Peregrinatio Mariae - Târgu Frumos

În solemnitatea "Cristos - Regele Universului", comunitatea din Târgu Frumos a avut nepreţuita bucurie de a o avea în mijlocul ei pe sfânta Fecioara Maria, Regina Universului şi Regina Familiei, prin venirea Icoanei miraculoase a Maicii Domnului de la Cacica, pentru perioada 24-27 noiembrie 2013.

Zilele de binecuvântare şi har au început cu primirea icoanei în seara zilei de 24 noiembrie, în prezenţa Preasfinţitului Aurel Percă, a unui numeros număr de preoţi, a primarului oraşului Târgu Frumos, a credincioşilor din comunitatea din Târgu Frumos, fiind prezenţi şi un număr mare de creştini ortodocşi.

Citirea fragmentului evanghelic, după evanghelistul Luca, despre vizita sfintei Fecioare Maria la verişoara sa, Elisabeta, ne-a emoţionat şi ne-a dat speranţă, prin ataşamentului fiecăruia dintre noi la mărturisirea Elisabetei "Şi de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?"

În această atmosferă, o familie de tineri căsătoriţi a invocat de la sfânta Fecioară Maria să ne ajute să fim coerenţi în credinţă, în slujirea aproapelui şi să fie alături de noi cu grija ei de Mamă şi i-a dăruit un coş de flori, purtat în procesiune, în faţa icoanei, până la altar.

A urmat sfânta Liturghie, prezidată de Preasfinţitul Aurel, care în cuvântul de învăţătură ne-a amintit de cele trei evenimente foarte importante ale zilei şi anume sărbătoarea "Cristos - Regele Universului" invitându-ne la a vedea în Isus, centrul vieţii noastre şi stăpânul întregului univers, al timpului şi al istoriei.

Al doilea eveniment evocat a fost încheierea Anului Credinţei şi ne-a îndemnat să ţinem privirea îndreptată spre Isus Cristos, să-l cunoaştem, să-l iubim, să-l imitam în viaţa noastră, fiind convinşi de promisiunea de viaţă veşnică celor care cred în el.

Al treilea eveniment al zilei a fost încheierea celui de-al treilea An dedicat familiei şi Căsătoriei creştine, în Dieceza de Iaşi, în care Preasfinţitul Aurel a amintit de criza prin care de multe ori trec familiile noastre şi ne-a convins să ne adresăm cu încredere deplină şi speranţă fericită Fecioarei Maria, în mod particular Icoanei miraculoase de la Cacica, amintind şi de frumoasa rugăciune "Adu-ţi aminte, o, prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta...".

Ziua de luni, după pelerinajul, pe toată durata zilei, făcut de credincioşii de toate confesiunile din oraşul Târgu Frumos, s-a încheiat cu recitarea sfântului Rozariu, urmată de sfânta Liturghie concelebrată, părintele Iulian Fărăoanu prezidând jertfa euharistică. La această sfânta Liturghie au participat ca invitaţi şi preoţii parohi de la bisericile ordodoxe "Sfântul Nicolae" şi "Sfinţii Petru şi Pavel" din Târgu Frumos, împreună cu numeroşi credincioşi, pentru care sfânta Fecioară Maria este invocată ca cea Preasfânta (Panaghia).

În predica sa, părintele Ionuţ Imbrişcă ne-a provocat la rugăciunea zilnică a Rozariului, amintindu-ne că "a recita Rozariul nu este altceva decât a contempla cu Maria Chipul lui Cristos". Recitarea zilnică a rozariului, mai ales în familie, ne întăreşte credinţa, ne susţine în momentele de îndoială şi dificultate, ne ajută să creştem în speranţă, dar mai ales în iubire.

Ziua de marţi a cuprins, înaintea sfintei Liturghii, recitarea rozariului în mod solemn, cu cântece mariane, celebrant fiind părintele paroh Mihail Farcaş. Sfânta Liturghie concelebrată a fost prezidată de custodele Icoanei de la Cacica, pr. Cristian Pal, care în intervenţiile sale ne-a îndemnat, asemenea sfintei Fecioare Maria, la Nunta din Cana Galileii "Faceţi tot ce vă spune" Isus Cristos care este calea, adevărul şi viaţa.

Părintele Claudiu Cocuţ, vicar la Parohia "Isus, Bunul Păstor" din Roman, în cuvântul de învăţătură, ne-a amintit de virtuţile teologale credinţa, speranţa şi iubirea care pentru mulţi creştini nu mai reprezintă mare lucru, în consecinţă asistăm la indiferentism religios, moralitate îndoielnică, egoism şi chiar ură. Rezolvarea vine ducând o viaţă de rugăciune în care s-o includem şi pe sfânta Fecioară Maria care mijloceşte pentru noi să creştem şi să ne întărim în credinţă, speranţă şi iubire.

A urmat procesiunea cu Icoana miraculoasă de la Cacica pe strada principală a oraşului Târgu Frumos, cu cântece mariane, lumânări aprinse, cinstind astfel prezenţa Fecioarei Maria în oraşul nostru, atrăgând numeroase priviri curioase de la trecători şi de la persoanele de la ferestrele blocurilor din cale. Un moment emoţionant a fost şi recitarea rugăciuni Îngerul Domnului, în faţa clădirii Primăriei din Târgu Frumos, de faţă fiind şi primarul localităţi, care ne-a însoţit apoi până în biserică, unde cu toţi am primit binecuvântarea de la sfârşitul sfintei Liturghii.

Ziua de miercuri seară a început cu recitarea rozariului şi sfânta Liturghie concelebrată prezidată de părintele Robert Gaşpal, iar cuvântul de întărire în credinţă a fost ţinut de părintele Gabriel Farcaş, paroh de Galbeni şi decan de Traian-Bacău. Părintele ne-a îndemnat să ne deschidem inimile la binecuvântările şi harurile aduse de Isus prin mijlocirea Mamei sale Maria şi să devenim trandafiri cereşti care parfumează cu virtuţile Mariei, de dragoste şi pace, familiile noastre şi comunităţile noastre.

După Liturghie, credincioşi prezenţi şi-au luat rămas bun de la Sfânta Maria de la Cacica, ca apoi într-o atmosferă de adâncă emoţie şi intensă bucurie spirituală, Icoana a părăsit biserica, apoi, în ropote de aplauze, oraşul Târgu Frumos.

Meditând la aceste zile binecuvântate şi pline de har nu putem decât să ne propunem ca fiecare dintre noi să facă să strălucească viaţa sa.

Mulţumim Mamei noastre cereşti!

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Adrian Petruţ