Sfânta Maria a Zăpezii la Roma

Romanii evocă minunea zăpezii de pe colina Esquilino: "... și mai vârtos decât zăpada mă voi albi"

Marți, 5 august 2014, între orele 21.00 și 24.00, la bazilica papală "Santa Maria Maggiore" din Roma se reevocă, potrivit tradiției, minunea numită Sfânta Maria a Zăpezii, printr-o scenografie de lumini și imagini proiectate în spațiul arhitectonic al pieței bazilicii.

Din program nu lipsesc mașinile de zăpadă artificială cu ajutorul cărora bazilica și piața Santa Maria Maggiore se înveșmântează în alb, așa cum s-a petrecut, potrivit istorisirilor legendare, în noaptea dintre 4 și 5 august a anului 358 d.C. când Preacurata a apărut în vis unui patrician, pe nume Giovanni, și soției sale care, neavând copii, voiau să construiască pe propria cheltuială o biserică dedicată Maicii Domnului. În vis, Maica Domnului le-a spus celor doi soți că - printr-un miracol - le va indica locul unde să fie edificat lăcașul sfânt. Același vis l-a avut și papa Liberiu care, mergând în dimineața următoare pe colina Esquilino, a găsit locul înzăpezit, fiind chiar el cel care ar fi trasat perimetrul bisericii pe care urmau s-o construiască cei doi soți.

Chiar dacă documentele contrazic această istorisire, atribuind edificarea bisericii din voința papei Sixt al III-lea, între anii 432 și 444, după ce în anul 431 Conciliul din Efes a stabilit dogma maternității divine a Maicii Domnului, memoria colectivă a voit să conserve peste secole imaginea mirabilă a zăpezii într-o toridă zi de august, la Roma, oraș al "eternei primăveri", în care zăpada reprezintă un fenomen foarte rar chiar și iarna.

Evocarea la Roma, an de an, a minunii zăpezii indică nu doar o tradiție împământenită, susținută de o trăire a devoțiunii populare care continuă să reziste în ciuda schimbării mentalității, tot mai înclinată spre estomparea sentimentului sacrului, dar scoate la iveală adânca nevoie a omului de primenire, ce ne face să ne bucuram atât de mult la vederea fulgilor de zăpadă.

Cel mai potrivit mod de a încheia această știre este, cred, citarea a două versete din Psalmul 50: "Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi" (...) "Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele".

A. Mărtinaș, Radio Vatican - 5 august 2014