Peregrinatio Mariae - Curia Provincială - Bacău

Vineri, 29 noiembrie, în sărbătoarea "Toţi Sfinţii Ordinului Serafic", comunitatea fraţilor franciscani de la Curia Provincială din Bacău şi credincioşii din împrejurimi s-au bucurat să aibă în mijlocul lor pe Măicuţa sfântă, Regina Ordinului Franciscan, prin prezenţa fizică a Icoanei miraculoase a Maicii Domnului de la Cacica.

După ce am întâmpinat, cu cântări solemne, venirea Icoanei, în faţa bisericii Sfântul Anton, în prezenţa părintelui provincial, Emilian Cătălin, a fraţilor din convent şi a oaspeţilor, s-a dat citire fragmentului evanghelic, după evanghelistul Luca, despre vizita sfintei Fecioare Maria la verişoara sa, Elisabeta: "Şi de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?"

A urmat sfânta Liturghie, prezidată de Părintele provincial, care în cuvântul de învăţătură ne-a vorbit în prima parte despre istoricul icoanei Miraculoase de la Cacica în strânsă legătură cu icoana de la Częstochowa, iar în a doua parte despre Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor Franciscani.

După predică, fraţii prezenţi la această sărbătoare au reînnoit profesiunea lor religioasă, după cum este tradiţia în această zi, la împlinirea a 790 de ani de la aprobarea scrisă a regulii de viaţă a Fraţilor Minori, de către papa Honoriu al III-lea.

Cântările de la sfânta liturghie au fost însufleţite de fraţii novici de la Prăjeşti, care au fost însoţiţi de părinţii lor formatori.

La sfârşitul sfintei Liturghii, părintele guardian, ne-a explicat cum deseori Icoana venea în curtea noastră, atunci când fraţii care o însoţeau poposeau la conventul nostru, noaptea, când aveau de parcurs distanţe mai mari la întoarcerea din pelerinajul din diferite parohii. Aşa i-a venit ideea de a organiza şi o vizită solemnă a Icoanei Maicii Domnului, în biserica Curiei Provinciale.

Părintele Sebastian, custodele Icoanei din aceste zile, ne-a îndemnat să ne deschidem inimile la binecuvântările şi harurile aduse de Isus prin mijlocirea Mamei sale Maria şi să-i încredinţăm rugăciunile noastre pentru noi, pentru cei dragi şi pentru întreaga lume.

După sfânta Liturghie a urmat o oră mariană pregătită de fraţii novici cu rugăciunea rozariului, litania lauretană şi vesperele solemn.

Sâmbătă, 30 octombrie, icoana a poposit pentru câteva ore şi în biserica mănăstirii "Sfânta Faţă", iar după amiază a avut loc şi procesiunea în jurul bisericii. Ultimul moment în prezenţa icoanei a fost Liturghia solemnă de duminică 1 decembrie 2013.

Sfântă Marie, Regina Lumii, roagă-te pentru noi!

Fr. Daniel Romila