Peregrinatio Mariae - Buruieneşti

Mulţumire, recunoştinţă şi binecuvântare: acestea au fost cuvintele care au însoţit comunitate din Parohia "Sfântul Iosif Muncitorul" din Buruieneşti pe parcursul întregului pelerinajului prilejuit de poposirea veneratei icoane a Maicii Domnului de la Cacica, în perioada 5-8 decembrie 2013. Predicile de la misiunile populare au fost susţinute de părintele Cristinel Fodor.

Au fost zile intense, zile de abnegaţie şi regăsire spirituală, zile în care, mai mult ca altă dată, prezenţa Maicii Domnului a făcut ca toţi să se simtă ca o mare familie parohială sub mantia ocrotitoare a Mamei cereşti.

Pelerinajul a început în ziua de joi, 5 decembrie 2013, când în centrul localităţii, la ora16.30, toţi credincioşii comunităţii, de la părintele paroh Iosif Bisoc, OFMConv. împreună cu ceilalţi preoţi şi fraţi care activează în parohie şi până la ultimul credincios, au aşteptat sosirea veneratei icoane. Alături ne-au fost părintele Emilian Cătălin, ministru provincial, părintele Cristinel Fodor, profesor şi director spiritual la Institutul Teologic din Iaşi, cel care şi a ţinut cu multă dăruire misiunile populare, preoţi fii ai comunităţii şi oaspeţi, reprezentanţi ai Primăriei şi mulţi alţii. După primirea solemnă a icoanei, în spirit de credinţă, a urmat procesiunea şi purtarea icoanei Maicii Domnului, de către tineri îmbrăcaţi în frumoase straie de sărbătoare, în biserică. Înălţătoarea celebrare liturgică s-a transformat treptat-treptat într-un imn adresat lui Dumnezeu şi Maici sale.

Au urmat zile pline de har (vineri şi sâmbătă, 6-7 decembrie a.c.) în care rând pe rând toate grupurile parohiale (A.M.D., Fraternitatea terţiară, grupul terezian, grupul "Rozariul viu", consiliul parohial, grupul lectorilor, grupul copiilor, grupul tinerilor şi al adolescenţilor, surorile Congregaţiei "Fiicele Milostivirii şi ale Crucii", fecioarele consacrate, corul mare şi corul "Speranţa") au format un singur glas către Mama cerească şi prin rugăciune, meditaţie, cânt şi celebrare euharistică, s-au adresat lui Dumnezeu pentru toate trebuinţele sufleteşti şi trupeşti. În faţa veneratei icoanei s-au prezentat murmurând rugăciuni credincioşi în vârstă, familii, tineri, adolescenţi, copiii, toţi cerându-i Mamei cereşti care întotdeauna să rămână alături de ei.

Pe parcursul pelerinajului mulţi au trecut prin apa dătătoare de viaţă a sacramentului Spovezii, mulţi au primit puteri divine prin sacramentul Euharistiei, s-au lăsat conduşi, instruiţi, convertiţi şi întăriţi de cuvintele duhovniceşti al părintelui predicator Cristinel Fodor, care a ştiut să semene în sufletele tuturor mana cerească a învăţăturilor Bisericii. De remarcat faptul că toţii copiii Şcolii "Preot Gheorghe Pătraşcu", împreună că domnul director Gheorghe Curpăn şi doamna profesor de religie Tereza Ciuraru, au venit în pelerinaj organizat şi s-au rugat ca Maica Domnului să le lumineze mintea pentru a fi buni credincioşi şi buni cetăţeni.

Ziua de duminică, 8 decembrie 2013, zi în care s-a încheiat şi pelerinajul icoanei Maicii Domnului de la Cacica şi sfintele misiuni, ne-a adus o bucurie nespusă: prezenţa în mijlocul comunităţii a Preasfinţitului Petru Gherghel. Întreaga comunitate, îmbrăcată în straie de sărbătoare tradiţionale, cu sufletele pline de emoţie, a participat şi a mulţumit lui Dumnezeu că prin Preasfânta Fecioară Maria înmulţeşte minunile sale şi că a dăruit Parohiei "Sfântul Iosif Muncitorul" din Buruieneşti haruri peste haruri. La sfârşitul sfintei Liturghii, Preasfinţitul Petru a adresat un cuvânt de încurajare tuturor familiilor din comunitate din Buruieneşti şi ne-a amintit de jertfa de credinţă a episcopului martir Anton Durcovici, îndemnându-ne totodată să fim familii şi creştini pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Desigur că despărţirea de venerata icoană a Maicii Domnului de la Cacica a lăsat şi umbre de tristeţe pe chipurile credincioşilor, dar ceea ce a fost mai important, pelerinajul icoanei a adus multă unitate, pace, încredere şi binecuvântare.

