Invitație la pelerinaj pentru absolvenții de liceu

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli, din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, organizează, în ziua de sâmbătă, 25 aprilie 2015, pelerinajul absolvenților de liceu, promoția 2015, la sanctuarul diecezan de la Cacica.

Pelerinajul se va intitula "Cu Maria la începutul maturității noastre".

Program:

Informații și înscrieri se pot găsi și face la părinții parohi sau profesorii de religie. Ei sunt cei care se ocupă de organizarea grupurilor din parohii.

Persoane de contact pentru informații suplimentare în organizarea pelerinajul absolvenților la Cacica:

Pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFM Conv.