Sfânta Fecioară Maria de la Fatima învinge violența, războaiele și necredința

Astăzi Biserica o celebrează pe Sfânta Fecioară Maria de la Fatima pentru a aminti ziua de 13 mai 1917, când a avut loc prima apariție a Fecioarei Maria la trei păstorași, Lucia, Francisc și Iacinta. Dialogul dintre Lucia și "frumoasa Doamnă" este iluminant pentru toată Biserica și constituie o îmbogățire pentru viața spirituală a fiecărui credincios. Lucia mai întâi întreabă despre proveniența frumoasei Doamne, care răspunde că vine din cer. La întrebarea Luciei cu privire la motivul venirii sale pe pământ, ea nu primește un răspuns, ci invitația de a se întoarce în acel loc pentru următoarele șase luni, în fiecare zi de 13 a lunii, la aceeași oră.

În afară de asta, Doamna a promis că va apare a șaptea oară când va dezvălui identitatea sa. Lucia o întreabă cu simplitatea și candoarea copiilor dacă și ei vor urca la cer, iar frumoasa Doamnă îi promite că voi urca toți la cer cu condiția să recite Sfântul Rozariu. Și apoi o întreabă dacă ar vrea să-i ofere lui Dumnezeu toate suferințele pe care El dorește să le trimită ca reparare a păcatelor de care El este ofensat, și o invită să se roage pentru convertirea păcătoșilor.

Lucia, în numele tuturor, acceptă această propunere și frumoasa Doamnă prevestește multe suferințe în viața lor, dar în același timp promite că harul lui Dumnezeu îi va întări mereu. După ultima invitație de a recita Rozariul în fiecare zi pentru a obține pacea lumii și sfârșitul războiului, frumoasa Doamnă începe să se înalțe și dispare în cer.

Acest episod este un prețios și un luminos compendiu al Evangheliei în care sunt pictate toate elementele principale ale vieții creștine. Înainte de toate alegerea destinatarilor acestei apariții. Dumnezeu nu are predilecție față de cei puternici și față de cei bogați de pe pământ, ci alege trei mici păstorași săraci și smeriți, pentru a manifesta intențiile sale și pentru a cere colaborarea lor pentru mântuirea lumii. Acel timp era caracterizat de o lungă perioadă de război. De fapt, de doi ani se întețea primul război mondial care secerase multe victime. Ororile războiului, cruzimea luptelor a determinat multe suflete să strige la Dumnezeu. Acele strigăte n-au rămas neascultate de Dumnezeu care a voit s-o trimită pe Maria pentru a duce o veste de speranță și de mântuire întregii lumi.

Frumusețea acestei apariții este implicarea acestor copii la planul de mântuire al lui Dumnezeu care caută mereu colaborarea noastră înainte de a îndeplini lucrarea sa. Așa cum Mariei îngerul îi propune mai întâi să devină Mamă a lui Dumnezeu și apoi îi încredințează o misiune nemaiauzită, tot așa Maria cere cu umilință celor trei păstorași dacă sunt dispuși să recite Sfântul Rozariu cu intenția de a face să înceteze primul război mondial. În același timp Maria le cere celor trei copii să fie disponibili să accepte suferințele ca reparație a păcatelor care au ofensat inima lui Dumnezeu.

Maria le propune celor trei păstorași aceeași misiune pe care ea însăși a împlinit-o, când a rămas la picioarele crucii pentru a deveni co-părtașă a răscumpărării lumii. Această revelație este mereu actuală, pentru că omul din toate timpurile se întreabă care este sensul suferinței, și omenește vorbind este imposibil de a găsi un răspuns adecvat la durerea nevinovată a unei ființe umane. Maria o implică pe Lucia, Francisc și Iacinta pentru ca prin durerea lor, prin suferința lor și prin rugăciunea lor să poată face să înceteze războiul și să salveze viața atâtor persoane.

Într-o lume care refuză suferința și caută orice manieră pentru a scăpa de durere, această invitație a Mariei deschide inima la speranță. Neascultarea unui copil, un contract de muncă precar, descoperirea sterilității fizice, boala soției, ofensele primite pe nedrept, indiferența prietenilor, sunt dureri pe care putem să le acceptăm fără răzvrătire și să le oferim pentru mântuirea sufletelor.

Suferința reparatoare și răscumpărătoare capătă o valoare nu numai personală, ci și comunitară. Pentru aceasta Biserica invită să rămânem mereu aproape de cei bolnavi și de cei suferinzi, înainte de toate pentru a le da propriul sprijin uman și spiritual, ci și pentru a invita să se ofere acea durere pentru păcătoși, necredincioși și toți cei care ofensează numele Preasfintei Inimi a lui Isus.

Într-o lume care a apostat în tăcere credința în Dumnezeu, dorința de a face pocăință și acceptarea reparării păcatelor împotriva Inimii lui Isus, sunt arma învingătoare a creștinilor pentru mântuirea sufletelor.

Această misiune co-răscumpărătoare a omenirii este atât de combătută de principele acestei lumi, care tinde mereu să insinueze în sufletele credincioșilor un sentiment de descurajare pentru a-i invita să se abată de la aceste sfinte intenții. Satana este conștient că oferirea generoasă a durerii oamenilor ar duce la eliberarea atâtor suflete ținute închise sub ghearele sale.

Invitația pentru toată Biserică este aceea de a nu lăsa să-i scape această ocazie de mântuire pentru sine și pentru alții, considerând cu atenție valoarea mântuitoare a durerii, care pe de o parte limitează acțiunea, dar pe de altă parte oferă ocazia de a dărui total propria viață pentru a obține harul veșniciei pentru toți cei care îl doresc.

(Osvaldo Rinaldi pentru Zenit, 13 mai 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu