Invitație la pelerinajul special al bolnavilor

Din inițiativa episcopului Petru Gherghel, Oficiul pentru Pastorația Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iași, în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas, Oficiul pentru Pelerinaje, sanctuarul de la Cacica și parohiile Diecezei de Iași organizează un pelerinaj special pentru bolnavi, la Cacica, în ziua de sâmbătă, 16 mai 2015.

Prin scrisoarea care le-a fost adresată de către Oficiul pentru Pastorația Sanitară, preoții parohi, persoanele consacrate și credincioșii sunt rugați:

Pentru aceeași zi, invitația călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată și personalului medical catolic al Diecezei de Iași. Prin prezența lor, medicii, asistenții medicali, personalul auxiliar medical, sunt chemați să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă.

Programul pelerinajului la Cacica, din ziua de sâmbătă, 16 mai 2015:

Cei care doresc să participe sunt rugați să se înscrie la biroul parohial de care aparțin.

Pr. Eugen Robu