"Înălțarea la cer a Preacuratei Fecioara Maria"

Omilia PS Petru Gherghel la Liturghia hramului sanctuarului Cacica (15 august 2013)

Toată frumoasă ești Marie.
Tu ești cinstea neamului nostru.
Tu ești modelul și chemarea noastră. Amin.

Excellentissime domine arhiepiscop Juan Piris,
Excelențele voastre,
Domnule prim ministru, stimate autorități,
Dragi pelerini, dragi familii, dragi tineri,

Sărbătoarea Ridicării Preacuratei Fecioare Maria cu Trupul și Sufletul la Cer este una dintre cele mai iubite și prețuite sărbători ale Bisericii noastre, deoarece ea ne vorbește nu numai despre destinul Maicii Domnului, ci și despre destinul și vocația fiecăruia dintre noi.

Biserica vestește în această zi, propunându-ne lecturile pe care le-am proclamat la această sfântă Liturghie, că la sfârșitul existenței sale pământești Fecioara și Mama, Maria, a fost primită în gloria cerească cu trupul și sufletul, adică a trecut prin moarte, dar trupul său nu a fost supus putrezirii.

Maria, așadar, este acum alături de Domnul în ceruri, în slavă, bucurându-se condiția glorioasă și victorioasă a Fiului său înviat și înălțat în slavă. Tot ceea ce a trăi în trupul său feciorelnic, fiecare clipă a vieții sale, munca sa, rugăciunile, oboselile de fiecare zi, bucuriile și suferințele, neliniștile și preocupările sale, totul a intrat acum în veșnicie, se bucură de gloria veșnică a lui Isus.

Contemplând-o pe Maria, ridicată cu trupul și sufletul la cer, trăim un mare adevăr și siguranța că la sfârșitul vieții noastre, la capătul pelerinajului nostru pe acest pământ ne vom bucura de aceeași slavă în ceruri, de paradis.

Astăzi Biserica ne spune cu sfântul Bernard: Privește steaua! Cheam-o pe Maria! Iată modelul tău! Iată destinul tău!

Lecturile pe care le-am proclamat ne invită la această contemplare și la această trăire de bucurie și speranță.

Antifonul de la începutul sfintei Liturghii ne-o prezintă pe cea care este încoronată cu douăsprezece stele ca pe cel mai promițător semn, îmbrăcat în soare și cu luna la picioarele ei.

"Un semn mare a apărut pe cer, o femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană cu douăsprezece stele" (Ap 12,1), așa ne-o prezintă marele vizionar în cartea Apocalipsului. Ea este cea care va face să strălucească pe pământ soarele dreptății, Cristos, Domnul nostru.

1. Prima lectură ne asigură tocmai de această legătură dintre Maria și Biserică, dintre Maria și fiecare dintre noi, membrii Bisericii, membre ale trupului mistic al lui Cristos.

Toți marii scriitori și teologi, încă din cele mai vechi timpuri au evidențiat legătura dintre Maria și Biserică, dintre sfânta Fecioară și noi. O femeie cu un copil în sânul ei, încoronată cu douăsprezece stele este pe drept cuvânt imaginea Bisericii, trupul mistic al lui Cristos, care continuă să dea naștere la noi fii prin intermediul apei Botezului.

Maria ne însoțește încă de la primii pași în viață și credință până la întâlnirea cea din urmă cu Domnul. Ea face ca viața cea nouă să crească în noi.

2. Cea de a doua lectură ne prezintă una dintre cele mai profunde și veșnice preocupări și temeri pe care o purtăm în noi, moartea. Este misterul cu care noi toți, mai degrabă sau mai târziu, ne întâlnim și trebuie să dăm răspuns la problemele întregii vieți. Cu toate că se fac atâtea eforturi pentru a înlătura această apăsătoare realitate din viața noastră zilnică, ea este prezentă și ne aduce aminte cu atâtea și atâtea semne, că și noi, într-o zi, trebuie să trecem prin ea, să ne întâlnim cu ea.

Pentru aceasta Sfânta Scriptură, chiar textul în proclamat la această sfântă Liturghie, ne ajută să dăm un sens pozitiv morții; moartea nu e ultimul cuvânt, cum nu a fost nici în viața Maicii Domnului, Neprihănit zămislită. Ea, după călătoria pe acest pământ, a ajuns să fie ridicată la cer, în slava fără de sfârșit.

Așadar, privind la ea dispare și din gândul nostru teribila apăsare a morții și suntem vindecați și eliberați de acest teribil destin, suntem transformați în purtători de speranță; căci și pentru noi, ultimul dușman care este moartea va fi învins, "căci după cum toți trebuie să moară în Adam, tot așa toți vor învia în Cristos" (cf. 1Cor 15,20-27).

