Scrisoare pastorală

Icoana Maicii Domnului de la Cacica și familia creștină

Sfințiile voastre,
Dragi frați și surori,
Dragi familii, dragi mame,

De aproape trei ani, familiile din Dieceza de Iași s-au bucurat de o experiență unică: vizita icoanei Maicii Domnului de la Cacica.

Cu pruncul Isus în brațe, ea a ținut să orienteze fiecare creștin și creștină, dar mai ales fiecare mamă, nu atât spre coroana sa din argint sau aur, ci spre coroana sa cerească, Fiul lui Dumnezeu făcut om și Fiul ei, pe care ea l-a adus pe pământ prin lucrarea specială a Duhului Sfânt.

De mii de ani, icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe îndreaptă spre mamele creștine o chemare sfântă. Acest lucru se întâmplă oriunde se află o icoană a ei. Acest mesaj l-a adus Preacurata Fecioară și mamă Maria și la Cacica, acolo unde se află icoana sa, în sanctuarul din Cacica ori unde s-a aflat în drumeția ei de mamă. Ea reprezintă în același timp și imaginea fiecărei mame, care se bucură din partea lui Dumnezeu cu o astfel de nobilă menire, de a face ca pe pământ să continue viața, să se împlinească un plan al lui Dumnezeu, care dorește să se oglindească în orice copil care se naște pe pământ, copil ce se află în brațele sale iubitoare.

Maria l-a primit în sânul ei pe însuși autorul vieții și l-a născut pe pământ, arătându-l tuturor ca fiind acela care aduce pe pământ bucuria vieții și iubirea cerească. Acest lucru vrea să ne spună că orice copil și orice om viu, venit pe pământ, este "gloria lui Dumnezeu" și "viața omului este vederea lui Dumnezeu", după cum avea să declare sfântul Irineu, în tratatul său împotriva ereziilor (cf. Adversus haereses IV, 20, 5-7: PG 7,1037).

Când întâlnim icoana Maicii Domnului cu pruncul divin în brațe, primim cea mai profundă lecție despre misiunea ei în planul lui Dumnezeu și, în același timp, cea mai clară declarație despre chemarea oricărei mame în planul inefabil al Creatorului divin.

Pe drept cuvânt putem afirma despre Maria că ea a fost onorată și cinstită de însuși Dumnezeu, care a ales-o să-l poarte pe Isus în sânul ei și apoi în brațe, arătându-l și oferindu-l întregii omeniri. Pruncul Isus devine astfel coroana cea mai nobilă pe care o poate primi o ființă de pe pământ.

Este cunoscută trăirea pe care a avut-o și despre care ne-a vorbit Ieremia Valahul, care, bucurându-se să o întâlnească într-o viziune pe Fecioara Maria cu pruncul în brațe, are curajul să o întrebe: "Cum, Marie, tu ești regină și nu porți pe capul tău o coroană regească?" La această întrebare Maria îi răspunde: "Coroana mea este Fiul meu".

Având mereu vie această imagine de care s-a bucurat fratele și compatriotul nostru, fericitul Ieremia, putem vedea fără încetare cum pruncul Isus este coroana Maicii Domnului. Când stăm în fața chipului și imaginii Maicii Domnului din fiecare Biserică și îndeosebi în fața imaginii Maicii Domnului de la Cacica, admirăm cea mai frumoasă podoabă și coroană din lume, pe pruncul Isus, Fiul ei și Mântuitorul lumii.

Ne-a fost dat și încă mai avem această bucurie de a trăi în fața icoanei Maicii Domnului din Cacica și de a retrăi ceea ce Isus avea să confirme de la înălțimea crucii, adresându-se lui Ioan și, prin el, nouă tuturor: "Fiule, iat-o pe mama ta! (...) Mamă, iată-l pe fiul tău!" (cf. In 19,25-27).

În luna august, în care drumul nostru de credință ne poartă spre Cacica, la marele pelerinaj de la sanctuarul nostru diecezan, invităm toate familiile creștine din dieceza noastră și de pretutindeni, dar mai ales le invităm pe toate mamele să admire în chipul Maicii cu pruncul Isus în brațe cea mai frumoasă comoară și icoană, model al mamelor noastre, chemate de Dumnezeu să asigure în lume bucuria vieții, a speranței și a fericirii adevărate.

Pelerinajul nostru de anul acesta să fie un prilej de profundă trăire a credinței noastre și o manifestare a bucuriei că avem o astfel de imagine de mamă, model pentru toți cei care-l caută pe Dumnezeu!

Așteptăm cu bucurie răspunsul tuturor: al copiilor și ministranților, la pelerinajul lor obișnuit; al bicicliștilor, cu avântul lor tineresc de iubire și credință; al părinților, care s-au bucurat de vizita icoanei în parohiile lor; mai ales, al mamelor, care sunt chemate să admire în Maria, icoană sfântă a mamelor creștine, modelul credinței și al dăruirii lor spre binele întregii dieceze, al țării noastre și al lumii întregi.

Vă invită cu drag Maica Preasfântă lângă icoana ei, iar noi, împreună cu părintele Romuald Bulai, OFMConv., rectorul sanctuarului, vă întâmpinăm cu bucurie la marea sărbătoare a diecezei noastre, din zilele de 14 și 15 august, după programul alăturat, transmis tuturor de către organizatorii pelerinajului. Cu aceeași prețuire vă invităm ca, la ora 18.00, în aceeași zi de 15 august, să ne unim în jurul Maicii Domnului în catedrala noastră din Iași, pentru a o venera și a o implora să ocrotească întreaga dieceză așezată de înaintașii noștri sub ocrotirea ei maternă.

Iași, 1 august 2013

Petru Gherghel,
episcop de Iași