Pelerinajul bolnavilor la sanctuarul marian de la Cacica

Sâmbătă, 10 mai 2013, s-a desfășurat la Cacica pelerinajul persoanelor care se află în suferință. Acesta se realizează anual și anticipează Ziua Bolnavului în Dieceza de Iași, declarată pentru data de 13 mai. Pelerinajul a fost organizat de Oficiul pentru Pastorația Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iași, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas Iași, Oficiul Diecezan pentru Pelerinaje, sanctuarul marian de la Cacica și parohiile Diecezei de Iași.

Părintele Romuald Bulai, paroh și rector al Sanctuarului de la Cacica a întâmpinat pelerinii urându-le bun venit în casa Mamei Cerești, Sfânta Fecioară Maria. Ca pregătire pentru sacramentul Spovezii, cei prezenți au avut posibilitatea de a participa la celebrarea penitențială. A urmat sfântul Rozariu condus de părintele diacon Robert Râtan.

Părintele Eugen Robu, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Sanitară, a prezentat mesajul său pelerinilor: "Ne unim în rugăciune pentru cei care sunt aleși și privilegiați de Dumnezeu cu aceeași cruce în Isus Cristos. Sfântul Părinte Francisc ne invită să fim solidari cu cei care se află în suferință și să trăim în iubire asemenea bunului samaritean, care se apleacă și îngrijește, pansează, vindecă rănile celui care are nevoie. Îi cerem lui Dumnezeu noi haruri și puteri pentru a putea duce zilnic crucea primită cu seninătate și curaj".

Momentul central al zilei a fost sfânta Liturghie, celebrată de Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. Au concelebrat părintele Eugen Robu, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Sanitară al Diecezei de Iași, părintele Romuald Bulai, părintele Egidiu Condac, director general al Centrului Diecezan Caritas Iași, și numeroși preoți din parohiile Diecezei de Iași.

La cuvântul de învățătură Preasfințitul Aurel Percă le-a spus credincioșilor prezenți: "Să simțim căldura de mamă a Preacuratei Fecioare Maria care ne cheamă an de an în acest sanctuar pentru ca aici să auzim un cuvânt de încurajare. Aici ridicăm rugăciunile noastre pentru ca Maria să ne însoțească mereu pe drumul vieții noastre și să ne învețe cum trebuie să ne purtăm crucea în fiecare zi". Apoi a prezentat câteva fragmente din Mesajul Sfântului Părinte Francisc cu ocazia celei de a XXII-a Zi Mondială a Bolnavului care are titlul "Credință și caritate": Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri (1In 3,16). Acesta este adresat persoanelor bolnave și tuturor celor care acordă asistență medicală și se îngrijesc de ele. Sfântul Părinte spune: "Biserica recunoaște în voi, dragi bolnavi, o prezență specială a lui Cristos suferind alături, ba chiar înăuntrul suferinței noastre este suferința lui Cristos, pe care o poartă împreună cu noi și în același timp își descoperă sensul. Dumnezeu a urcat pe cruce a distrus singurătatea suferinței și ne-a luminat întunecimea suferinței. Suntem puși astfel înaintea misterului iubirii lui Dumnezeu față de noi care ne procură speranță și curaj. Speranță pentru că în planul de iubire al lui Dumnezeu chiar și noaptea durerii se deschide la lumina pascală a lui Cristos mort și înviat și ne dă curaj pentru a înfrunta orice împotrivire în compania sa, dacă vom rămâne mereu uniți cu el. Dacă noi avem crucea noastră, dar nu-l avem prezent și pe Cristos răstignit, crucea noastră este atunci suferință, dezolare, descurajare. În schimb, dacă asociem imaginea lui Cristos răstignit pe cruce lângă crucea noastră pe care Dumnezeu ne-o dă, totul capătă un alt sens, știm de ce suferim și mai ales dăm valoare suferinței. (...) El, prin învierea sa, a răsturnat tot ceea ce credeau oamenii despre suferință, arătând că într-adevăr crucea devine semnul victoriei. De aceea, prin Cristos și suferința și boala sunt transformate în lucruri pozitive. În mesajul său, Sfântul Părinte ne îndeamnă să recurgem plini de încredere la Sfânta Fecioară care devine mama tuturor bolnavilor și a tuturor celor care suferă, fiind siguri că ne va asista, ne va susține și nu ne va părăsi niciodată. Este mama răstignitului înviat; rămâne alături de crucile noastre și ne însoțește în drumul nostru spre viața adevărată".

După omilie a fost administrat sacramentul ungerii bolnavilor. Acest sacrament este oferit de Biserică celor bolnavi, celor care se află în suferință și are drept semnificație întărirea trupească și sufletească.

Cântările au fost susținute de corul reprezentat de tinerele beneficiare ale Centrului de Plasament "Sfântul Iosif" din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași și alte persoane din dieceză.

După amiază a urmat un moment de adorație euharistică care s-a încheiat cu binecuvântarea cu sfântul sacrament. Adorația a fost organizată și coordonată de către Congregația Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe din Iași.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert de muzică religioasă susținut de tineri din parohiile din Iași și elevi ai Liceului de artă "Octav Băncilă" Iași. Cântecele din prima parte a concertului au amintit de sacrificiul făcut de Cristos pe cruce, iar a doua parte a introdus auditoriul în Sărbătoarea Învierii. Misiunea tinerilor a fost de a aduce bucurie în inimile celor prezenți.

Imagini puteți vedea în [ albumul foto ].

Adriana Ianuș