Peregrinatio Mariae - Stufu

Parohia "Sfântul Mihail, Arhanghelul" Stufu a avut deosebita bucurie de a o primi pe Maicuţa noastră cereasca în prezenţa veneratei icoanei de la Cacica, în perioada 12-15 septembrie 2013. Pentru toţi membrii comunităţii au fost zile memorabile sau unice, deoarece după o pregătire de zece zile şi cu multe eforturi Măicuţa noastră de la Cacica a poposit şi în comunitatea noastră şi ne-a umplut sufletele şi casele de haruri cereşti - acest lucru observându-se din numeroasele Spovezi şi Împărtăşanii şi desigur din numărul mare de credncioşi catolici şi ortodocşi care au luat parte la tot programul.

După ce am întâmpinat-o cu emoţii şi bucurie în prima seară la Stufu, a urmat sfânta Liturghie prezidată de pr. decan Toma Rediu căruia i s-au alăturat pr. predicator Valentin Aenoaiei, pr. paroh Marian Gaşpal şi pr. Daniel Cobzaru parohul comunităţii vecine, Coman. Împreună ne-am rugat Mamei noastre cereşti pentru familiile parohiei şi pentru pace în Siria.

În timpul acestor zile, după un program prestabilit pentru o mai bună desfăşurare, mulţi au fost cei care au venit să fie aproape de Maica Domnului, aducându-i ca semn al evlaviei şi al credinţei lor, rugăciuni, cântări şi suflete purificate prin taina sfintei Spovezi.

În aceste trei zile credinţa credincioşilor a fost alimentată şi de cuvântările pline de duh şi înţelepciune ale părintelui misionar şi predicator pr. Valentin Aenoaiei care i-a întărit şi îndrumat pe toţi creştinii la o trăire tot mai profundă a valorilor familiei; despre familie în general şi despre familia creştină; despre valorile credinţei în viaţa familiei creştine; despre moralitatea familiei şi nu în ultimul rând despre rolul Mariei şi al sfinţilor în ajutorul dat familiilor. Desigur părintele predicator s-a folosit în pildele sale de multe exemple trăite de familiile pe care le-a păstorit sau le păstoreşte.

Ziua a doua, icoana Maicii Domnului de la Cacica a părăsit comunitatea Stufu şi a poposit pentru câteva ore în prima filială - Livezi, unde credincioşii deja cu multe emoţii o aşteptau. Apoi în jurul orelor 14.00 icoana s-a întors din nou la Stufu, dar într-un cadru nou, deoarece cu o seară înainte, datorită mulţimii mari de credincioşi care nu au încăput în bisericuţa veche şi mică, ne-am mutat în biserica nouă în construcţie unde au putut lua parte mult mai mulţi credincioşi. A urmat în mod nomal Liturghia de seară şi ziua s-a încheiat cu Rozariul tinerilor de la ora 23.00.

A treia zi, icoana Maicii Domnului de la Cacica a părăsit din nou comunitatea Stufu şi a poposit pentru câteva ore în altă filială - Verşeşti, unde la fel în strai de mare sărbătoare - credincioşi catolici şi ortodocşi, o aşteptau. Şi din nou după ora 14.00 ne-am întors la Stufu unde deja erau câţiva credincioşi în aşteptare. A urmat Liturghia de seară şi desigur procesiunea prin localitate, după care, tinerii împreună cu părintele paroh, cu părintele predicator şi cu mai mulţi credincioşi au încheiat seara cu sfântul Rozariu de la ora 23.00.

Peregrinatio Mariae s-a încheiat desigur cu Liturghia de duminică 15 septembrie 2013, ora 12.30, prezidată de episcopul nostru de Iaşi - Petru Gherghel înconjurat de alţi 14 preoţi prieteni şi din decanat, în prezenţa multor credincioşi catolici şi ortodocşi. Părintele predicator a făcut o concluzie a celor trei zile de învăţătură creştină, iar la sfârşit, Preasfiţitul, mulţumind tuturor, ne-a încurajat să ne rugăm cu multă tărie sfântul Rozariu şi să o avem mereu alături pe mama noastră şi mai mult i-a încurajat pe credincioşi şi pe părintele paroh să meargă mai departe cu lucrările noii biserici pentru a fi sfinţită cât mai curând.

Prezenţa veneratei icoane a Maicii Domnului de la Cacica a adunat în jurul ei prieteni şi duşmani, catolici şi ortodocşi, copii, tineri, adulţi şi bătrâni, familii, oameni de aproape sau de departe. Cu toţii am simţit impulsul harului datorat prezenţei icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Şi pentru aceasta mulţumim tuturor!

Pr. paroh Marian Gaşpal

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]