Fie ca mereu să ne simţim fiii lui Dumnezeu şi fiii Mariei!

Pr. diacon Corneliu Horvat

*

Mulţumire, recunoştinţă şi binecuvântare

Preasfinţia voastră Mons. Petru Gherghel, episcop de Iaşi,
Preacucernice părinte Fabian Iacob, vicar provincial,
Preacucernice părinte Cristinel Fodor, vicar episcopal,
Preacucernice părinte Romuald Bulai, rectorul sanctuarului marian de la Cacica,
Preacucernici părinţi concelebranţi,
Dragi persoane consacrate,
Dragi credincioşi,

Comunitatea noastră parohială a trăit momente de mulţumire sufletească, recunoştinţă şi binecuvântare cerească de la Dumnezeu prim venirea veneratei icoanei a Maicii Domnului de la Cacica. Dumnezeu a stabilit un timp şi un loc în care fiecare dintre noi să-şi primenească sufletul, viaţa şi familia la umbra ocrotitoare a Maicii Domnului şi pelerinajul acestei venerabile icoane ne-a amintit fiecăruia dintre noi că suntem fii ai lui Dumnezeu şi fii ai Mariei. Comunitatea noastră din Buruieneşti se află sub patronajul sfântului Iosif, care, împreună cu Preasfânta Fecioară Maria şi Isus, formează familia sfântă din Nazaret. Asemenea acestei Sfinte Familii, şi noi dorim să urmăm exemplu de viaţă, de credinţă, de trăire şi de virtuţi.

Preasfinţite,

La încheierea pelerinajului veneratei icoane a Maicii Domnului de la Cacica, comunitatea parohială, fiecare familie şi credincios în parte doresc să aducă o mulţumire lui Dumnezeu şi Preasfintei Fecioare Maria, să privească cu recunoştinţă la toate binefacerile primite şi să ceară o binecuvântare.

Mulţumire lui Dumnezeu că prin Preasfânta Fecioară Maria ne-a dăruit în aceste zile momente de trăire autentic creştină şi prin prezenţa Excelenţei Voastre la această solemnă celebrare, ne aminteşte tuturor cât de frumos este cerul şi locuinţa sfinţilor, acolo unde Sfânta Familie ne îndemnă să ne îndreptăm. Vă mulţumim că aţi prezidat această sfântă Liturghie şi că, prin această binecuvântată iniţiativă a Excelenţei Voastre, sfânta icoană a venit şi la noi, în comunitatea noastră din Buruieneşti.

Meditaţiile şi cuvintele pline de har pe care părintele Cristinel Fodor ni le-a prezentat cu multă dăruire în aceste zile au fost tot atâtea momente de încărcare sufletească, iar noi am fost privilegiaţi să fim martorii lor. Vă mulţumim, părinte, şi Dumnezeu să vă dea mereu inspiraţii divine pentru a putea în continuare să întăriţi poporul lui Dumnezeu!

Mulţumim fraţilor de la Cacica şi părintelui Romuald Bulai, rectorului sanctuarului, pentru faptul că a fost purtătorul Maicii Domnului şi cerem ca Domnul ca Maica sa să le dăruiască sănătate şi binecuvântări!

Suntem copleşiţi de recunoştinţă pentru că Dumnezeu a revărsat asupra familiilor din parohia noastră, timp de trei zile, haruri peste haruri. Murmurul rugăciunilor, suspinele spovezilor şi înălţătorul ecou al celebrărilor liturgice s-au ridicat spre cer şi au coborât în adâncul sufletelor noastre. Şi, de aceea, nu putem decât să fim recunoscători Domnului şi Maicii Domnului pentru tot ceea ce ne-a fost dăruit şi pentru tot ceea ce am primit prin vizita icoanei Maicii Domnului de la Cacica.

Iar la sfârşit cerem o binecuvântare: binecuvântare de la Dumnezeu şi de la Maica Domnului care să reverse în fiecare familie din comunitatea noastră harurile de care avem nevoie. Binecuvântare pentru fiecare dintre noi să nu uităm că doar iubind, sperând şi crezând putem devenii familii adevărate, autentice aici şi în veşnicie. Şi, de asemenea, cerem o binecuvântare de la Excelenţa Voastră pentru ca noi, credincioşii comunităţii parohiale din Buruieneşti, să rămânem fideli lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, Bisericii şi angajamentelor asumate la Botez. Anul credinţei şi al familiei ne-a dăruit momente de mulţumire, de recunoştinţă şi de binecuvântare. Vrem ca el să nu se sfârşească niciodată pentru noi!

Întru mulţi ani şi binecuvântare cerem, Preasfinţite!

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Familiile comunităţii din Buruieneşti