Scrisoare pastorală: Cultul și încoronarea icoanei Maicii Domnului de la Cacica

Ave Maria! Salve Regina!

Iubiți frați și surori în Cristos,
Dragi cinstitori ai preacuratei Fecioare Maria,

La sfârșitul celor trei ani pastorali dedicați familiei și căsătoriei creștine, pe care Dieceza de Iași i-a trăit cu mult interes, ani în care icoana Maicii Domnului din sanctuarul de la Cacica ne-a însoțit și binecuvântat, putem și noi, cei care am beneficiat de această onorantă vizită, să repetăm cu Elisabeta, verișoara Mariei, și să exclamăm cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? (Lc 1,43).

Maica Domnului, cu iubirea ei maternă și cu pruncul Isus în brațe, ne-a vizitat și a rămas cu noi, cu familiile noastre, cu părinții noștri, dar mai ales cu mamele noastre, arătându-ne iubirea și ocrotirea sa. Ne-a adus în case și în inimi bucuria prezenței cerești, chemându-ne să cântăm milostivirile Domnului și să-l lăudăm pe cel care ne-a făcut atâta bine, dând glas aceluiași imn pe care ea l-a proclamat în casa Elisabetei: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, pentru că el, cel puternic, ne-a făcut lucruri mari și sfânt e numele lui (cf. Lc 1,39-56).

În luna august, Biserica ne invită să ne reunim în jurul Maicii sfinte, înălțată cu trupul și sufletul la cer, pentru a o înconjura cu dragoste, a admira frumusețea ei și a o vedea încoronată în cer, alături de Isus, Fiul ei, regele sufletelor noastre și regele universului.

Într-un chip deosebit, noi, cei din Dieceza de Iași, suntem plini de fericire că Maria, Maica lui Dumnezeu, venerată de peste două sute de ani în sanctuarul de la Cacica, a rămas cu noi, ne-a umplut inima de căldură, curaj și speranță în anii grei ai prigoanei, iar în ultimii trei ani ne-a vizitat acasă, intrând în bisericile noastre, aducându-l pe Isus cu atâta generozitate și bucurie sufletească.

Trăim, așadar, în acest an special în care Sfântul Părinte papa Francisc cere rugăciuni pentru Sinodul extraordinar din luna octombrie, ce va analiza rolul familiei creștine în proclamarea evangheliei, un nou moment sfânt de fericită ocazie de a face sărbătoare pentru familii în jurul Maicii Domnului de la Cacica. Facem sărbătoare, de asemenea, și la îndemnul noului nostru fericit Anton Durcovici, care ne-a lăsat în testamentul său spiritual chemarea să avem mare încredere în cea care este ocrotitoarea Bisericii întregi.

După cum vă este cunoscut, din generozitatea multor credincioși, împreună cu rectorul sanctuarului de la Cacica și cu bunăvoința părinților călugări paulini de la sanctuarul din Czestochowa, locul de unde a ajuns la noi o copie a Madonei Negre, ne-am îngrijit ca icoana Maicii Domnului de la Cacica să primească o haină nouă - o mantie regească - iar pe capul pruncului divin, ce ne binecuvântează, ca și pe fruntea Maicii sfinte, ce-l poartă în brațe, să fie așezate două coroane, frumos împodobite, prinos de recunoștință și respectuoasă amintire a istoricei vizite ce a avut loc în dieceză în perioada 2011-2013.

Noua haină ne redă bucuria ce am trăit-o în tot timpul vizitei prin parohii ca și sentimentul profund al încrederii noastre că prezența ei întărește, luminează și protejează fără încetare pașii noștri. Ori de câte ori o vom privi și venera, vom ști că pe haina ei sunt gravate cuvintele rugăciunii și cântării noastre tradiționale: "Toată frumoasă ești Marie, și prihană strămoșească nu este în tine! Tu ești slava Ierusalimului; tu ești bucuria lui Israel; tu ești cinstea neamului nostru; tu ești mijlocitoarea păcătoșilor. O, Marie, o, Marie! Fecioară preaînțeleaptă, Maică preamilostivă, roagă-te pentru noi, mijlocește pentru noi, la Domnul Isus Cristos!"

Trăim, de asemenea, o bucurie și o satisfacție deosebită că Sfântul Părinte papa Francisc, în ziua de 30 aprilie, a binevoit să binecuvânteze imaginea Maicii Domnului din sanctuarul nostru, haina ei cea nouă cu cele două coroane, gest ce rămâne ca un dar pentru poporul nostru credincios. Bucuria sufletească a fost mărită de prezența grupului de pelerini din țară și din Roma, care au simțit pe viu această binecuvântare specială a Sfântului Părinte, binecuvântare pe care noi o vom împărtăși tuturor pelerinilor ce vor fi la 15 august prezenți în sanctuarul de la Cacica, dar și tuturor celor ce se vor uni cu noi în spirit prin toate mijloacele de comunicare în acest binecuvântat moment de sărbătoare.