3. Imnul Magnificat prezentat astăzi de evanghelistul Luca, cântat de Maria, ajunsă în vizită la verișoara sa Elisabeta, conține cuvinte veșnice, care trec dincolo de timp. Toate popoarele o vor numi fericită, pentru faptul că era plină de umilință și deschisă la voința lui Dumnezeu, plină de credință și încredere în iubirea Tatălui. Ea rămâne mereu în amintirea popoarelor.

Iată rețeta pentru a nu muri niciodată. Este legătura de nezdruncinat între credință, umilință, dragoste și veșnicie. Cu cât se trăiește cu mai multă simplitate și umilință viața, cu atât mai mult Dumnezeu își găsește plăcerea în noi și ne pregătește un loc în glorie, alături de el. Între acele generații despre care vorbește Maria în imnul Magnificat ne numărăm și noi, care astăzi, în zi de sărbătoare, ne unim cu corul imens din ceruri și de pe pământ pentru a cânta laudă acelei tinere plină de umilință și credință, care a crezut că Dumnezeu e mare și poate să facă lucruri minunate în inima ei și în inima acelora care se încred cu totul în el și recunosc în viața lor această măreție și iubire cerească.

Dragi pelerini, dragi familii, dragi mame,

De aproape trei ani, familiile din Dieceza de Iași s-au bucurat de o experiență unică: vizita icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Cu pruncul Isus în brațe, ea a ținut să orienteze fiecare creștin și creștină, dar mai ales fiecare mamă, nu atât spre coroana sa din argint sau aur, ci spre coroana sa cerească: Fiul lui Dumnezeu făcut om și Fiul ei, pe care ea l-a adus pe pământ prin lucrarea specială a Duhului Sfânt.

De mii de ani, icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe îndreaptă spre mamele creștine o chemare sfântă. Acest lucru se întâmplă oriunde se află o icoană a ei. Acest mesaj l-a adus Preacurata Fecioară și mamă Maria și îl aduce și la Cacica, aici unde se află icoana sa. Ea reprezintă, în același timp, și imaginea fiecărei mame, care se bucură din partea lui Dumnezeu de o astfel de nobilă menire, de a face ca pe pământ să continue viața, să se împlinească un plan al lui Dumnezeu, care dorește să se oglindească în orice copil care se naște pe pământ, copil ce se află în brațele sale iubitoare. Maria l-a primit în sânul ei pe însuși autorul vieții și l-a născut pe pământ, arătându-l tuturor ca pe acela care aduce pe pământ bucuria vieții și iubirea cerească.

Când întâlnim icoana Maicii Domnului cu pruncul divin în brațe, primim cea mai profundă lecție despre misiunea ei în planul lui Dumnezeu și, în același timp, cea mai clară declarație despre chemarea oricărei mame în planul inefabil al Creatorului divin. Pe drept cuvânt, putem afirma despre Maria că ea a fost onorată și cinstită de însuși Dumnezeu, care a ales-o să-l poarte pe Isus în sânul ei și apoi în brațe, arătându-l și oferindu-l întregii omeniri. Pruncul Isus a devenit astfel coroana cea mai nobilă pe care a putut-o primi o ființă de pe pământ.

Este cunoscută trăirea pe care a avut-o în viața sa și despre care ne-a vorbit Ieremia Valahul, care, bucurându-se să o întâlnească într-o viziune pe Fecioara Maria cu pruncul în brațe, a avut curajul să o întrebe: "Cum, Marie, tu ești regină și nu porți pe capul tău o coroană regească?" La această întrebare Maria îi răspunde: "Coroana mea este Fiul meu".

Având vie această imagine de care s-a bucurat fratele și compatriotul nostru, fericitul Ieremia, putem vedea fără încetare cum pruncul Isus este coroana Maicii Domnului. Când stăm în fața chipului și imaginii Maicii Domnului din fiecare Biserică și, îndeosebi, în fața imaginii Maicii Domnului de la Cacica, admirăm cea mai frumoasă podoabă și coroană din lume, pe pruncul Isus, Fiul ei și Mântuitorul lumii.

Acum când drumul nostru de credință ne-a purtat spre Cacica, la marele pelerinaj de la sanctuarul diecezan, invităm toate familiile creștine din dieceză și de pretutindeni, dar mai ales le invităm pe toate mamele să admire în chipul Maicii cu pruncul Isus în brațe cea mai frumoasă icoană, model al mamelor noastre, chemate de Dumnezeu să asigure în lume bucuria vieții, a speranței și a fericirii adevărate.

Pelerinajul de anul acesta, când celebrăm Anul Credinței să fie un prilej de profundă trăire a credinței și o manifestare a bucuriei că avem o astfel de imagine de mamă, model pentru toți cei care-l caută pe Dumnezeu!

