Peregrinatio Mariae - Curia Provincială - Bacău

Vineri, 29 noiembrie, în sărbătoarea "Toți Sfinții Ordinului Serafic", comunitatea fraților franciscani de la Curia Provincială din Bacău și credincioșii din împrejurimi s-au bucurat să aibă în mijlocul lor pe Măicuța sfântă, Regina Ordinului Franciscan, prin prezența fizică a Icoanei miraculoase a Maicii Domnului de la Cacica.

După ce am întâmpinat, cu cântări solemne, venirea Icoanei, în fața bisericii Sfântul Anton, în prezența părintelui provincial, Emilian Cătălin, a fraților din convent și a oaspeților, s-a dat citire fragmentului evanghelic, după evanghelistul Luca, despre vizita sfintei Fecioare Maria la verișoara sa, Elisabeta: "Și de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?"

A urmat sfânta Liturghie, prezidată de Părintele provincial, care în cuvântul de învățătură ne-a vorbit în prima parte despre istoricul icoanei Miraculoase de la Cacica în strânsă legătură cu icoana de la Czêstochowa, iar în a doua parte despre Sărbătoarea Tuturor Sfinților Franciscani.

După predică, frații prezenți la această sărbătoare au reînnoit profesiunea lor religioasă, după cum este tradiția în această zi, la împlinirea a 790 de ani de la aprobarea scrisă a regulii de viață a Fraților Minori, de către papa Honoriu al III-lea.

Cântările de la sfânta liturghie au fost însuflețite de frații novici de la Prăjești, care au fost însoțiți de părinții lor formatori.

La sfârșitul sfintei Liturghii, părintele guardian, ne-a explicat cum deseori Icoana venea în curtea noastră, atunci când frații care o însoțeau poposeau la conventul nostru, noaptea, când aveau de parcurs distanțe mai mari la întoarcerea din pelerinajul din diferite parohii. Așa i-a venit ideea de a organiza și o vizită solemnă a Icoanei Maicii Domnului, în biserica Curiei Provinciale.

Părintele Sebastian, custodele Icoanei din aceste zile, ne-a îndemnat să ne deschidem inimile la binecuvântările și harurile aduse de Isus prin mijlocirea Mamei sale Maria și să-i încredințăm rugăciunile noastre pentru noi, pentru cei dragi și pentru întreaga lume.

După sfânta Liturghie a urmat o oră mariană pregătită de frații novici cu rugăciunea rozariului, litania lauretană și vesperele solemn.

Sâmbătă, 30 octombrie, icoana a poposit pentru câteva ore și în biserica mănăstirii "Sfânta Față", iar după amiază a avut loc și procesiunea în jurul bisericii. Ultimul moment în prezența icoanei a fost Liturghia solemnă de duminică 1 decembrie 2013.

Sfântă Marie, Regina Lumii, roagă-te pentru noi!

Fr. Daniel Romila