Știm că Maria a fost venerată încă din cele mai vechi timpuri de către credincioșii din Orient și din Occident. În timpul Conciliului din Efes (431) înflăcărații cinstitori ai Maicii sfinte, adunați în jurul sanctuarului din acest loc istoric, au fost nespus de fericiți că episcopii uniți în conciliu au făcut public și au declarat dogma maternității divine a Mariei, cu frumoasa denumire de Theotokos. Este notat în istorie că toți credincioșii ce așteptau hotărârea lor, cu mare entuziasm și plini de bucurie, i-au întâmpinat cu torțe aprinse și i-au însoțit pe părinții conciliari cu cântări pline de însuflețire pe străzile cetății Efes spre casele și sediile lor. A fost unul dintre cele mai răsunătoare momente de cult față de Maria, cea care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

De atunci cultul datorat Mariei nu a încetat, crescând mereu și fiind întărit cu noi argumente și cu noi forme de cinstire.

Sfânta maică Biserică a continuat să afirme cu tărie legitimitatea cultului față de imaginile lui Cristos, ale Maicii sfinte și ale sfinților, intervenind cu noi precizări despre semnificația acestui cult față de cei care au împlinit planul lui Dumnezeu.

Cinstirea și venerarea imaginilor sfintei Fecioare Maria s-a concretizat deseori în împodobirea capului ei cu o coroană regală. Iar atunci când sfânta Fecioară este reprezentată cu pruncul în brațe, credincioșii și artiștii au înțeles că e bine ca mai întâi pruncul Isus să aibă coroana regalității și apoi cea care i-a dat viață și-l arată lumii, Fecioara Născătoare de Dumnezeu.

În scrisoarea enciclică Ad coeli Reginam, din 13 octombrie 1954, Sfântul Părinte Pius al XII-lea notează că acest obicei de a încorona icoana Maicii Domnului s-a răspândit în tot Occidentul și că sfinții părinți papi au procedat deseori, direct sau prin delegați, să încoroneze imagini ale sfintei Fecioare, mai ales în marile centre mariane, așa încât Biserica a fost obligată să orânduiască un ritual special care să fie adoptat și introdus în ritualul bisericesc, lucru care vine consemnat încă din secolul al XVII-lea și introdus mai apoi în Pontificale romano.

Această binecuvântată practică de a încorona imaginea Maicii Domnului se fundamentează nu numai pe practica seculară a ritului, ci, într-un chip deosebit, pe argumente biblice și teologice.

Prin acest ritual al încoronării sfintei Fecioare Maria, Biserica afirmă, pe bună dreptate, că este recunoscută și invocată ca regină, pentru că Maria este:

a) Mama Fiului lui Dumnezeu și regele mesianic, așteptat de popoare. Maria este cu adevărat mama lui Cristos, Cuvântul întrupat, pentru că prin el au fost create toate, în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie puteri (cf. Col 1,16). Ea este Mama Fiului lui David, despre care îngerul a vorbit prin cuvinte profetice: Acesta va fi mare... va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit (cf. Lc 1,32-33). Același adevăr l-a exprimat sub inspirația Duhului Sfânt Elisabeta, când a salutat-o ca pe mama Domnului ei (cf. Lc 1,41).

b) Maria este o colaboratoare prin excelență a Mântuitorului, bine știind că ea, ca noua Evă, a avut un rol deosebit în opera de mântuire a lui Cristos, noul Adam, care ne-a mântuit, nu cu aur și argint, ci cu propriul său sânge, făcând din noi o împărăție pentru Dumnezeul nostru (cf. 1Pt 1,18; Ap 5,10).

c) Maria s-a oferit pe sine ca o slujitoare perfectă a lui Cristos, oferindu-și asentimentul ei, nu numai la Nazaret, dar mai ales sub cruce, desăvârșind prin viața ei cuvântul spus îngerului: "Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău!" (Lc 1,38).

Mai trebuie să subliniem încă o prerogativă ce o are și care o face pe Maria să fie un membru eminent al Bisericii. Ea a fost pe drept cuvânt slujitoarea Domnului, desăvârșirea și încoronarea vechiului Israel și începutul noului popor al lui Dumnezeu (cf. Paul al VI-lea, 2 noiembrie 1964, în timpul Conciliului Vatican II)

Putem, așadar, conclude că Maria, acceptând să-l primească și să-l ofere lumii pe Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ca mântuitor și rege, ea însăși s-a învrednicit să stea alături de el ca mamă și regină.