Ne bucurăm de răspunsul tuturor la chemarea noastră și la invitația Maicii Domnului: răspunsul copiilor, al ministranților și al tinerilor, la pelerinajul lor obișnuit; al bicicliștilor, cu avântul lor tineresc de iubire și credință; al părinților, care s-au bucurat de vizita icoanei în parohiile lor; mai ales, de răspunsul mamelor, care sunt chemate să admire în Maria, icoană sfântă a mamelor creștine, modelul credinței și al dăruirii lor spre binele întregii dieceze, al țării noastre și al lumii întregi.

Vă invităm cu drag, pe voi dragi tineri, să trăiți clipe fericite lângă icoana ei, și vă îndemnăm, cu aleasă prețuire, să dați ascultare Sfântului Părinte papa Francisc, care le spunea tinerilor la Rio de Janeiro și, desigur, ne spune și nouă astăzi, aici la Cacica, cu privire la ceea ce ne învață mereu Fecioara Maria. Iată cuvintele sale:

"La sfârșitul acestei celebrări euharistice, cu care am înălțat către Dumnezeu cântarea noastră de laudă și de recunoștință pentru toate harurile primite în timpul acestei Zile Mondiale a Tineretului, aș vrea să vă mulțumesc special vouă, dragi tineri. Mulțumesc! Vă port pe fiecare dintre voi în inima mea! Acum vă invit să îndreptăm încă o dată privirea noastră spre Mama cerească, Fecioara Maria. În aceste zile, Isus v-a repetat cu insistență invitația să fiți discipolii săi, misionarii săi; ați ascultat glasul bunului păstor care v-a chemat pe nume și voi ați recunoscut glasul care vă chema (cf. In 10,4). Oare nu este adevărat că, în acest glas care a răsunat în inimile voastre, ați simțit duioșia iubirii lui Dumnezeu? Ați simțit frumusețea de a-l urma pe Cristos, împreună, în Biserică? Ați înțeles mai mult că evanghelia este răspunsul la dorința unei vieți și mai depline? (cf. In 10,10).

Fecioara Neprihănită mijlocește pentru noi în cer ca o mamă bună care-i păzește pe copiii săi. Maria să ne învețe cu existența ei ce înseamnă a fi discipol misionar.

De fiecare dată când ne rugăm Angelus, spunea Sfântul Părinte, comemorăm evenimentul care a schimbat pentru totdeauna istoria oamenilor. Atunci când îngerul Gabriel i-a vestit Mariei că avea să devină mama lui Isus, a Mântuitorului, ea, chiar fără să înțeleagă semnificația deplină a acelei chemări, s-a încrezut în Dumnezeu, a răspuns: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău" (Lc 1,38). Însă imediat după aceea, ce a făcut? După ce a primit harul de a fi mama Cuvântului Întrupat, n-a ținut pentru ea acel cadou; s-a simțit responsabilă și a plecat, a ieșit din casa sa și a mers în grabă ca s-o ajute pe ruda sa Elisabeta, care avea nevoie de ajutor (cf. Lc 1,38-39); a făcut un gest de iubire, de caritate și de slujire concretă, purtându-l pe Isus pe care-l avea în sân. Și acest gest l-a făcut în grabă!", notează evanghelistul Luca.

Iată, dragi prieteni, iată, dragi pelerini la Cacica, modelul vostru, modelul nostru. Cea care a primit darul cel mai prețios din partea lui Dumnezeu, la un prim gest de răspuns, se mișcă pentru a-l sluji pe aproapele și a-l duce pe Isus. Să cerem sfintei Fecioare Maria să ne ajute și pe noi să dăruim bucuria lui Cristos rudelor noastre, colegilor, prietenilor noștri, tuturor.

Nu vă fie frică să fiți generoși cu Cristos. Merită! Să ieșiți și să mergeți cu curaj și generozitate, pentru ca fiecare bărbat și fiecare femeie să-l poată întâlni pe Domnul. Mergeți și faceți tot ceea ce vă va spune el. Faceți și voi la fel. Amin.

Dragi pelerini,

Cu aceeași prețuire vă invităm ca, la ora 18.00, astăzi, 15 august, să ne unim în jurul Maicii Domnului și în catedrala noastră din Iași, pentru a o venera și a o implora pe Maria să ocrotească întreaga dieceză așezată de înaintașii noștri sub ocrotirea ei maternă, întreaga țară și fiecare familie creștină.

Ție, Fecioară Marie,
îți aducem toată cinstea și prețuirea noastră,
cântând cu toți pelerinii de la toate sanctuarele.
Toată frumoasă ești, Marie!
Tu ești cinstea neamului nostru!

Cacica-Iași, 15 august 2013

PS Petru Gherghel, episcop de Iași