Pelerinajul tinerilor la Cacica: Arată-ni-l pe Isus!

În Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului tinerii din Dieceza de Iaşi sunt invitaţi să facă un pelerinaj la sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Cacica, alăturând-se miilor de pelerini ce sunt prezenţi în fiecare an la această mare sărbătoare. Motoul din anul acesta al pelerinajului tinerilor este: Arată-ni-l pe Isus!

Care este semnificaţia unui pelerinaj?

Fericitul Ioan Paul al II-lea scria astfel în documentul de declarare a Marelui Jubileu al Anului 2000: "Pelerinajul a fost totdeauna un moment semnificativ în viaţa credincioşilor, îmbrăcând în diferite epoci expresii culturale diferite. El evocă drumul personal al credinciosului pe urmele Răscumpărătorului: este un exerciţiu de asceză activă, de pocăinţă pentru slăbiciunile umane, de vigilenţă constantă asupra slăbiciunilor proprii, de pregătire interioară pentru reînnoirea inimii. Prin veghere, post şi rugăciune, pelerinul înaintează pe calea perfecţiunii creştine, străduindu-se să ajungă, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, «la omul desăvârşit, la măsura staturii împlinite a lui Cristos» (Ef 4,13).» (Incarnationis mysterium, nr. 7).

Astfel, pelerinajul este o imagine a vieţii noastre, ne reaminteşte că suntem călători pe acest pământ şi că ne îndreptăm mereu spre scopul nostru final, veşnicia. Avem un drum al vieţii pe care-l parcurgem uneori în bucurie, alteori în tristeţe, uneori cu speranţă, alteori cu teamă. Pe acest drum presărat uneori cu împliniri, alteori cu decepţii, Maria ne este mereu alături şi, de fiecare dată, ni-l arată pe Isus, aşa cum recităm în rugăciunea Bucură-te, Regină.

Cum pot trăi bine acest pelerinaj?

Sunt câteva momente specifice ale unui pelerinaj, care, dacă sunt trăite cu atenţie, fac ca pelerinajul să aducă multe roade spirituale. Întregul pelerinaj este o rugăciune a celui care se îndreaptă către un sanctuar, casa Domnului.

Primul moment al pelerinajului este plecarea. Aceasta trebuie să fie marcată de un moment de rugăciune, în care fiecare persoană pune în faţa lui Dumnezeu dorinţa cu care participă la pelerinaj şi intenţiile de rugăciune.

Drumul pelerinajului trebuie să fie început îndreptând privirea spre cer. Psalmul 121, unul din psalmii pelerinilor, spune că întreaga fiinţă trebuie să fie înălţată către Domnul, chiar şi în situaţiile cele mai dificile: Domnul te va păzi de orice rău,/ Domnul îţi va apăra sufletul./ Domnul te va păzi la plecare şi la venire,/ de acum şi până în veac.

Un adevărat pelerinaj presupune şi efortul. Acesta este un element esenţial al pelerinajului. A parcurge un drum pe jos, înfruntând căldura sau frigul, razele dogoritoare ale soarelui sau ploaia, asfaltul înfierbântat sau pietrele şi praful înseamnă o penitenţă şi o întărire a voinţei. De fapt, viaţa este uneori o "cursă cu obstacole". Însă în pelerinajul nostru pământesc Cristos păşeşte mereu cu noi.

Parcurgerea în spirit de credinţă a drumului către sanctuar oferă ocazia minunată de a trăi o experienţă de comuniune. Legătura cu Dumnezeu, întărită prin rugăciune, pregăteşte şi întăreşte comuniunea dintre persoane, care poate fi prelungită, după încheierea pelerinajului, prin acţiuni de caritate, de solidaritate sau de voluntariat, care ne reamintesc că am primit mult de la Dumnezeu şi în mod gratuit.

Pelerinajul ne ajută ca prin umilinţă şi recunoştinţă să conştientizăm mai mult această gratuitate şi abundenţă a harului lui Dumnezeu

Într-o lume mereu agitată şi grăbită în care vrem să avem totul şi imediat pelerinajul ne educă să dăm valoare aşteptării. La sanctuar nu se ajunge imediat, însă parcurgerea drumului are valoare în sine şi face să crească bucuria întâlnirii cu Domnul în casa sa.

Apropierea de sanctuar face să crească această bucurie, parte integrantă a pelerinajului. Psalmul 122 spune: M-am bucurat când mi s-a spus: "Să mergem în casa Domnului!".

Cum se va desfăşura pelerinajul tinerilor de la Cacica?

Pelerinajul tradiţional al tinerilor la sanctuarul de la Cacica va începe miercuri, 14 august 2013. Tinerii care doresc să participe sunt rugaţi să fie prezenţi la locul de după calea ferată, înainte de zona unde încep serpentinele, până la ora 12.00. La această oră va avea loc ritualul pornirii în pelerinaj, după care se va începe procesiunea spre sanctuar. Aici se va ajunge în jurul orei 13.30 şi va avea lor ritualul primirii pelerinilor tineri la sanctuar. În fruntea tinerilor va fi prezent PS Petru Gherghel.

Sfânta Liturghie de la ora 18.00 va fi animată de tineri.

Următorul moment va fi privegherea mariană şi procesiunea cu lumânări de la ora 22.00. În continuare, pe parcursul nopţii, tinerii se vor reuni în rugăciune la altarul amenajat afară, pregătindu-se astfel să trăiască intens solemnitatea Adormirea Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie din solemnitatea Adormirea Maicii Domnului va avea loc la ora 11.00.

Detalii pot fi obţinute de la pr. Felix Roca, telefon 0741/501481, 0769/288978; e-mail: pr.felixroca@gmail.com.

Pr. Felix Roca
Oficiul pentru Pastoraţia Tineretului

* * *

Citeşte şi Voluntari la Cacica.