Invitaţie la pelerinajul special al bolnavilor

Din iniţiativa episcopului Petru Gherghel, Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas, Oficiul pentru Pelerinaje, sanctuarul de la Cacica şi parohiile Diecezei de Iaşi organizează un pelerinaj special pentru bolnavi, la Cacica, în ziua de sâmbătă, 16 mai 2015.

Prin scrisoarea care le-a fost adresată de către Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară, preoţii parohi, persoanele consacrate şi credincioşii sunt rugaţi:

Pentru aceeaşi zi, invitaţia călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată şi personalului medical catolic al Diecezei de Iaşi. Prin prezenţa lor, medicii, asistenţii medicali, personalul auxiliar medical, sunt chemaţi să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă.

Programul pelerinajului la Cacica, din ziua de sâmbătă, 16 mai 2015:

Cei care doresc să participe sunt rugaţi să se înscrie la biroul parohial de care aparţin.

Pr. Eugen Robu