Dragi frați și surori,
Iubiți cinstitori ai Maicii sfinte,

Ne bucurăm să știm, de asemenea că, în această milenară devoțiune față de Mama noastră cerească, sanctuarul de la Cacica a fost onorat și prețuit atât de mult de sfântul papă Ioan Paul al II-lea încât a ridicat această istorică biserică la demnitatea de basilica minor, chiar în anul de grație 2000, când a fost celebrat marele jubileu.

Pentru acest lucru am trăit cu toții o satisfacție deosebită când cinstitorii Maicii sfinte de la Cacica au voit să fie așezată în fața acestui vestit sanctuar o statuie a noului sfânt Ioan Paul al II-lea, iar autoritățile locale și centrale au dispus și au ajutat să fie creată o piață minunată în jurul statuii Sfântului Părinte, ca un omagiu ce trebuie să vorbească mereu despre iubirea poporului nostru credincios față de Maica Domnului și despre vizita papei în România, fiind numită de el așa de frumos "Grădina Maicii Domnului".

Această piață va fi inaugurată în aceeași sărbătoare a încoronării icoanei Maicii Domnului. Va fi și acest moment un prinos de iubire și cinstire a preacuratei Fecioare Maria de la Cacica și o dovadă a dragostei tuturor credincioșilor noștri față de Isus și Maica sfântă și o speranță că acela care ne-a lăsat în testament crezul său prin cuvintele totus tuus va alimenta mereu iubirea față de mama și regina noastră și, prin ea, față de Isus, regele și mântuitorul nostru.

Trăim, așadar, momente de mare bucurie, de sfântă împlinire și de aleasă credință.

De două mii de ani avem în mijlocul nostru, alături de Isus, prezent mereu în Euharistie și în Biserică, o mamă care însoțește necontenit Biserica, iar nouă ne-a fost și ne rămâne ca o sfântă bucurie și mângâiere. Este Mama lui Isus, Mama Bisericii, dar este, prin excelență, Mama noastră cerească. Ea, aleasă să fie aurora lui Cristos, regele sufletelor noastre, rămâne regină, pentru că suntem aleși să ne fie mamă și mijlocitoare puternică prin slujirea ei neîncetată.

O avem în casele noastre, o avem în bisericile noastre ca model și ocrotire, iar acum o avem în mijlocul diecezei noastre ca mamă iubitoare, împodobită cu darul nostru, al fiilor ei, cu o "coroană", simbol al iubirii noastre, în sanctuarul de la Cacica.

Pentru a celebra cum se cuvine această sărbătoare, dispunem:

- Anul acesta, pelerinajul la Cacica va fi o sărbătoare a întregii dieceze, cu prezența măcar a unui preot din fiecare parohie, care va asigura frumusețea celebrării solemne și va sta la dispoziția credincioșilor pentru mărturisiri și consiliere.

- Seminariștii din toate seminariile vor participa cu specificul și entuziasmul lor, însoțiți de formatorii lor.

- Dorim ca tinerii și copiii, care s-au bucurat întâlnind icoana de la Cacica în propriile biserici și comunități, să se îndrepte în pelerinaj la sanctuarul de la Cacica după programul stabilit de Oficiul pentru Pastorația Copiilor și a Tinerilor din dieceză (responsabili: pr. Felix Roca și pr. Andrei Cocianga).

- Contăm pe toate persoanele consacrate că vor fi prezente în grupuri sau însoțind pe copii și tineri la acest moment de iubire și rugăciune (coordonator: pr. Alois Fechet).

- Grupurile de rugăciune, formate în diferite comunități, mai ales cele ale terțiarilor, ale mamelor creștine și ale altor asociații din parohii - Caritas, Scout, Serviciul de Ajutor Maltez etc. - se vor înscrie în cele două zile de 14 și 15 august după programul stabilit și coordonat de rectoratul sanctuarului de la Cacica.

- Cerem tuturor credincioșilor din comunitățile noastre, mai ales familiilor tinere, să se îndrepte spre acest moment. Îi invităm pe toți cei care vor rămâne acasă să se unească în rugăciune cu pelerinii veniți de pretutindeni.

- Vă invităm cu bucurie și cu toată prețuirea să urmăriți programul stabilit de rectorul bazilicii și indicațiile organizatorilor, pentru a ne uni cu toții într-un imn de laudă și cinstire a Maicii noastre cerești, regina inimilor noastre, care ni-l arată pe Isus, regele și mântuitorul sufletelor noastre, cântând și strigând: Slavă lui Isus, Dumnezeul nostru!

Pe Maria, mama noastră cerească, o salutăm cu bucurie:

Ave Maria! Salve Regina!

Iași, 16 iulie 2014
Sfânta Fecioară de pe Muntele Carmel

Petru Gherghel,
episcop de Iași