Scrisoare pastorală

Icoana Maicii Domnului de la Cacica şi familia creştină

Sfinţiile voastre,
Dragi fraţi şi surori,
Dragi familii, dragi mame,

De aproape trei ani, familiile din Dieceza de Iaşi s-au bucurat de o experienţă unică: vizita icoanei Maicii Domnului de la Cacica.

Cu pruncul Isus în braţe, ea a ţinut să orienteze fiecare creştin şi creştină, dar mai ales fiecare mamă, nu atât spre coroana sa din argint sau aur, ci spre coroana sa cerească, Fiul lui Dumnezeu făcut om şi Fiul ei, pe care ea l-a adus pe pământ prin lucrarea specială a Duhului Sfânt.

De mii de ani, icoana Maicii Domnului cu pruncul în braţe îndreaptă spre mamele creştine o chemare sfântă. Acest lucru se întâmplă oriunde se află o icoană a ei. Acest mesaj l-a adus Preacurata Fecioară şi mamă Maria şi la Cacica, acolo unde se află icoana sa, în sanctuarul din Cacica ori unde s-a aflat în drumeţia ei de mamă. Ea reprezintă în acelaşi timp şi imaginea fiecărei mame, care se bucură din partea lui Dumnezeu cu o astfel de nobilă menire, de a face ca pe pământ să continue viaţa, să se împlinească un plan al lui Dumnezeu, care doreşte să se oglindească în orice copil care se naşte pe pământ, copil ce se află în braţele sale iubitoare.

Maria l-a primit în sânul ei pe însuşi autorul vieţii şi l-a născut pe pământ, arătându-l tuturor ca fiind acela care aduce pe pământ bucuria vieţii şi iubirea cerească. Acest lucru vrea să ne spună că orice copil şi orice om viu, venit pe pământ, este "gloria lui Dumnezeu" şi "viaţa omului este vederea lui Dumnezeu", după cum avea să declare sfântul Irineu, în tratatul său împotriva ereziilor (cf. Adversus haereses IV, 20, 5-7: PG 7,1037).

Când întâlnim icoana Maicii Domnului cu pruncul divin în braţe, primim cea mai profundă lecţie despre misiunea ei în planul lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, cea mai clară declaraţie despre chemarea oricărei mame în planul inefabil al Creatorului divin.

Pe drept cuvânt putem afirma despre Maria că ea a fost onorată şi cinstită de însuşi Dumnezeu, care a ales-o să-l poarte pe Isus în sânul ei şi apoi în braţe, arătându-l şi oferindu-l întregii omeniri. Pruncul Isus devine astfel coroana cea mai nobilă pe care o poate primi o fiinţă de pe pământ.

Este cunoscută trăirea pe care a avut-o şi despre care ne-a vorbit Ieremia Valahul, care, bucurându-se să o întâlnească într-o viziune pe Fecioara Maria cu pruncul în braţe, are curajul să o întrebe: "Cum, Marie, tu eşti regină şi nu porţi pe capul tău o coroană regească?" La această întrebare Maria îi răspunde: "Coroana mea este Fiul meu".

Având mereu vie această imagine de care s-a bucurat fratele şi compatriotul nostru, fericitul Ieremia, putem vedea fără încetare cum pruncul Isus este coroana Maicii Domnului. Când stăm în faţa chipului şi imaginii Maicii Domnului din fiecare Biserică şi îndeosebi în faţa imaginii Maicii Domnului de la Cacica, admirăm cea mai frumoasă podoabă şi coroană din lume, pe pruncul Isus, Fiul ei şi Mântuitorul lumii.

Ne-a fost dat şi încă mai avem această bucurie de a trăi în faţa icoanei Maicii Domnului din Cacica şi de a retrăi ceea ce Isus avea să confirme de la înălţimea crucii, adresându-se lui Ioan şi, prin el, nouă tuturor: "Fiule, iat-o pe mama ta! (...) Mamă, iată-l pe fiul tău!" (cf. In 19,25-27).

În luna august, în care drumul nostru de credinţă ne poartă spre Cacica, la marele pelerinaj de la sanctuarul nostru diecezan, invităm toate familiile creştine din dieceza noastră şi de pretutindeni, dar mai ales le invităm pe toate mamele să admire în chipul Maicii cu pruncul Isus în braţe cea mai frumoasă comoară şi icoană, model al mamelor noastre, chemate de Dumnezeu să asigure în lume bucuria vieţii, a speranţei şi a fericirii adevărate.

Pelerinajul nostru de anul acesta să fie un prilej de profundă trăire a credinţei noastre şi o manifestare a bucuriei că avem o astfel de imagine de mamă, model pentru toţi cei care-l caută pe Dumnezeu!

Aşteptăm cu bucurie răspunsul tuturor: al copiilor şi ministranţilor, la pelerinajul lor obişnuit; al bicicliştilor, cu avântul lor tineresc de iubire şi credinţă; al părinţilor, care s-au bucurat de vizita icoanei în parohiile lor; mai ales, al mamelor, care sunt chemate să admire în Maria, icoană sfântă a mamelor creştine, modelul credinţei şi al dăruirii lor spre binele întregii dieceze, al ţării noastre şi al lumii întregi.

Vă invită cu drag Maica Preasfântă lângă icoana ei, iar noi, împreună cu părintele Romuald Bulai, OFMConv., rectorul sanctuarului, vă întâmpinăm cu bucurie la marea sărbătoare a diecezei noastre, din zilele de 14 şi 15 august, după programul alăturat, transmis tuturor de către organizatorii pelerinajului. Cu aceeaşi preţuire vă invităm ca, la ora 18.00, în aceeaşi zi de 15 august, să ne unim în jurul Maicii Domnului în catedrala noastră din Iaşi, pentru a o venera şi a o implora să ocrotească întreaga dieceză aşezată de înaintaşii noştri sub ocrotirea ei maternă.

Iaşi, 1 august 2013

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi