Invitaţie la pelerinaj pentru absolvenţii de liceu

Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, organizează, în ziua de sâmbătă, 25 aprilie 2015, pelerinajul absolvenţilor de liceu, promoţia 2015, la sanctuarul diecezan de la Cacica.

Pelerinajul se va intitula "Cu Maria la începutul maturităţii noastre".

Program:

Informaţii şi înscrieri se pot găsi şi face la părinţii parohi sau profesorii de religie. Ei sunt cei care se ocupă de organizarea grupurilor din parohii.

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare în organizarea pelerinajul absolvenţilor la Cacica:

Pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFM Conv.