Peregrinatio Mariae - Arini

Parohia Romano-Catolică "Nașterea Sfintei Fecioare Maria" din Arini a trăit momente de mare bucurie și de har, în perioada 21-24 noiembrie 2013, cu ocazia vizitei icoanei miraculoase a sfintei Fecioare Maria de la Cacica și a misiunilor populare ținute de pr. Isidor Dâscă.

"Și de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?" (Lc 1,43) Aceasta a fost atmosfera în care comunitatea romano-catolică din Arini, în ziua Prezentării Sfintei Fecioare Maria la Templu, a primit vizita icoanei miraculoase a sfintei Fecioarei Maria de la Cacica.

Chiar dacă această icoană a sosit la ceas de seară, într-o atmosferă de toamnă târzie, sosirea ei a adus în sufletele credincioșilor lumină, iar în întreaga comunitate un aer de primăvară. La întâmpinarea acesteia, o emoție vie se putea citi atât pe chipul adulților, cât și al copiilor: Vine mama noastră cerească, și nu vine singură; în brațe îl poartă pe Fiul lui Dumnezeu. La întâmpinare, o familie i-a oferit un buchet de flori, dar pe parcursul șederii sale în biserică ne-am dat imediat seama că vizita ei a venit ca să ne ofere ceva mult mai frumos și mai important: Maria a venit ca să ni-l ofere pe Dumnezeu fiecăruia dintre noi în mod personal și mai ales familiilor noastre creștine.

Am înțeles acest lucru cu ajutorul părintelui decan de Bacău, Isidor Dâscă, care în aceste zile de har a ținut misiuni populare, în cadrul cărora a subliniat cât de importantă este credința, cât de mare este demnitatea familiei și ce frumoasă este curăția. Totodată, părintele ne-a făcut să conștientizăm ce monstruozitate este păcatul, care sunt acele pericole ce pot pune în criză viața de familie și buna conviețuire a acesteia, dar și cât de importantă este virtutea iubirii pe care soții sunt chemați să o împărtășească și să și-o mărturisească.

Încă de la începutul meditațiilor, părintele predicator a atras atenția că principalul protagonist al misiunilor populare este Duhul Sfânt. Același Duh care a făcut posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu lucrează și în inima omului înlăturând păcatul și readucându-i omului harul sfințitor, acel har care îl face pe om să fie sfânt. Și, într-adevăr, lucrarea acestuia nu s-a lăsat întârziată, acest lucru văzându-se în primul rând în modul în care credincioșii au participat la sacramentul sfintei Spovezi și la cel al sfintei Euharistii.

A fost impresionant să vedem în timpul celebrărilor și în afara acestora dragostea cu care creștinii au înconjurat-o pe Maica Domnului. Pe parcursul celor trei zile biserica a rămas mereu deschisă și au fost puține acele ceasuri, chiar și din noapte, în care să nu fi vegheat cineva în rugăciune lângă această icoană. Mamele care-și aduceau pruncii și copii pentru a fi binecuvântați ori pentru a-i încredința ocrotirii sale, copii, tineri și oameni în vârstă, cu toții ne-am apropiat de ea cu o venerație profundă. Pe chipul tuturor se observa marea încredere că acele rugăminți înălțate lui Dumnezeu prin mijlocirea ei vor fi ascultate. Da, cu adevărat acele săruturi așternute cu atâta pietate pe icoana ei manifestau aceeași atitudine: dragoste și încredere.

După ultima celebrare a sfintelor misiuni, icoana miraculoasă fost purtată în procesiune pe străzile satului, pentru ca prezența ei să binecuvânteze toate acele realități care ne înconjoară, case, gospodării, ogoare, dar și pe aceia care în aceste zile au stat deoparte ori au privit ceea ce se petrece mânați doar de curiozitate.

După ultimul rămas bun de la ora 13.30, această icoană a fost urcată în mașină pentru ca prezența ei să binecuvânteze o altă comunitate. Nu mai aveam decât un singur regret, că ea nu a rămas mai mult timp la noi. Lacrimile care au însoțit acest ultim salut nu au fost numai de tristețe, ci și de satisfacția de a ne fi bucurat pentru puțin timp de prezența ei. Desigur, acest pelerinaj al icoanei miraculoase a Sfintei Fecioare Maria de la Cacica în comunitatea noastră s-a încheiat, însă prezența sa a rămas vie în sufletele tuturor.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente de har, păstorului nostru diecezan, episcopul Petru Gherghel, pentru salutul călduros și îmbrățișarea părintească pe care ni le-a transmis prin intermediul părintelui decan de Bacău Isidor Dâscă, dar și pentru oportunitatea de a fi avut în mijlocul nostru chipul sfintei Fecioare reprezentat prin această icoană miraculoasă. Îi mulțumim, de asemenea, părintelui Isidor Dâscă pentru străduința cu care s-a dăruit pentru a ne introduce în taina credinței și a sfintei căsătorii și tuturor acelora care ne-au fost alături, în mod special preoților pentru prezența la taina sfintei Spovezi și la celebrările sfintelor Liturghii.

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

Pr. Emanuel Lucaci