Organizarea pelerinajului special pentru bolnavi la Cacica

Din iniţiativa fericitului părinte papa Ioan Paul al II-lea, începând cu anul 1992, pentru ziua de 11 februarie, a fost instituită Ziua Mondială a Bolnavului, o zi specială de rugăciuni pentru bolnavi, prin care se doreşte sensibilizarea credincioşilor faţă de cei care suferă.

Din dispoziţia episcopului Petru Gherghel, din motive pastorale, Ziua Bolnavului se celebrează în Dieceza de Iaşi în ziua de 13 mai, ziua apariţiei Sfintei Fecioare Maria la Fatima.

Şi anul acesta, va fi organizat un pelerinaj special pentru bolnavi, la Cacica, în ziua de 10 mai 2014. Organizatori vor fi: Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas, Oficiul pentru Pelerinaje, sanctuarul de la Cacica şi parohiile Diecezei de Iaşi.

Preoţii parohi şi persoanele consacrate sunt rugate:

Pentru aceeaşi zi, invitaţia călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată şi personalului medical catolic al Diecezei de Iaşi. Prin prezenţa lor, medicii, asistenţii medicali, personalul auxiliar medical, sunt chemaţi să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă.

Programul pelerinajului la Cacica, din ziua de sâmbătă, 10 mai 2014:

Pentru informaţii suplimentare despre pelerinaj se poate lua legătura cu:

Pr. Eugen Robu