseamnă a pune în practică mesajul lui Isus, după exemplul bunului Samaritean: «Mergi şi fă şi tu la fel!»: trebuie să avem forţa de a trăi zilnic o atenţie concretă, asemenea Samariteanului Milostiv, faţă de cel care este rănit în trup şi în spirit, faţă de cel care cere ajutor.

Preasfinţitul Petru Gherghel, episcop de Iaşi, ne cheamă şi anul aceasta în pelerinaj spre Maria, Mama noastră, pentru a ne arăta preţuirea faţă de persoanele aflate în suferinţă. Anul acesta vom anticipa pelerinajul bolnavilor pentru ziua de sâmbătă, 11 mai 2013, facilitând astfel participarea şi implicarea mai multor persoane. Astfel, în ziua de 11 mai cei bolnavi însoţiţi de cei dragi, sub coordonarea preoţilor din parohie, a persoanelor consacrate şi a personalului medical, sunt aşteptaţi la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica.

Este important să se precizeze că ţinând cont de decretul dat de Penitenţiaria Apostolică cu sediul la Roma, în solemnitatea Convertirii Sfântului Paul, la 25 ianuarie 2013, privind acordarea de indulgenţe speciale cu ocazia celei de-a XXI-a Zile Mondiale a Bolnavului, toţi participanţii la acest moment de rugăciune, toţi credincioşii cu suflet într-adevăr căit, vor putea obţine indulgenţa plenară - şi chiar să o aplice pentru sufletele credincioşilor răposaţi - dacă vor participa cu evlavie la ceremonia celebrată în Sanctuar şi vor recita Tatăl nostru, Mărturisirea de credinţă în orice formă legitimă şi o rugăciune către sfânta Fecioară Maria.

În acest sens, vă rugăm:

Pentru aceeaşi zi, invitaţia călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată şi personalului medical catolic al Diecezei de Iaşi. Prin prezenţa lor, medicii, asistenţii medicali, personalul auxiliar medical, sunt chemaţi să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă".

Pr. Laurenţiu Dăncuţă

*

"Anul Credinţei pe care-l trăim constituie o ocazie potrivită pentru a intensifica diaconia carităţii în comunităţile noastre ecleziale, pentru fi fiecare samaritean milostiv faţă de celălalt, faţă de cel care este lângă noi. (...) Aş vrea să îndrept gândul meu de recunoştinţă vie şi de încurajare instituţiilor sanitare catolice şi însăşi societăţii civile, diecezelor, comunităţilor creştine, familiilor călugăreşti angajate în pastoraţia sanitară, asociaţiilor lucrătorilor sanitari şi de voluntariat. Fie ca să crească în toţi conştiinţa că "în primirea iubitoare şi generoasă a oricărei vieţi umane, mai ales dacă este slabă şi bolnavă, Biserica trăieşte astăzi un moment fundamental al misiunii sale" (Ioan Paul al II-lea, Exortaţia apostolică post-sinodală Christifideles laici, 38). (...) Mă simt deosebit de apropiat de fiecare dintre voi, dragi bolnavi care, în locurile de asistenţă şi de îngrijire sau şi acasă, trăiţi un dificil moment de încercare din cauza bolii şi a suferinţei. La toţi să ajungă cuvintele încurajatoare ale Părinţilor de la Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican: "Nu sunteţi nici abandonaţi, nici inutili: voi sunteţi chemaţi de Cristos, voi sunteţi imaginea sa transparentă"...

Din Mesajul Sfântului Părinte papa emerit Benedict al XVI-lea
pentru a XXI-a Zi Mondială a Bolnavului celebrată la 11 februarie 2013